Näytteiden ottaminen

Virallisen polveutumisen varmistuksen näytteenottajan tulee olla Kennelliiton hyväksymä. Näytteet otetaan emästä, pennuista ja kaikista isäehdokkaista. Myös pentujen tulee näytteenottohetkellä olla tunnistusmerkittyjä. Polveutumisen varmistusta varten tulee pennuille tilata lähetteet Omakoiran kautta.

Laboratoriot määrittelevät, millaisesta näytteestä (veri-, poskisolu- vai karvanäyte) tutkimukset tehdään. Näytteenottaja toimittaa näytteet ja niiden lähetteet Kennelliiton hyväksymään laboratorioon. Polveutumisen varmistuksia ja DNA-tunnisteita tekevät tällä hetkellä Laboklin ja Movet Oy.

Tutkimustulosten saaminen

Laboratorio lähettää tulokset sekä tutkimuksen tilaajalle että suoraan Kennelliittoon. Pentujen rekisteritodistuksiin tulee kirjain P merkiksi polveutumisen varmistuksesta ja tieto näkyy myös jalostustietojärjestelmässä.

Kaksoisastutus edellyttää polveutumisen varmistamista

Kun nartun tarkoituksella tai tahattomasti astuu saman kiiman aikana useampi uros, on pentueelle tehtävä polveutumisen varmistus ennen rekisteröintiä. Mikäli pentueessa on useamman uroksen jälkeläisiä, tehdään jokaisesta pentueesta oma ilmoituksensa. Tällöin vain ennen polveutumistutkimusta täytetty tunnistusmerkintäsivu on pentueille yhteinen. Pentueilmoituksen voi myös aloittaa Omakoira-palvelussa toisen uroksen osalta ja skannata liitteeksi toisen uroksen pennut sisältävä pentueilmoitus.

Kaikki puhdasrotuiset pennut on Kennelliiton sääntöjen mukaan rekisteröitävä.

Mikä on DNA-tunniste?

DNA-tunniste on geneettinen profiili, jolla tietty koira voidaan yksilöidä ja tunnistaa DNA:n rakenteessa olevien erojen avulla. Tunniste määritetään kansainvälisen ISAG-standardin mukaisesti. DNA-tunnistetta tarvitaan polveutumisen varmistuksessa, jossa vanhempien ja jälkeläisten DNA-jaksoja verrataan toisiinsa. Kun koiran polveutuminen varmistetaan, saa se aina samalla automaattisesti myös DNA-tunnisteen.

DNA-tunniste on pysyvä tieto, joten koirasta tarvitaan periaatteessa vain yksi näyte, minkä jälkeen tunnistetta voidaan käyttää kaikkien sen jälkeläisten polveutumisen varmistamiseen. Huomioi kuitenkin, että on koiran omistajan ja pentueen kasvattajan tehtävä varmistaa laboratoriolta, voidaanko etenkin hyvin paljon aiemmin tehtyjä DNA-tunnisteita käyttää polveutumisen varmistamiseen. Varmistuksessa käytetyt standardit voivat muuttua ajan myötä ja tieto olemassa olevasta tunnisteesta on myös voinut hukkua koiran omistajalta ja laboratorioiden toiminnan muuttuessa. Tieto DNA-tunnisteesta ei tällä hetkellä näy jalostustietojärjestelmässä koiran tiedoissa.

Polveutumistutkimukseen liittyviä lomakkeita ja ohjeita

Downloadable file
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Päivitetty 12.12.2022
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen -rekisteri EJ). Voimassa 31.12.2022 saakka. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Päivitetty
Muut versiot
Kennelliiton koirarekisteriohje 2023
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Päivitetty
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från och med 1.1.2023
Päivitetty
The form can be filled and saved
Lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun tilataan yksittäiselle koiralle DNA-tunniste polveutumisen varmistamiseksi muualta kuin Laboklinilta.
Päivitetty
Lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun tilataan yksittäiselle koiralle DNA-tunniste polveutumisen varmistamiseksi muualta kuin Laboklinilta.
Päivitetty
Remiss för beställning av DNA-profil
Används vid beställning av DNA-profil för hund. från annat laboratorio än Laboklin.
Päivitetty
Request for a DNA Profile
Use this form when requesting a DNA profile for your dog.
Päivitetty
The form can be filled and saved
Lähete polveutumisen varmistusta varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun pentueelle tai yksittäiselle koiralle tilataan polveutumisen varmistus muualta kuin Laboklinilta.
Päivitetty
Lähete polveutumistutkimusta varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun pentueelle tai yksittäiselle koiralle tilataan polveutumisen varmistus muualta kuin Laboklinilta.
Päivitetty
DNA-härsamningsremiss
Används vid beställning av härstamningsundersökning för hund eller valpkull från annat laboratorio än Laboklin.
Päivitetty
Request for DNA parentage evaluation
Used when ordering a parentage evaluation for a litter or a single dog from a laboratorium other than Laboklin.
Päivitetty