Ohjeet rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen
Uuden Omakoira-palvelun logo

Kennelliiton nykyisten tietojärjestelmien kehittäminen on aloitettu vuonna 2007. Nykyisin niiden teknologiat eivät enää sovellu kaikkien toimintojen kehittämiseen, joten uusimistarve on ajankohtainen. Tietojärjestelmien kehityshankkeen tavoitteena on ollut toteuttaa yksi keskitetty palvelu, joka tukee mahdollisimman hyvin sähköistä asiointia.


Kehityshankkeessa korvattavat järjestelmät

Jäsenrekisteri
Järjestelmä jäsentietojen, jäsenlaskutuksen ja Koiramme-lehden postituksen hallintaan. 

Kennelliiton Koirarekisteri
Kennelliiton ja Showlinkin käytössä oleva ohjelmisto, jota käytetään esimerkiksi rekisteröintien hoitamiseen, terveystietojen käsittelyyn, näyttelyiden myöntämiseen sekä kennelnimianomusten, valionarvoanomusten ja omistajamuutosasioiden käsittelyyn.

Omakoira
Jäsenistön, koiran omistajien, jäsenyhdistysten ja eläinlääkäriasemien käytössä oleva sähköisen asioinnin järjestelmä.
 

Uusi yhtenäinen järjestelmä

Uuden Omakoira-palvelun logo rajattuna

Jäsenrekisteri, koirarekisteri ja Omakoira sulautuvat yhteen uudeksi Omakoira-palveluksi. Uudessa palvelussa jokainen, Kennelliiton jäsenyydestä riippumatta, voi tehdä sähköisesti muun muassa pentueilmoituksia, valionarvoanomuksia, tuontikoirailmoituksia ja tunnistusmerkintärekisteri-ilmoituksia. Jokaisen käyttäjän tulee rekisteröityä ja kirjautua uuteen palveluun uudelleen. Ei-jäsenet voivat jatkossa tehdä palvelussa sähköisesti erilaisia hyväksymisiä, kuten hyväksyä uroksen omistajana pentueen ja tehdä koiran jalostusoikeuden luovutuksen. 

Ohjeet rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen

Palvelun käyttäjiä tulevat olemaan Kennelliiton henkilöjäsenet, Kennelliiton ja Showlinkin henkilökunta, kennelpiirit, rotujärjestöt, jäsenyhdistykset, eläinlääkäriasemat sekä muut Kennelliiton sähköistä asiointia hyödyntävät henkilöt. Käyttäjän näkyvillä olevat toiminnot mukautuvat pätevyyksien, luottamustehtävien ja muiden oikeuksien mukaisesti (esim. Kennelliiton toimihenkilöt). 

Kehityshankkeen aikana on selvitetty käyttäjien tarpeita ja toiveita. Uuden Omakoira-palvelun toimintoja on pyritty ennen kaikkea kehittämään käyttäjiä paremmin palveleviksi ja selkeämmiksi. Lisäksi palvelun ylläpito ja toiminnallisuuksien kehittäminen tulee jatkossa olemaan joustavampaa.


Omakoira-palvelun käyttöönotto

Palvelu otetaan käyttöön elokuussa 2024. Lisäksi palvelun käyttöönotosta järjestetään info- ja koulutustilaisuuksia, joista kerrotaan myöhemmin lisää.


Uutisia aiheesta