Kennelliitto toteuttaa koirien terveydenhuollon koulutusohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on ensisijaisesti jakaa tietoa ja siten parantaa koirien olosuhteisiin liittyvää hyvinvointia sekä edistää koirien terveyttä. Ohjelmaan sisältyy omiin olosuhteisiin soveltuvan koirien terveydenhuoltosuunnitelman laatiminen, siihen liittyvä eläinlääkärin toteuttama terveydenhuoltokäynti, kennelneuvojayhteistyö sekä omavalvontapohjainen tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuranta. Osallistujat voivat vapaasti valita yhteistyöeläinlääkärinsä. Terveydenhuoltokäyntien kirjaukset tehdään Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta.

Koirien terveydenhuolto-ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista ja Kennelliiton osalta maksutonta. Terveydenhuolto-ohjelmaan osallistuminen edellyttää voimassa olevaa Kennelliiton kasvattajasitoumusta. Määritellyt kriteerit täyttävä koirien pito oikeuttaa sertifiointiin, joka antaa mm. pennun ostajalle varmuutta kasvattajan valinnassa. Vuosien 2017 ja 2018 aikana terveydenhuolto-ohjelmaa pilotoidaan kenneleissä eri puolilla Suomea. Voit lukea lisää ensimmäisen vaiheen pilotoinnista täältä.

Koirien terveydenhuolto-ohjelman mukaisesti seuraavanlaisille kenneleille voidaan myöntää sertifiointi:

  • kotikasvattaja: koirat asuvat perheen keskuudessa ja kasvattajalla voi olla kennelnimi, mutta se ei ole edellytys.
  • kennelkasvattaja: koirilla on erillinen kenneltila, jossa ne asuvat pääsääntöisesti. Tila on joko samassa tai erillisessä rakennuksessa ja yleensä kasvattajalla on kennelnimi.
  • uroskennel: taloudessa on vähintään kaksi uroskoiraa, joita voidaan käyttää jalostukseen. Koirat asuvat perheensä kanssa tai erillisessä rakennuksessa.

Lisäksi ohjelma palvelee muita koiranomistajia sekä työkoirakenneleitä, joissa koirat ovat avustaja-, hyöty- tai virkakoiratehtävissä ja voivat asua joko perheen keskuudessa tai erillisessä rakennuksessa.

Ohjelmaa valmistelevassa työryhmässä on Kennelliiton edustajien ja eläinlääkärien lisäksi ammattilaisia eläinjalostuksen ja eläinten käyttäytymistieteen saralta. Suurin osa työryhmän jäsenistä on aktiivisia koirankasvattajia.

Työryhmään kuuluvat:

•    Maaret Tapio, puheenjohtaja, kasvattaja, Kennelliiton hallituksen jäsen, JTT:n puheenjohtaja, käyttäytymisen jalostustarkastaja, jalostusneuvoja
•    Jessica Aschberg, eläintenkouluttaja
•    Merja Dahlbom, ELT lisääntymistieteen ja pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, kasvattajatoimikunnan jäsen
•    Iris Kaimio, kasvattaja, erikoiseläinlääkäri (tuotantoeläinten terveyden- ja sairaudenhoito)
•    Sanna Koponen, kasvattaja, kennelneuvoja, aluekouluttaja
•    Lena Lindh, eläinlääkäri (Opaskoirakoululla), suorittaa lisääntymistieteen diplomaattitutkintoa
•    Maija Päivärinta, kasvattaja, JTT:n jäsen, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, jalostusagronomi
•    Theresia Wikström, kasvattaja, kasvattajatoimikunnan jäsen
•    Eva Bensky, sihteeri (Kennelliiton toimisto), kasvattaja

Lisätietoja:
tehu@kennelliitto.fi