När du vet namnet på det dokument du söker kan du börja skriva dokumentets namn i det översta sökfältet. När du antingen trycker på Enter eller klickar på knappen Sök, visas dokument som hittas med den sökterm du angett. Dessa visas under rubriken Blanketter med söktermen xxx.

Under sökfältet visas förslag på dokument, vars namn innehåller den kombination av bokstäver du skrivit i sökfältet. Förslagen ändras allteftersom du skriver. Om det i förslagen finns just det dokument du önskar studera kan du klicka på namnlänken från listan på förslag, varvid du visas dokumenten i fråga under rubriken Blankett som valts från söket.

Blankettsök

Ett dokument kan ha flera versioner. Då står de Övriga versioner under dokumentet som skrivits i blått. Genom att klicka på det ser du till exempel tidigare versioner av dokumentet. Du kan granska dokumentet genom att klicka på dess namn.

Finns det en version av dokumentet på något annat språk, kan du öppna denna version genom att klicka på flaggikonen för den språkversion du önskar öppna.

Exempel sprakversioner

 Om dokumentet kan laddas, finns det vid sökresultaten en ikon som anger detta på vänstra sidan av dokumentets rubrik.

Ladattava lomake

Om dokumentet kan fyllas i och sparas elektroniskt, finns det en ikon som anger detta på vänstra sidan av dokumentets rubrik.

Sähköisesti täytettävän dokumentin ikoni

I rullgardinsmenyn Blanketter enligt tema eller Regler och instruktioner enligt tema kan du välja att dokumenten filtreras enligt ett visst tema. När du i rullgardinsmenyn har valt det tema du önskar studera, visas du flera filtreringsalternativ inom ämnesområdet i fråga. Denna funktion filtrerar noggrannare dokumenten som visas.

I rullgardinsmenyn Blanketter enligt målgrupp kan du välja dokument som är avsedda för olika målgrupper. När du har valt en målgrupp, filtreras dina sökresultat enligt valet.

Genom att klicka på Återställ kan du radera dina sökval.

Enligt tema
Enligt tema 2