DNA-näytteenottajat

kennelpiirit

Kennelliiton hyväksymiä DNA-näytteitä (polveutuminen, perinnöllisten sairauksien tutkiminen) saavat ottaa:

  • eläinlääkärit
  • DNA-näytteenottoon pätevöidyt kennelneuvojat ja aluekouluttajat (vain poskisolu- ja karvanäytteet)
  • Kennelliiton hyväksymien laboratorioiden edustajat (verinäytteet vain eläinlääkärin valvonnassa)

DNA-provtagare

DNA-prov (härstamningsundersökning, undersökning av ärftliga sjukdomar) som Kennelklubben godkänner kan tas av:

  • veterinärer
  • kennelkonsulter och distriktsutbildare med behörighet att ta DNA-prov (endast kindcells- och hårprov)
  • representanter för laboratorier godkända av Kennelklubben (blodprov under övervakning av en veterinär)

 

Laboratorioiden edustajat - Representanter för laboratorier
Movet Oy

Sini Hämäläinen
Anniina Hänninen
Marjo Lemettinen
Laura Mononen
Saara Tanskanen
 

Tunnus 5017683
70006 Vastauslähetys
Käyntiosoite: Bioteknia 1
Neulaniementie 2, 70210 Kuopio
Puh. 050 502 0770
info@movet.fi
www.movet.fi

Etelä-Hämeen kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
Helsingin Seudun kennelpiiri
Kainuun Kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri
Kymenläänin kennelpiiri
Lapin kennelpiiri
Pohjois-Hämeen kennelpiiri
Pohjois-Karjalan kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Pohjois-Savon kennelpiiri
Salpausselän kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Suur-Savon kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri
Vaasan kennelpiiri - Vasa kenneldistrikt
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Ålands kenneldistrikt
Kennelliiton toimisto
Katariina Suomi
Koordinaattori, kennelneuvojien yhteyshenkilö, antidopingyhteyshenkilö

Kennelneuvojat ja kennelneuvontakäynnit, antidopingasiat (mm. varoaikakyselyt).

09 8873 0283