Koirien terveydenhuolto-ohjelma

Kuvaaja: 
Hannu Huttu

Kennelliitto suunnittelee koirien terveydenhuollon koulutusohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on varmistaa koirien olosuhteisiin ja jalostustyöhön liittyvä hyvinvointi sekä edistää koirien terveyskehitystä kasvattajia tukemalla. Koirien terveydenhuolto-ohjelma on kasvattajille ja jalostustyötä toteuttaville vapaaehtoinen, mutta siihen sitoutuville hyödyllinen. Ohjelmaa halutaan kehittää yhdessä kasvattajien ja muiden jalostustyötä tekevien kanssa, jotta siitä saadaan mahdollisimman toimiva ja hyvin palveleva.

Kennelliitto suunnittelee koirien terveydenhuollon koulutusohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on ensisijaisesti jakaa tietoa ja siten parantaa koirien olosuhteisiin liittyvää hyvinvointia sekä edistää koirien terveyttä. Ohjelmaan sisältyy omiin olosuhteisiin soveltuvan koirien terveydenhuoltosuunnitelman laatiminen, siihen liittyvä eläinlääkärin toteuttama terveydenhuoltokäynti, kennelneuvojayhteistyö sekä omavalvontapohjainen tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuranta. Eläinlääkärit ja ohjelmaan osallistuvat määrittelevät kulurakenteet keskenään. Terveydenhuoltokäyntien kirjaukset tehdään Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta.

Koirien terveydenhuolto-ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista ja Kennelliiton osalta maksutonta. Terveydenhuolto-ohjelmaan osallistuvilla kasvattajilla tulee olla voimassa oleva Kennelliiton kasvattajasitoumus. Uroskenneleille ja työkoirakenneleille voimassa oleva kasvattajasitoumus on vapaaehtoinen. Ohjelmakokonaisuus palvelee koiran kasvatus- ja jalostustyötä toteuttavia kasvattajia ja koiranomistajia sekä uusia pennunostajia. Ohjelman tarkoituksena on tuoda esiin vastuulliset kasvattajat ja antaa arvostusta heille sekä hyvälle koiranpidolle.

Ohjelmaa testataan erilaisissa kenneleissä eri puolilla Suomea vuosina 2017-2018. Saatujen kokemusten pohjalta ohjelma voidaan käynnistää vuoden 2019 aikana. Ohjelmaa valmistelevaan työryhmään kuuluu Kennelliiton edustajien ja eläinlääkärien lisäksi eläinjalostuksen ja eläinten käyttäytymistieteen ammattilaisia.

Koirien terveydenhuolto-ohjelma on tarkoitettu henkilöille ja tahoille, jotka toteuttavat jalostus- ja kasvatustyötä. Osallistujia voivat olla:

 • Kotikasvattajat: koirat asuvat perheen keskuudessa ja kasvattajalla voi olla kennelnimi, mutta se ei ole edellytys.
 • Kennelkasvattajat: kasvattajalla on kennelnimi ja koirilla erilliset kenneltilat, jossa ne pääsääntöisesti asuvat. Tila/tilat ovat joko omistajan talouden tiloissa tai erillisessä rakennuksessa.
 • Uroskennelit: taloudessa on vähintään kaksi uroskoiraa, joita voidaan käyttää tai suunnitellaan käytettäväksi jalostukseen. Koirat asuvat perheensä kanssa samassa tai erillisessä rakennuksessa.
 • Työkoirakennelit: koirat ovat avustaja-, hyöty- tai virkakoiratehtävissä ja voivat asua joko perheen keskuudessa tai erillisessä rakennuksessa.

Lisäksi ohjelma palvelee koiranomistajia.

Ohjelmaa valmistelevassa työryhmässä on Kennelliiton edustajien ja eläinlääkärien lisäksi ammattilaisia eläinjalostuksen ja eläinten käyttäytymistieteen saralta. Suurin osa työryhmän jäsenistä on aktiivisia koirankasvattajia.

Työryhmään kuuluvat:

 • Maaret Tapio, puheenjohtaja, kasvattaja, Kennelliiton hallituksen jäsen, JTT:n puheenjohtaja, käyttäytymisen jalostustarkastaja, jalostusneuvoja
 • Jessica Aschberg, eläintenkouluttaja
 • Merja Dahlbom, ELT lisääntymistieteen ja pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, kasvattajatoimikunnan jäsen
 • Iris Kaimio, kasvattaja, erikoiseläinlääkäri (tuotantoeläinten terveyden- ja sairaudenhoito)
 • Sanna Koponen, kasvattaja, kennelneuvoja, aluekouluttaja
 • Lena Lindh, eläinlääkäri (Opaskoirakoululla), suorittaa lisääntymistieteen diplomaattitutkintoa
 • Maija Päivärinta, kasvattaja, JTT, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, jalostusagronomi
 • Theresia Wikström, kasvattaja, kasvattajatoimikunnan jäsen
 • Eva Bensky, sihteeri (Kennelliiton toimisto), kasvattaja

Lisätietoja: tehuatkennelliitto.fi

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen