Kuvausikä

Lausunto voidaan antaa alle 12 kuukauden ikäiselle koiralle, jos nivelessä todetaan osteokondroosimuutos (OC sairas). OC terve -lausuntoa ei voida antaa ennen 12 kuukauden ikää

Kuvauksen suorittaminen

Röntgen- tai TT-kuvaus suoritetaan eläinlääkärin valvonnassa. Koira rauhoitetaan, jotta ohjeiden mukainen kuvausasento olisi mahdollinen. Eläinlääkäri toimittaa kuvat Kennelliittoon lausuntoa varten. Lista TT-kuvauspaikoista löytyy täältä

Jos koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai koiraa on jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan vian vuoksi, on sille mahdollista saada epävirallinen lausunto ilman maksua. Toive maksuttomuudesta kirjataan tällöin lähetteeseen. Mukaan liitetään sairaskertomus ja mahdolliset aiemmat röntgenkuvat. Röntgenkuvien ei tarvitse täyttää virallisen lausunnon kriteereitä, mutta koira tulee olla tunnistusmerkitty. Tulos kirjataan jalostustietojärjestelmään ja se huomioidaan indeksilaskennassa, mutta se ei täytä PEVISA-ohjelmiin liittyviä jalostusvaatimuksia.

Lausunnon saaminen

Lausunnon saa keskimäärin n. viikon kuluessa siitä, kun kuvat on toimitettu Kennelliittoon ja lausunto maksettu. HUOM! Kuvat arvostellaan vasta sen jälkeen, kun maksu on kirjautunut Koirarekisteriin. Jos koiralla on samanaikaisesti eri luustokuvia arvosteltavana, on hyvä huomioida, että lausunnot voivat valmistua eri aikaan. Tässä linkissä luustokuvia arvostelevat eläinlääkärit. Lausunto toimitetaan sähköpostitse lausunnon kirjaamisen jälkeen. Omakoirapalvelun kautta voit etukäteen valita, haluatko lausunnosta vain itse tulostettavan sähköisen version. Jos vasemman ja oikean puolen nivelten saamat asteet poikkeavat toisistaan, on koiran lopullinen lausunto huonomman nivelen mukainen.

Uusintakuvaus

Koiralle annettu röntgenlausunto voi uusintakuvauksen johdosta muuttua. Koiran olkanivelet voidaan uusintakuvata aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta. Kuitenkin jos uusintakuvaus tehdään aiemmissa kuvissa olleiden teknisten puutteiden vuoksi (Kennelliitto pyytää uusia tai lisäkuvia), on uusinta aiheellista tehdä mahdollisimman pian. Lausunnon antaja saa nähtäväkseen kaikki otetut kuvat. Kun koiralla on TT-lausunto, ei sille enää anneta röntgenlausuntoa.

Kuvien säilytys

Röntgenkuvia säilytetään Kennelliitossa vähintään 10 vuotta, minkä jälkeen ne voidaan hävittää. Digitaalisia kuvia omistaja voi pyytää itselleen suoraan kuvaajalta.

Lausuntomaksu

Kuvien arvostelusta peritään lausuntomaksu, ks. hinnasto. Lähete suositellaan tilamaan ennakkoon; lausuntomaksu on kalliimpi, jos lähete tehdään klinikalla.

Epävirallinen lausunto

Jos koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai koiraa on jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan vian vuoksi, on sille mahdollista saada epävirallinen lausunto ilman maksua.
Sähköinen lähete tehdään klinikalla ja lähetteeseen liitetään sairaskertomus ja mahdolliset aiemmat röntgen- ja/tai TT-kuvat. Röntgen/TT-kuvien ei tarvitse täyttää virallisen lausunnon kriteereitä, mutta koira tulee olla tunnistusmerkitty. Tulos kirjataan jalostustietojärjestelmään ja se huomioidaan indeksilaskennassa, mutta se ei täytä PEVISA-ohjelmiin liittyviä jalostusvaatimuksia.

Lausunnosta valittaminen

Lausuntoon tyytymätön omistaja voi anoa röntgenkuvien arviointia Kennelliiton nimeän asiantuntiapaneelilta.

Valitusaika on 90 vrk siitä, kun lausunto on lähetetetty Kennelliitosta lausunnon tilaajalle. Liitä vapaamuotoisen kirjallisen valituksen mukaan kuitti suoritetusta valitusmaksusta. Valitusmaksu on 42 € (2 x lausuntomaksu). Maksu suoritetaan Kennelliiton tilille FI04 1243 3000 0815 20. Lähetä valitus sähköpostin liitteenä osoitteella terveystulokset@kennelliitto.fi Valituksen voi myös postittaa Kennelliiton tutkimusosastolle osoitteella Kamreerintie 8, 02770 Espoo.

Valitusmaksu palautetaan, mikäli koiran huonomman nivelen mukainen lausunto muuttuu. Paneelin päätös on lopullinen ja korvaa aiemman lausunnon. Koirasta ei voi paneelin jälkeen toimittaa enää kuvia uutta röntgenlausuntoa varten.

Downloadable file
Ohje olkanivelen osteokondroosin kuvauksista ja luokituksesta
Koirien olkanivelen osteokondroosia tutkitaan röntgenkuvauksilla/TT-kuvauksilla ja koirien olkanivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä̈ varten. Voimassa 1.1.2022 alkaen.
Päivitetty
Ohje olkanivelen osteokondroosin kuvauksista ja luokituksesta
Koirien olkanivelen osteokondroosia tutkitaan röntgenkuvauksilla/TT-kuvauksilla ja koirien olkanivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä̈ varten. Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty
Muut versiot
Olkanivelen osteokondroosiohje
Koirien olkanivelen osteokondroosia tutkitaan röntgenkuvauksilla/TT-kuvauksilla ja koirien olkanivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä̈ varten. Voimassa 1.1.2022 alkaen.
Päivitetty
Instruktion för osteokondros i bogleden
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av osteokondros i bogleden
Gäller fr.o.m. 1.1.2022.
Päivitetty
Guidelines for screening and grading of shoulder osteochondrosis
Osteochondrosis of the dog's shoulder joint is examined by X-ray / CT scan and the dog's shoulder joints are classified for collation of breeding data.The guide is valid from 1.1.2022.
Päivitetty