Terveyslausunnot ja omistajatodistukset voit tulostaa palvelusta aina tarvittaessa. Kennelliitolle maksetut maksut säilyvät Omakoira-palvelussa ja kuitin voit tulostaa jälkeenpäin milloin tahansa sitä tarvitset.

Omien ja koirien tietojen käsittely

Omakoira-palvelussa voit:

  • päivittää omia yhteystietojasi
  • tarkastella omia pätevyyksiä ja luottamustehtäviäsi
  • muuttaa Koiramme-lehden tilausvaihtoehtoja ja
  • allekirjoittaa kasvattajasitoumuksen.

Koiriesi kohdalla voit

Rekisteröityminen

Omakoira-jäsenpalvelu on jäsenen henkilökohtainen palvelu, jossa on nähtävissä vain omat tiedot. Jäsenet rekisteröityvät Omakoira-palveluun kerran jäsennumerolla ja omilla pankkitunnuksilla.

Henkilöllisyys käydään tarkistamassa pankin sivuilla ja sieltä palataan Omakoira-palveluun. Syntymäaika on pakollinen tieto, koska se auttaa erottamaan samannimiset henkilöt toisistaan.

Rekisteröitymisen jälkeen sähköpostiisi lähetetään automaattisesti salasana, jolla kirjaudutaan palveluun. Salasanan voit muuttaa palvelussa haluamaksesi. Käyttäjätunnus on jäsennumerosi.

Omistajailmoitus ja -muutos

Omistajailmoituksen voit tehdä heti rekisteröitymisen jälkeen. Omakoira-palvelussa tehtävään omistajailmoitukseen tai -muutokseen tarvitset valtuutusavaimen. Valtuutusavain on tulostunut rekisteritodistuksen omistajailmoitusosaan keväästä 2009 lähtien ja se löytyy myös omistajatodistuksesta. Valtuutusavain on kertakäyttöinen ja se vaihtuu, kun omistaja vaihtuu. Jos hallussasi ei ole valtuutusavainta, voit tehdä omistajailmoituksen vapaamuotoisena kirjallisena ilmoituksena.

Jos olet jo saanut koirasta omistajatodistuksen, koira on silloin jo merkitty nimiisi, eikä omistajailmoitusta Omakoira-palvelussa tarvitse tehdä uudelleen. Jos koirasi ei kuitenkaan näy Omakoira-palvelussa, ota yhteyttä sähköpostitse omakoira@kennelliitto.fi.

Laita viestiin jäsennumerosi ja nimesi sekä mielellään koiran rekisterinumero tai ainakin koiran nimi ja rotu. Ensimmäinen merkintä omistajasta eli omistajailmoitus on maksuton. Omistajamuutos on maksullinen. Voit valita haluatko omistajatodistuksen postitse vai sähköisenä. Jatkossa todistus näkyy myös Omakoira-palvelussa.

Usean omistajan omistajailmoitus tai -muutos

Jos koirallesi tulee useampi omistaja, voi ensimmäinen omistaja valita Omakoira-palvelussa lukumäärän, kuinka monta omistajaa koiralle tulee. Jokainen omistaja tekee omistajailmoituksen omalta osaltaan omilla Omakoira-sivuillaan, käyttäen samaa valtuutusavainta kuin ensimmäinenkin omistaja käytti. Jos kaikki omistajat eivät ole Kennelliiton jäseniä, tulee omistajailmoitus tehdä heidän osaltaan kirjallisesti.

Omistajamuutoksessa syötetään aikaisemman omistajan valtuutusavain tai aikaisempien omistajien valtuutusavaimet. Mikäli joku uusista omistajista ei ole Omakoira -palvelun käyttäjä, tehdään omistajamuutos hänen osaltaan kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella. Ilmoituksessa tulisi näkyä koiran nimi ja rekisterinumero, uuden omistajan nimi, osoitetieto ja allekirjoitus sekä lisäksi muiden omistajien nimet on mainittava.