Polveutumistutkimuksen kulku

Ensimmäisenä kannattaa varmistaa testin tilaamiseen liittyvät ohjeet haluamansa laboratorion kautta ja sitten varata tarvittavat näytteenotot. Polveutumisen varmistukset ja DNA-tunnisteet hyväksytään laboratorioista Laboklin ja Movet Oy. Näytteet tarvitaan emästä, jälkeläisestä/pennuista ja kaikista isäehdokkaista. Vanhempaiskoirien DNA-tunnisteet (DNA-profiilit) voivat olla eri laboratoriosta ja eri aikaan tilattuja kuin jälkeläisten polveutumistutkimus. Jos jostain vanhempaisehdokkaasta on jo olemassa DNA-tunniste tai sellaisen tilaus, toimitetaan siitä todistus tai vähintään annetaan tiedot laboratorioon polveutumisnäytteiden lähettämisen yhteydessä. Kennelliiton hyväksymät laboratoriot ovat sitoutuneet tarvittaessa vaihtamaan DNA-tunnistetietoja keskenään.

Polveutumisen varmistuksen tekniikka on kehittynyt, minkä vuoksi ISAG 2006-standardin mukaiset DNA-tunnisteet eivät sovi yhteen käytettäväksi ISAG 2020-standardin mukaisten DNA-tunnisteiden kanssa polveutumisen varmistuksissa. Myös kovin vanhat DNA-tunnistetiedot eivät välttämättä ole enää käyttökelpoisia uusissa tutkimuksissa tai tiedot niistä ovat hukkuneet. Kasvattajan/tutkimuksen tilaajan tulee tarvittaessa varmistaa yhteydenotolla laboratorioon, voidaanko vanhempaisehdokkaan aiempaa DNA-tunnistetta käyttää suunnitelmissa olevan polveutumistutkimuksen tekemiseen vai tarvitaanko koirasta uusi näyte. Kennelliitto hyväksyy molempien standardien mukaan tehdyt polveutumisen varmistukset.

Ennen näytteenottoa tulee polveutumistutkittavalle koiralle tilata Omakoira-palvelussa tai sen mobiilisovelluksessa lähete polveutumistutkimusta varten. Vielä rekisteröimättömälle pentueelle tai sen osalle voi tilata lähetteen, kun pennut on tallennettu Omakoiran pentueilmoitukselle ja ne on tunnistusmerkitty tai merkintä tehdään näytteenototn yhteydessä. Lisäksi täytetään sivun alalaidasta löytyvä polveutumisen varmistuksen lähete ja tarvittaessa vanhempaisehdokkaista lähetteet DNA-tunnistetta varten. DNA-tunnistetta varten ei tarvitse tilata lähetettä Omakoira-palvelusta. Laboratoriot määrittelevät, millaisesta näytteestä (veri-, poskisolu- tai karvanäyte) tutkimukset voidaan tehdä. Näyte toimitetaan eteenpäin laboratoriolle, joka puolestaan toimittaa tulokset niiden valmistuttua sekä tilaajalle että Kennelliittoon.

Pentujen rekisteritodistuksiin tulee kirjain P merkiksi polveutumisen varmistuksesta ja tieto näkyy myös jalostustietojärjestelmässä.

Kaksoisastutus edellyttää polveutumisen varmistamista

Kun nartun tarkoituksella tai tahattomasti astuu saman kiiman aikana useampi uros, on pentueelle tehtävä polveutumisen varmistus ennen rekisteröintiä. Mikäli pentueessa on useamman uroksen jälkeläisiä, tehdään jokaisesta pentueesta oma ilmoituksensa. Tällöin paperista pentueilmoituslomaketta käytettäessä vain ennen polveutumistutkimusta täytetty tunnistusmerkintäsivu on pentueille yhteinen. Pentueilmoituksen voi myös aloittaa Omakoira-palvelussa toisen uroksen osalta ja liittää ilmoitukseen skannattuna tai kuvana toisen uroksen pennut sisältävä pentueilmoitus.

Mikä on DNA-tunniste?

DNA-tunniste on geneettinen profiili, jolla tietty koira voidaan yksilöidä ja tunnistaa DNA:n rakenteessa olevien erojen avulla. Tunniste määritetään kansainvälisen ISAG-standardin mukaisesti. DNA-tunnistetta tarvitaan polveutumisen varmistuksessa, jossa vanhempien ja jälkeläisten DNA-jaksoja verrataan toisiinsa. Kun koiran polveutuminen varmistetaan, saa se aina samalla automaattisesti myös DNA-tunnisteen.

DNA-tunniste on pysyvä tieto, joten koirasta tarvitaan periaatteessa vain yksi näyte, minkä jälkeen tunnistetta voidaan käyttää kaikkien sen jälkeläisten polveutumisen varmistamiseen. Tietoa DNA-tunnisteesta ei tallenneta jalostustietojärjestelmäään koiran tietoihin.

Ulkomaiset ja tuontikoirat

Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja tuontisperman osalta hyväksytään myös muiden kuin Kennelliiton hyväksymien laboratorioiden antamat ISAG-standardin mukaiset DNA-tunnisteet ja polveutumisen varmistukset. Koiran tunnistusmerkintä on ilmettävä lausunnosta.

Polveutumistutkimukseen liittyviä lomakkeita ja ohjeita

The form can be filled and saved
Lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun tilataan yksittäiselle koiralle DNA-tunniste polveutumisen varmistamiseksi muualta kuin Laboklinilta.
Updated
Lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun tilataan yksittäiselle koiralle DNA-tunniste polveutumisen varmistamiseksi muualta kuin Laboklinilta.
Updated
Remiss för beställning av DNA-profil
Används vid beställning av DNA-profil för hund. från annat laboratorio än Laboklin.
Updated
Request for a DNA Profile
Use this form when requesting a DNA profile for your dog.
Updated
The form can be filled and saved
Lähete polveutumisen varmistusta varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun pentueelle tai yksittäiselle koiralle tilataan polveutumisen varmistus muualta kuin Laboklinilta.
Updated
Lähete polveutumistutkimusta varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun pentueelle tai yksittäiselle koiralle tilataan polveutumisen varmistus muualta kuin Laboklinilta.
Updated
DNA-härsamningsremiss
Används vid beställning av härstamningsundersökning för hund eller valpkull från annat laboratorio än Laboklin.
Updated
Request for DNA parentage evaluation
Used when ordering a parentage evaluation for a litter or a single dog from a laboratorium other than Laboklin.
Updated
Downloadable file
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Updated 13.4.2023
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Updated
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Updated
Downloadable file
DNA-ohje
Ohjeessa kerrotaan Kennelliittoon tallennettavien geenitestitulosten hyväksymisestä, näytteenotosta sekä ohjeistetaan polveutumisen varmistuksesta ja DNA-tunnisteista. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Updated
DNA-ohje
Ohjeessa kerrotaan Kennelliittoon tallennettavien geenitestitulosten hyväksymisestä, näytteenotosta sekä ohjeistetaan polveutumisen varmistuksesta ja DNA-tunnisteista. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Updated
DNA-direktiv
I instruktionen ger vägledning om acceptansen och provtagning av genetiska testresultat som sparas i Kennelklubbens databas och redogörs för härstamningsundersökning och DNA-profil. Instruktionen gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Updated

Laboratorioiden toimittamia ohjeita ja lomakkeita

Downloadable file
Laboklinin lähete DNA-tunnistetta varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun koiralle tilataan DNA-tunniste Laboklin-laboratoriossa.
Updated
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun koiralle tilataan DNA-tunniste Laboklin-laboratoriossa.
Updated
Remiss för bestämning av DNA-profil i Laboklin-laboratoriet
Denna blankett används som remiss när en DNA-profil beställs för en hund från Laboklin-laboratoriet.
Updated
Request for DNA-profiling with Laboklin
This form is used as a referral when a DNA-profile is ordered for a dog from the Laboklin laboratory.
Updated
Downloadable file
Laboklinin lähete polveutumisen varmistusta varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun pentueelle tai yksittäiselle koiralle tilataan polveutumisen varmistus Laboklin-laboratoriosta.
Updated
Laboklinin lähete polveutumisen varmistusta varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun pentueelle tai yksittäiselle koiralle tilataan polveutumisen varmistus Laboklin-laboratoriosta.
Updated
Blankett för beställning av härstamningsundersökning i Laboklin laboratoriet
Denna blankett används som remiss när en härstamningsundersökning beställs för en kull eller för en enskild hund från Laboklin-laboratoriet.
Updated
Submission form for parentage analysis with Laboklin
This form is used as a referral when a parentage testing is ordered for a litter or for an individual dog from the Laboklin laboratory.
Updated