Eri koelajeja on tällä hetkellä noin 70 ja harrastajia näissä on suuri määrä.

Kokeissa ja kilpailuissa mitataan, miten koira ohjaajineen suoriutuu kunkin koemuodon säännönmukaisista suorituksista tai liikkeistä. Kokeiden tarkoituksena on myös viettää aikaa yhdessä muiden samaa lajia harrastavien kanssa.

Hakutoiminnot kokeiden järjestäjien apuna

Kennelliiton toimihenkilöhausta voit etsiä kokeelle ylituomaria. Haku etsii vain tuomareita, joiden arvosteluoikeus on voimassa.

Voit etsiä kokeelle myös koetoimitsijoita kennelpiirisi alueelta.

Kennelliiton toimihenkilöhakuun

 

Tilastotietoa koirakokeiden ja suoritusten määrästä


Säännöt ja ohjeet

Kokeisiin ja kilpailuihin liittyvät yleiset säännöt ja ohjeet löydät täältä. Sivulla voit rajata hakua kategorioiden avulla.

The form can be filled and saved
Ilmoittautumislomake kokeeseen tai luonnetestiin
Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan kokeeseen, jos siihen ei voi ilmoittautua sähköisesti.
Päivitetty 30.5.2018
Ilmoittautuminen kokeeseen
Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan kokeeseen, jos siihen ei voi ilmoittautua sähköisesti.
Päivitetty
Anmälningsblankett till prov eller mentaltest
Anmälan till prov eller mentaltest görs på denna blankett ifall elektronisk anmälan till prov inte är möjligt.
Päivitetty
Downloadable file
Kuntajako piirin ja lohkon mukaan
Dokumentti sisältää luettelon Suomen kunnista sekä tiedon siitä, mihin kennelpiiriin tai lohkoon kukin kunta kuuluu.
Päivitetty 14.1.2020
Luettelo Suomen kunnista, Kennelpiireistä ja lohkoista
Dokumentti sisältää luettelon Suomen kunnista sekä tiedon siitä, mihin kennelpiiriin tai lohkoon kukin kunta kuuluu.
Päivitetty
Lista över Finlands kommuner, kenneldistrikt och divisioner
Dokumentet innehåller en lista över Finlands kommuner samt uppgift om vilket kenneldistrikt och vilken division enskild kommun hör till.
Päivitetty
Downloadable file
Ohjeistus lintuinfluenssan torjuntaan
Toimintaohje kokeenjärjestäjille ja koiranomistajille lintuinfluenssa alueella tapahtuviin koe- ja harjoitustilanteisiin lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi.
Päivitetty 9.12.2021
Ohjeistus lintuinfluenssan torjuntaan
Toimintaohje kokeenjärjestäjille ja koiranomistajille lintuinfluenssa alueella tapahtuviin koe- ja harjoitustilanteisiin lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi.
Päivitetty