Henkilö tai yhteisö voi tehdä Kennelliitolle ilmoituksen Kennelliiton sääntöjen tai ohjeiden rikkomisesta sille toimikunnalle (kasvattajatoimikunta, näyttelytoimikunta, jalostustieteellinen toimikunta, koe- ja kilpailutoimikunta), jonka alaan asia sisältönsä puolesta kuuluu.

Lisätietoja Kennelliiton toimikunnista ja työryhmistä löytyy täältä.

Näin teet ilmoituksen

  • Kirjaa ilmoitukseen vapaamuotoinen selvitys siitä, mitä on tapahtunut, missä ja milloin.

  • Allekirjoita ilmoitus ja liitä siihen ilmoittajan sekä ilmoituksen kohteen yhteystiedot. Nimettömänä ilmoitusta ei voi tehdä. Jos ilmoittajana on yhdistys, ilmoituksen tulee allekirjoittaa henkilö, jolla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.

  • Voit liittää ilmoitukseen asiaa selventäviä asiakirjoja.

  • Toimita ilmoitus joko sähköpostilla skannattuna tai postitse (Suomen Kennelliitto, Kamreerintie 8, 02770 Espoo) osoitettuna sille toimikunnalle, jonka alaisuuteen asia liittyy.

Näin asia etenee

  • Toimikunta pyytää ilmoituksen kohteelta vastineen.

  • Vastinepyyntö sisältää ilmoituksen liitteineen ja vastaamiselle annetaan määräaika.

  • Toimikunnan kokous käsittelee asian ilmoituksen ja vastineen perusteella sekä esittää päätöksessään Kennelliiton hallitukselle menettelyehdotuksen.

  • Menettelyehdotuksen perusteella hallitus voi antaa Kennelliiton rekisteröidyissä säännöissä määritellyn seuraamuksen tai ilmoittaa asian eettisen lautakunnan käsiteltäväksi.

  • Käsittelyn päätyttyä Kennelliitossa toimitetaan sekä ilmoittajalle että käsittelyn kohteelle pöytäkirjaote.

 

On hyvä muistaa, että Kennelliitto ei ole viranomainen. Jos tilanne on sellainen, että on tarpeen tehdä eläinsuojeluilmoitus, tulee se aina tehdä eläinsuojeluviranomaisille eli valvontaeläinlääkärille. Tarkempaa tietoa löytyy Aluehallintoviraston verkkosivuilta.