IPFD DogWellNet

Suomen Kennelliitto on mukana kansainvälisessä International Partnership For Dogs -yhteistyöorganisaatiossa (IPFD), joka ylläpitää DogWellNet-sivustoa. Sivustolle tuotetaan tietoa koirien terveyden ja hyvinvoinnin eteen eri puolilla maailmaa tehdystä työstä.

DogWellNetin tavoitteena on helpottaa tiedon, taidon, kokemuksen ja resurssien jakamista eri maiden kennelliittojen, eläinlääkäriorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien välillä. Sivustolle tuotetaan jatkuvasti uutta tietoa ja yhteenvetoja koirien jalostukseen liittyvistä tutkimustuloksista ja rotukohtaisista terveysohjelmista. Sivustolla on myös blogeja ja keskustelufoorumeja.

DogWellNet-sivustolla on tietopankki koirien geenitesteistä (Harmonization of Genetic Testing for Dogs). Tavoitteena on edistää koirien geenitestauksen standardisointia ja saavutettavuutta. Tietopankista voi etsiä tietoa eri koirarotujen geenitesteistä, yksittäisistä geenitesteistä sekä geenitestejä tekevistä laboratorioista. Tietopankkiin kootaan myös yleistä tietoa geenitesteistä ja niiden hyödyntämisestä koiranjalostuksessa.

Kennelliiton alaiset rotujärjestöt ja -yhdistykset ovat tervetulleita mukaan tuottamaan rotunsa terveyteen ja jalostukseen liittyvää aineistoa DogWellNetiin. Tarkoituksena on kertoa, mitä kaikkea Suomessa on tehty koiranjalostuksen eteen. Esimerkkejä sivustolle toivotuista englanninkielisistä materiaaleista ovat tutkimusprojektit, jalostusohjelmat (JTO ja PEVISA), terveystietokannat ja maailmalla kiinnostusta herättäneet roturisteytysprojektit.

Kirjautumalla DogWellNet-sivustolla sivuston jäseneksi saa käyttöönsä enemmän materiaaleja ja muun muassa DogWellNet-uutiskirjeen. Linkki kirjautumiseen löytyy täältä.