On tärkeää, että koiranomistajana huolehdit koirasi terveydestä ja hyvinvoinnista. Koiran fyysisten tarpeiden lisäksi huolehdi myös siitä, että koirallasi on riittävästi henkisiä virikkeitä ja sillä on mahdollisuus rodunomaiseen toimintaan. Hyvä kanava tähän ovat erilaiset koiraharrastukset. Kennelliiton toiminnan piirissä on noin 70 erilaista koe-, kilpailu- ja testimuotoa, jotka tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia koiramaiseen harrastamiseen.

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa siitä, miten koiran terveys ja hyvinvointi tulee huomioida eri koiraharrastusmuodoissa. Tietoa siitä, miten eläinten hyvinvointilaki linjaa eläinten hyvinvointia harrastustoiminnassa, löytyy lisäksi täältä

Opettele tuntemaan koirasi

Koiran terveyden arvioinnin pohjana on se, että opit tuntemaan koirasi päivittäiset tavat ja tottumukset. Kun tiedät koirasi normaalit päivittäiset ruokailu-, tarpeilla käynti-, liikkumis- ja nukkumistavat, huomaat nopeammin, jos jotain on vialla.

Tarkkaile säännöllisesti koirasi käytöstä ja liikkeitä. Häiriöt, kuten ontuminen, silmien siristely, äkilliset kiukunpuuskat tai syömättömyys voivat viitata muun muassa kipuun. Ontumisen syy on aina selvitettävä. Se voi olla tikku tassussa, haava tai jotain isompaa. Tarvittaessa hae apua eläinlääkäriltä.

Säännöllinen hoito tukee koiran perushyvinvointia

Koiran perushyvinvointiin kuuluvat:

 • Oikea ja riittävä ravinto. Ylipaino on koirien yleisin terveysongelma.
 • Silmien ja korvien säännöllinen tarkistaminen ja hoitaminen tarvittaessa.
 • Hampaiden hoito ja säännöllinen harjaus.
 • Turkin hoito ja pesu. Hoitamaton turkki voi aiheuttaa vakaviakin iho-ongelmia.
 • Kynsien leikkaus. Liian pitkät kynnet aiheuttavat kipua ja vaikeuttavat koiran liikkumista.
 • Koiran kehon ja raajojen tarkistaminen loukkaantumisten, iho-ongelmien ym. varalta.
 • Säännölliset sisäloishäädöt tarvittaessa.
 • Rokotukset. Koiran rokotusten tulee olla kunnossa kaikissa Kennelliiton alaisissa koiraharrastustoiminnoissa rokotusmääräysten mukaisesti.
 • Ulkoloistilanteen tarkkailu (esimerkiksi asianmukaisesta punkkihäädöstä huolehtiminen).

Tarkempaa tietoa koiran perushyvinvoinnista saa Kennelliiton Hyvää elämää koiran kanssa -podcastsarjan jaksosta, jossa Kennelliiton eläinlääkäri Liisa Lilja-Maula kertoo koiran perushoidosta.

Akuutti sairaus ei ole este tulevalle harrastamiselle

Oireileva tai lääkityksellä oleva koira ei voi osallistua Kennelliiton alaiseen näyttely-, koe- ja kilpailu-, koiranäyttelytoimintaan, junior handler -kilpailuihin tai kaveri- ja lukukoiratoimintaan.

Kun koira on täysin toipunut akuutista, lyhytaikaisesta sairaudesta, kuten esimerkiksi ripuli-oksennustauti, kynsivaurio tai haava, se voi osallistua harrastustoimintaan. Jos olet epävarma koirasi parantumisesta, pyydä aina arviota omalta eläinlääkäriltäsi.

Loishäätöjä lukuunottamatta kaikki lääkitys on kielletty seitsemän vuorokautta ennen koiraharrastustapahtumaa. Kennelliiton antidoping-säännöistä, -ohjeista ja Lääkeohjeesta löydät lisätietoa aiheesta.

Jos koiran rokotus on uusittu niin, että vanha rokotus on yhä voimassa, kun koira saa uuden rokotuksen, ei rokotuksesta seuraa varoaikaa. Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee se kaikissa tapauksissa uusia vähintään valmisteyhteenvedossa mainitun varoajan mukaisesti ennen tapahtumaa (yleensä 21-30 vrk). Koira saa osallistua tapahtumaan seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen, eli jos varoaika on 21 päivää, saa koira osallistua tapahtumaan 22. päivänä rokotuksesta.

Poikkeusluvalla voi Kennelliiton alaiseen harrastustoimintaan osallistua koira seuraavissa tilanteissa:

 • Koira sairastaa kilpirauhasen vajaatoimintaa, sen lääkitys on tasapainossa ja koiran kunto hyvä.
 • Inkontinenssin (eli virtsankarkailun) vuoksi lääkityksellä oleva narttukoira.
 • Iho- ja silmäsairauden takia siklosporiinilääkitystä tarvitseva koira.
 • Atooppiseen ihotulehdukseen ja/tai allergiseen ihotulehdukseen liittyvään kutinaan oklasitinibi- tai lokivetmabi-lääkitystä tarvitseva koira.

Lisätietoa antidopingista ja poikkeusluvan hakemisesta löytyy täältä.

Vihainen koira ei ole tervetullut mukaan koiraharrastustoimintaan. Koiran vihaisesta käyttäytymisestä Kennelliiton alaisissa tapahtumissa tehdään ilmoitus Kennellitolle, ja koira voi saada tämän pohjalta määräaikaisen osallistumiskiellon Kennelliiton alaisiin tapahtumiin, tai se voidaan kokonaan sulkea pois tapahtumista. Lisätietoa löytyy täältä.

Koira, jolla on typistetty häntä tai korvat, ei saa Suomen lainsäädännön mukaan osallistua koiranäyttelyihin, kokeisiin, tai kilpailuihin.

Eri koiraharrastusmuodoissa on listattu näiden lisäksi myös muita, tarkempia rajoituksia siitä, millä ehdoilla koira saa osallistua toimintaan.

Ruokavirasto on antanut tarkemmat ohjeet siitä, miten eläinten hyvinvointi tulee ottaa huomioon eläinkilpailuissa ja -näyttelyissä.

Koiranäyttelyitä koskevat erillismääräykset

Narttu, joka on kantavana, ei saa osallistua koiranäyttelyyn alle 30 vuorokautta ennen laskettua aikaa (laskettu aika = 63 vrk ensimmäisestä astutuksesta) ja synnyttänyt narttu alle 75 vrk synnytyksen jälkeen.

Typistetty koira tai koira, jolle on tehty jokin toimenpide pyrkimyksenä korjata rotumääritelmässä mainittua vikaa tai muuta viaksi katsottavaa ominaisuutta, ei voi osallistua koiranäyttelyyn. Koira, jonka karvapeite on värjätty tai joka on trimmattu rotumääritelmän vastaisesti, pyrkimyksenä salata esimerkiksi pitkäkarvaisuutta tai todellista karvanlaatua, ei saa osallistua koiranäyttelyyn.

Koiria näyttelyssä arvosteleva ulkomuototuomari ei ole eläinlääkäri, mutta jos hän huomaa koirassa jotain mahdollisesti koiran terveyteen liittyvää poikkeavuutta, hän voi ohjata omistajan viemään koiransa eläinlääkäriin.

Tarkempaa tietoa löytyy koiranäyttelysäännöistä.

Junior handler -toimintaa koskevat samat yleiset säännökset kuin koiranäyttelyitäkin. Junior handler -kilpailuun osallistuvan koiran kohdalla koiran käyttäytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Koiran tulee olla sellainen, että se voidaan vaihtaa turvallisesti toiselle kilpailijalle.

Tarkempaa tietoa löytyy junior handler -kilpailujen säännöistä.

Kokeita, kilpailuja ja testejä koskevat erillismääräykset

Typistetty koira tai koira, jolle on tehty jokin toimenpide pyrkimyksenä korjata rotumääritelmässä mainittua vikaa tai muuta viaksi katsottavaa ominaisuutta, ei voi osallistua kokeisiin, kilpailuihin tai testeihin.

Narttu, joka on kantavana, ei voi osallistua kokeeseen, kilpailuun tai testiin alle 30 vuorokautta ennen synnytystä, eikä vähintään 75 vrk synnytyksen jälkeen. Kokemuotokohtaisissa säännöissä osallistumisoikeuden rajoitus voi olla myös pidempi kuin 75 vuorokautta. Rajoitukset löytyvät kunkin koe- tai kilpailumuodon säännöistä.

Jos koiralla on sellainen kuulo- tai näkövamma, että se ei selviydy koevaatimuksista, se tulee sulkea pois kokeesta, kilpailusta tai testistä.

Koe tai kilpailu on siirrettävä, jos sää- tai keliolosuhteet ovat koiralle tai mahdollisille riista-tai kohde-eläimille kohtuuttoman epäedulliset tai vahingoittavat, tai eläinten hyvinvoinnille aiheituisi tarpeetonta vaaraa. Jos siirtoa ei voi tehdä, on tapahtuma peruttava. Kokeissa, joissa maastot ovat laajalla alueella, voi yksittäisten koirien koesuosituksen keskeyttää ilman, että koko koe joudutaan perumaan. Suositus lämpötilarajasta kaikille koirakokeille ja -kilpailuille on +/- 20 astetta. Kokeiden ja kilpailujen ohjeissa voi olla tarkempia ohjeistuksia lämpötilarajoista ja siitä, miten niiden osalta toimitaan.

Tarkempaa tietoa löytyy koe- ja kilpailukohtaisista säännöistä ja ohjeista sekä yleisistä säännöistä ja ohjeista.

Kaveri- ja lukukoiratoimintaa koskevat erillismääräykset

Kennelliiton kaveri- ja lukukoiratoiminta koira-avusteisena toimintana on muuta harrastustoimintaa tiukemmin säänneltyä. Toiminta halutaan pitää mahdollisimman turvallisena kaikille osapuolille.

Kaveri- ja lukukoiratoiminnassa painotetaan sopivien koirien huolellista valintaa terveyden, eläimestä ihmiseen tarttuvien tautien eli zoonoosien riskin sekä koiran luonteen, käyttäytymisen, alkuperän ja tehtävään soveltumisen osalta.

Koira soveltuu rakenteensa ja terveytensä puolesta kaveri- ja lukukoiratoimintaan, jos sillä ei ole sen omaa hyvinvointia alentavia, tai normaalin liikunnallisen elämän estäviä sairauksia ja vikoja, eikä sairautta, joka vaatii säännöllistä tai toistuvaa lääkehoitoa.

Tarkempaa tietoa kaverikoiratoiminnasta löytyy täältä ja lukukoiratoiminnasta täältä.

Omistajan vastuu korostuu koiran hyvinvoinnin varmistamisessa kaikessa harrastamisessa

Vastuullisuus koiranomistajana edellyttää sitä, että harrastamisen riskit koiran terveydelle arvioidaan tarkkaan kaikessa harrastustoiminnassa. Terveysongelmat heijastuvat usein koiran käyttäytymiseen. Koira on kuitenkin myös taitava peittämään kipuaan. Tietoa siitä, miten koiran kivun voi opetella tunnistamaan, löytyy täältä.

Jos koirasi terveydentilasta ja sopivuudesta harrastetoimintaan herää mitään huolia, kannattaa aina arvioittaa tilanne omalla eläinlääkärillä.