Tämän vuoden teemana Kennelliiton toiminnassa on koirien terveys ja hyvinvointi. Tuomme Kennelliitossa esille teemaan liittyviä asioita monesta eri näkökulmasta. Edistämme myös tekoja koirien terveyden ja hyvinvoinnin puolesta.

Kutsumme rotujärjestöt ja yhdistykset mukaan kilpailuun, jossa palkitaan parhaiten oman rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) käytännössä rodun terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi toteuttanut rotujärjestö tai -yhdistys. Palkitsemme kolme parasta yhdistystä Koiranpäivänä 24.4.

Toivomme, että mahdollisimman moni rotujärjestö tai -yhdistys osallistuu kilpailuun, jotta saamme koottua teemavuoden viestinnän tueksi tietoa siitä, miten Kennelliittoon rekisteröityjen rotukoirien terveyttä ja hyvinvointia on onnistuttu edistämään eri roduissa. 

Näin haet mukaan JTO:n toteutumisen arvioinnin kilpailuun

Kilpailuun ilmoittaudutaan mukaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus maanantaihin 15.4.2024 mennessä sähköpostilla osoitteeseen viestinta@kennelliitto.fi.

Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

  • Rotujärjestön tai yhdistyksen nimi, yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa
  • Rodun JTO (tarvittaessa myös vanhemmat versiot JTO:sta)
    - Rodun PEVISA-ohjelmat ovat osa JTO:ta samoin kaikki vapaaehtoisesti tehdyt terveystutkimukset, rotuunotot, roturisteytykset ja rotujärjestön omat tutkimustilastot esimerkiksi geenitestien osalta.
  • Ne konkreettiset toimet ja niistä johdettavat tulokset, joilla JTO:n tavoitteisiin on päästy. Tavoitteiden toteutumisen tulee olla todennettavissa pidemmällä aikavälillä (10–20 vuotta). 
  • Kaikki muu asiaan liittyvä hyödyllinen tieto. (esim. kansainvälinen yhteystyö rodun terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, esimerkit siitä, miten kasvattajia ja koiranomistajia on sitoutettu mukaan terveystalkoisiin)

Palkittavat yhdistykset tulevat saamaan palkinnoksi koirienterveys- ja hyvinvointiaiheisen, yhdistysten toiveiden mukaan räätälöidyn maksuttoman asiantuntijawebinaarin jäsenilleen. Lisäksi palkittujen yhdistysten toimintaa rotujensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tullaan tuomaan esille Kennelliiton viestinnässä eri kanavilla.

Kilpailun palkittavat valitsee teemavuoden 2024 työryhmä, jonka puheenjohtaja on Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio ja jäsenet Kennelliiton koirien hyvinvointityöryhmän jäsen, kennelneuvoja Sari Laitinen, ja viestintäpäällikkö Liisa Suoninen.