Tältä sivustolta löytyy käynnissä olevat koirien terveyteen liittyvät tutkimukset, joihin kaivataan osallistujia.

Käynnissä olevat tutkimukset

  • Cavalierien, griffoneiden ja pienikokoisten koirien (< 5 kg) kallonaukile- ja syringomyeliatutkimus Yliopistollisessa Eläinsairaalassa 2023-2024

  • Koirien kroonisen munuaisten vajaatoiminnan aineenvaihdunnalliset muutokset

  • Dreevereiden keuhkoödeemitutkimus Yliopistollisessa Eläinsairaalassa 2022-2023

  • Mäyräkoirien liikuntakysely ja pes varus -tutkimus

 

Cavalierien, griffoneiden ja pienikokoisten koirien (< 5 kg) kallonaukile- ja syringomyeliatutkimus Yliopistollisessa Eläinsairaalassa 2023-2024

kallonaukiletutkimus

Kallonaukileita esiintyy yleisesti aikuisilla Chihuahuoilla, ja ne ovat suurempia ja monilukuisempia niillä koirilla, joilla on joko oireileva tai oireeton syringomyelia ja jotka ovat pienikokoisia. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, esiintyykö kallonaukileita myös muissa syringomyelialle alttiissa tai pienikokoisissa roduissa.

Tutkimukseen etsitään:

Etsimme tutkimukseen kaikenikäisiä cavaliereja, griffoneita sekä alle 5kg painavia, kaikenrotuisia koiria, joilla on Chiari-tyyppiselle epämuodostumalle ja syringomyelialle tyypillisiä oireita, kuten pään rapsuttelua tai hankaamista, ilmarapsuttelua, vingahtelua tai muita kipuun liittyviä oireita, kuten esimerkiksi niskan kosketusarkuutta. 

Lisäksi etsimme tutkimukseemme terveitä, vähintään 3 vuotta täyttäneitä cavaliereja, griffoneita sekä alle 5kg painavia, kaikenrotuisia koiria, joilla ei ole mitään edellä mainittuja oireita tai kroonisia sairauksia.

Mukaan mahtuu 25 cavalieria, 25 griffonia sekä 25 alle 5kg painavaa koiraa ja tutkimukset suoritetaan vuosien 2023-2024 aikana.

Tutkimukseen osallistuville koirille tehdään Yliopistollisessa eläinsairaalassa yleistutkimus sekä neurologinen tutkimus. Lisäksi ne nukutetaan pään ja kaularangan magneettikuvausta sekä pään viipalekuvausta varten. Oireilevien koirien tutkimus kustantaa noin 400 euroa ja oireettomien koirien noin 280 euroa. Kuvat soveltuvat lähetettäväksi Kennelliiton syringomyelialausuntoa varten.

Lisätietoja tutkimuksesta ja koirasi soveltuvuudesta tutkimukseen antaa

ELT, Dipl.ECVN (neurologia) Anna-Mariam Kiviranta, anna-mariam.kiviranta@helsinki.fi

Koirien kroonisen munuaisten vajaatoiminnan aineenvaihdunnalliset muutokset

Päivitetty tiedote 17.05.2023

Tutkimusta on laajennettu, tutkimusklinikoita lisätty, aikataulua päivitetty, potilasrekrytointi jatkuu.

Krooninen munuaisten vajaatoiminta on koirilla yleinen, vakava ja etenevä sairaus, jossa munuaisten toiminta heikkenee, johtaen vakaviin komplikaatioihin. Sairaus vaatii jatkuvaa seurantaa ja hoitoa hyvän hoitotasapainon ylläpitämiseksi. Tästä huolimatta sairauden pitkäaikaisennuste on yleensä huono. PetMeta Labsin tutkimuksessa selvitetään kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla koirilla esiintyviä aineenvaihdunnallisia muutoksia. Tutkimustulosten avulla pyritään kehittämään parempia työkaluja sairauden seurantaan, mahdollistaen aikaisemman hoidon aloituksen sairauden etenemisen hidastamiseksi ja vakavien komplikaatioiden välttämiseksi.

Tutkimus toteutetaan kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavien koirien normaalin hoitosuunnitelmansa mukaisilla kontrollikäynneillä ja tutkimusta varten koirista otetaan tutkimuskäynnillä lisäverinäyte. Osallistuessaan omistaja saa ilmaiseksi tutkimusta varten otettuja analyysejä koiransa terveydentilaan liittyen.

Tutkimukseen soveltuvat koirat, näytteenottoaika- ja paikat
Tutkimukseen pyritään ottamaan mukaan noin 200 kaiken ikäistä ja rotuista kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavaa koiraa, joista 50–70 koiralla sairauden taso on kohtalainen tai vakava (IRIS taso 3-4). Tutkimukseen valittavilla koirilla ei saa olla muita merkittäviä sisäelinsairauksia. Yksittäisten koirien seuranta-ajat kestävät kaksi vuotta ensimmäisestä tutkimuskäynnistä lähtien. Tutkimukseen voi osallistua Yliopistollisessa Eläinsairaalassa ja useilla soveltuvilla Evidensia-klinikoilla. Ota yhteyttä tutkimushoitajaan varmistaaksesi mahdollisuus osallistua omalla klinikallasi.

Tutkimusrekrytointi on käynnissä syksyyn 2023 asti, tai kunnes osallistujia on riittävästi. Tutkimuskäynnit kestävät kokonaisuudessaan reilun 3 vuoden ajan arviolta noin syksyn 2025 loppuun saakka, mutta tutkimuksen luonteesta johtuen tutkimuksen aikataulu voi muuttua.

Lisätietoja: https://petmetalabs.com/munuaiset

Yhteystiedot:

Yliopistollinen Eläinsairaala: koiramunuaisprojekti@helsinki.fi
Emilia Gordin, ELL, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri 
Thomas Spillmann, Prof, DiplECVIM, vastuullinen henkilö Yliopistollisessa eläinsairaalassa 

Evidensia:  
Laura Parikka, tutkimushoitaja, laura.parikka@evidensia.fi
Mirja Kaimio, ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, vastuullinen henkilö Evidensiassa

Mevet:
Jutta Puomio, ELL, jutta.puomio@omaelainklinikka.fi

PetMeta Labs Oy: info@petmetalabs.com, +358442736333 (klo 9–15)
Claudia Ottka, ELL, tutkimuksen yhteyshenkilö  
Hannes Lohi, Prof, FT, tutkimuksen vastuullinen tutkija

Dreevereiden keuhkoödeemitutkimus Yliopistollisessa Eläinsairaalassa 2022-2023

Dreevereillä esiintyy metsästyksen yhteydessä kehittyvää keuhkoödeemiä l. keuhkojen nestekertymää, jota on kuvailtu vain hyvin harvoin muilla koiraroduilla. Sairaus ilmenee yleisimmin jo koiran nuorella iällä ja kehittyy lähes poikkeuksetta aina, kun koira rasittaa itseään voimakkaasti metsästyksen yhteydessä.

Aikaisemmin tehdyistä tutkimuksista huolimatta sairauden aiheuttajaa ei ole tähän mennessä löydetty. Koska kyseessä on lähes ainoastaan yhdessä rodussa esiintyvä sairaus, ajatellaan että geneettisellä muutoksella on todennäköisesti osuus sairauden synnyssä.

Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa käynnistyy kesällä 2022 yhteystyöhanke Uppsalan Yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa, jonka tarkoituksena on selvittää keuhkoödeemin aiheuttajaa ja perinnöllisyyttä dreevereillä.

Kaikki tutkimukset tehdään koirien omistajille veloituksetta. Tutkimuksen aikana tehdään kattavat sydän ja keuhkotutkimukset sairastuneille koirille Yliopistollisessa eläinsairaalassa ja tutkimuksien yhteydessä kerätään keuhkohuuhtelunäytteet sairastuneilta dreevereiltä.

Lisäksi sekä sairastuneiden, että terveiden iäkkäiden dreevereiden verinäytteitä kerätään geneettisiä tutkimuksia varten.

dreeveri

Tutkimukseen etsitään:

Keuhkoödeemiin sairastuneita dreevereitä, joilla oireet ovat alkaneet <5 v. iässä ja kohtauksia on esiintynyt vähintään kaksi kertaa.

Terveitä 8 v. tai vanhempia dreevereitä, jotka ovat olleet aktiivisessa metsästyskäytössä ja joilla ei ole esiintynyt hengitystieoireita.

Ota yhteyttä, niin sovitaan tarkemmin osallistumisesta!

Lisätietoja

ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Sanna Viitanen, Yliopistollinen Eläinsairaala sanna.viitanen@helsinki.fi

p. 040 730 6723 (tekstiviesti/ WhatsApp)

Mäyräkoirien liikuntakysely ja pes varus -tutkimus

Pes varus tarkoittaa takajalan jalkaterän kääntymistä sisäänpäin, mikä ilmenee ulkoisesti länkisäärisyytenä. Kasvuhäiriön arvellaan kehittyvän, kun sääriluun alaosan kasvulevy sulkeutuu sisäosastaan ennenaikaisesti. Tilaan voi liittyä muun muassa ontumaa, kipua, nivelrikkoa ja se voi altistaa patellaluksaatiolle.

Pes varus on huonosti tunnettu ja vain vähän tutkittu kasvuhäiriö. Helsingin yliopistossa meneillään olevan tutkimuksen avulla on tarkoitus kartoittaa pes varuksen yleisyyttä mäyräkoirien keskuudessa, tutkia sen vaikutuksia koirien elämänlaatuun sekä kehittää luotettava tutkimusmenetelmä kasvuhäiriön toteamiseksi.

Tutkimusprojekti on kaksivaiheinen. Ensimmäinen osuus on kaikille vähintään 1-vuotiaiden mäyräkoirien omistajille suunnattu verkkokysely, jolla selvitetään mäyräkoirien tyypillisiä liikkumistottumuksia sekä jalka-asentoja. Osa kyselyyn vastanneista kutsutaan osallistumaan projektin toiseen eli kliiniseen osuuteen vuosina 2022–2023. Kyselyyn vastaaminen ei edellytä jatkotutkimuksiin osallistumista. Tutkimuksen toisessa vaiheessa koirille tehdään fysioterapeuttinen, ortopedinen sekä rauhoituksessa suoritettava kuvantamistutkimus (lantion ja takajalkojen tietokonetomografia- ja röntgenkuvaus).

Kaikkiin tutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

Tutkimuksen yhteydessä otettu maksuton lonkkakuva voidaan lähettää Kennelliittoon lausuntoa varten. Lisäksi tutkimuskäynnin yhteydessä on mahdollista saada maksulliset Kennelliiton selkä- ja kyynärnivelkuvat.

mäyräkoira

Pääset osallistumaan kyselytutkimukseen osoitteessa: https://redcap.helsinki.fi/redcap/surveys/?s=NXMACFA9YFXYMEKW

Tutkimuksen Facebook-sivu:

https://www.facebook.com/pesvarustutkimus

Lisätietoja: ELL, väitöskirjatutkija Kami Turunen (kami.turunen@helsinki.fi)

mäyräkoirien pes varus -tutkimuksen qrkoodi