Näytteiden ottaminen

Virallisen polveutumisen varmistuksen näytteenottajan tulee olla Kennelliiton hyväksymä. Näytteet otetaan emästä, pennuista ja kaikista isäehdokkaista. Myös pentujen tulee näytteenottohetkellä olla tunnistusmerkittyjä. Laboratoriot määrittelevät, millaisesta näytteestä (veri-, poskisolu- vai karvanäyte) tutkimukset tehdään.

Näytteenottaja toimittaa näytteet ja niiden lähetteet Kennelliiton hyväksymään laboratorioon. Kennelliiton hyväksymiä laboratorioita on kolme: Genoscoper Oy, Laboklin ja Movet Oy.

Tutkimustulosten saaminen

Laboratorio lähettää tulokset sekä tutkimuksen tilaajalle että suoraan Kennelliittoon. Pentujen rekisteritodistuksiin tulee kirjain P merkiksi polveutumisen varmistuksesta ja tieto näkyy myös jalostustietojärjestelmässä.

Kaksoisastutus edellyttää polveutumisen varmistamista

Kun nartun tarkoituksella tai tahattomasti astuu saman kiiman aikana useampi uros, on pentueelle tehtävä polveutumisen varmistus ennen rekisteröintiä. Mikäli pentueessa on useamman uroksen jälkeläisiä, tehdään jokaisesta pentueesta oma ilmoituksensa. Tällöin vain ennen polveutumistutkimusta täytetty tunnistusmerkintäsivu on pentueille yhteinen. Pentueilmoituksen voi myös aloittaa Omakoira-palvelussa toisen uroksen osalta ja skannata liitteeksi toisen uroksen pennut sisältävä pentueilmoitus. Pentueen rekisteröintimaksuun ei tällöin kuitenkaan tule Omakoira-alennusta.

Kaikki puhdasrotuiset pennut on Kennelliiton sääntöjen mukaan rekisteröitävä.

Mikä on DNA-tunniste?

DNA-tunniste on geneettinen profiili, jolla tietty koira voidaan yksilöidä ja tunnistaa DNA:n rakenteessa olevien erojen avulla. Tunniste määritetään kansainvälisen ISAG-standardin mukaisesti. DNA-tunnistetta tarvitaan polveutumisen varmistuksessa, jossa vanhempien ja jälkeläisten DNA-jaksoja verrataan toisiinsa. Kun koiran oma polveutuminen varmistetaan, saa se aina samalla automaattisesti myös DNA-tunnisteen.

DNA-tunniste on pysyvä tieto, joten koirasta tarvitaan vain yksi näyte, minkä jälkeen tunnistetta voidaan käyttää kaikkien sen jälkeläisten polveutumisen varmistamiseen. Tieto DNA-tunnisteesta ei tällä hetkellä näy jalostustietojärjestelmässä koiran tiedoissa.

Polveutumistutkimukseen liittyviä lomakkeita ja ohjeita