Omakoira-medlemstjänst

Omakoira-tjänsten är medlemmens personliga tjänst där medlemmen ser endast sina egna uppgifter. Inga skilda koder ges för tjänsten utan Kennelklubbens medlemmar loggar in för första gången i Omakoira-tjänsten med hjälp av sitt medlemsnummer och sina bankkoder. Medlemsnumret finns på medlemsavgiftsräkningen eller  på adressklistermärket på baksidan av tidningen Koiramme. Du hittar instruktioner angående användningen av Omakoira-tjänsten i den vänstra kanten. Ifall du inte hittar svar på dina frågor, skicka oss post till omakoiraatkennelliitto.fi

 

 

Behöver du hjälp?

Du hittar instruktioner angående användningen av Omakoira-tjänsten i den vänstra kanten. Ifall du inte hittar svar på dina frågor, skicka oss post till omakoira@kennelliitto.fi