Europeiska unionens dataskyddsförordning GDPR (The General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj. Syftet med förordningen är att harmonisera dataskyddspraxis samt att göra det lättare för varje medborgare i EU att följa med var de egna personuppgifterna lagras och hur de används. Finska Kennelklubben har effektiverat dataskyddet vid behandling av personuppgifter. Vi har dessutom samlat information för våra medlemsför

– Enligt en extern rapport som färdigställdes i vintras behandlas personuppgifter på Finska Kennelklubben redan nu omsorgsfullt. Eftersom syftet med den nya förordningen är att förbättra skyddet av personuppgifter ytterligare, ska vi ännu förbättra en del praxis och precisera våra riktlinjer, berättar Johanna Salonen, som ansvarar för Kennelklubbens GDPR-projekt.


Kennelklubben för ett register över sina medlemmar. I Kennelklubbens hundregister finns dessutom uppgifter till de hundägare som finns i Kennelklubbens register samt hunduppfödare. En person kan själv bestämma om hens uppgifter syns i Kennelklubbens offentliga avelsdatasystem eller inte.


Var och en kan granska hur de egna personuppgifterna används


Enligt dataskyddsförordningen har var och en rätt att granska vilka uppgifter som har samlats in om hen och hur dessa uppgifter används.


För Kennelklubbens medlemmar är det enklaste sättet att granska och göra ändringar i de egna uppgifterna att logga in på Omakoira-medlemstjänsten. Du kan logga in till tjänsten efter att ha gått med i Kennelklubben. 


Du kan också få en utskrift över de egna uppgifterna genom att skicka en skriftlig, undertecknad begäran per post till Kennelklubbens kansli eller som bilaga till ett e-postmeddelande till adressen: tietosuoja@kennelliitto.fi eller genom att personligen besöka vårt kansli för att granska uppgifterna.


För ytterligare information kan du kontakta oss per e-post tietosuoja@kennelliitto.fi.

Läs mera.