Näytteiden ottaminen

Virallisen polveutumisen varmistuksen näytteenottajan tulee olla Kennelliiton hyväksymä. Näytteet otetaan emästä, pennuista ja kaikista isäehdokkaista. Myös pentujen tulee näytteenottohetkellä olla tunnistusmerkittyjä. Laboratoriot määrittelevät, millaisesta näytteestä (veri-, poskisolu- vai karvanäyte) tutkimukset tehdään.

Näytteenottaja toimittaa näytteet ja niiden lähetteet Kennelliiton hyväksymään laboratorioon. Kennelliiton hyväksymiä laboratorioita on kolme: Laboklin, Movet Oy ja Genoscoper Oy. Varmista kuitenkin Genoscoperilta ennen näytteen lähettämistä tekevätkö he tällä hetkellä kyseistä DNA-tutkimusta (*päivitetty 23.4.2021).

Tutkimustulosten saaminen

Laboratorio lähettää tulokset sekä tutkimuksen tilaajalle että suoraan Kennelliittoon. Pentujen rekisteritodistuksiin tulee kirjain P merkiksi polveutumisen varmistuksesta ja tieto näkyy myös jalostustietojärjestelmässä.

Kaksoisastutus edellyttää polveutumisen varmistamista

Kun nartun tarkoituksella tai tahattomasti astuu saman kiiman aikana useampi uros, on pentueelle tehtävä polveutumisen varmistus ennen rekisteröintiä. Mikäli pentueessa on useamman uroksen jälkeläisiä, tehdään jokaisesta pentueesta oma ilmoituksensa. Tällöin vain ennen polveutumistutkimusta täytetty tunnistusmerkintäsivu on pentueille yhteinen. Pentueilmoituksen voi myös aloittaa Omakoira-palvelussa toisen uroksen osalta ja skannata liitteeksi toisen uroksen pennut sisältävä pentueilmoitus.

Kaikki puhdasrotuiset pennut on Kennelliiton sääntöjen mukaan rekisteröitävä.

Mikä on DNA-tunniste?

DNA-tunniste on geneettinen profiili, jolla tietty koira voidaan yksilöidä ja tunnistaa DNA:n rakenteessa olevien erojen avulla. Tunniste määritetään kansainvälisen ISAG-standardin mukaisesti. DNA-tunnistetta tarvitaan polveutumisen varmistuksessa, jossa vanhempien ja jälkeläisten DNA-jaksoja verrataan toisiinsa. Kun koiran oma polveutuminen varmistetaan, saa se aina samalla automaattisesti myös DNA-tunnisteen.

DNA-tunniste on pysyvä tieto, joten koirasta tarvitaan vain yksi näyte, minkä jälkeen tunnistetta voidaan käyttää kaikkien sen jälkeläisten polveutumisen varmistamiseen. Tieto DNA-tunnisteesta ei tällä hetkellä näy jalostustietojärjestelmässä koiran tiedoissa.

Polveutumistutkimukseen liittyviä lomakkeita ja ohjeita

Downloadable file
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen -rekisteri EJ). Voimassa 31.12.2023 saakka. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Päivitetty
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen -rekisteri EJ). Voimassa 31.12.2023 saakka. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Päivitetty
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller tills 31.12.2023.
Päivitetty
The form can be filled and saved
Lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun tilataan yksittäiselle koiralle DNA-tunniste polveutumisen varmistamiseksi.
Päivitetty 30.5.2018
Lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun tilataan yksittäiselle koiralle DNA-tunniste polveutumisen varmistamiseksi.
Päivitetty
Remiss för beställning av DNA-profil
Används vid beställning av DNA-profil för hund.
Päivitetty
Request for a DNA Profile
Use this form when requesting a DNA profile for your dog.
Päivitetty