Omakoira-palveluun kirjautumisessa käytetään omaa, henkilökohtaista jäsennumeroa. Kennelpiirin jäsennumerolla ei voi rekisteröityä Omakoira-palvelun käyttäjäksi. Kennelpiirin puheenjohtaja ja sihteeri ovat saaneet automaattisesti oikeuden ylläpitää oman kennelpiirinsä yhteystietoja ja luottamustehtäviä. He voivat myös lisätä "ylläpitäjä" tai "tapahtumien ylläpitäjä" -oikeuden toiselle jäsenelle.

Kokeiden, näyttelyjen ja kurssien käsittely tapahtuu myös Omakoira-palvelun kautta. Kennelpiirien puheenjohtajat, sihteerit, ylläpitäjät ja tapahtumien ylläpitäjät pääsevät tekemään sähköisiä anomuksia sekä puoltamaan ja hyväksymään niitä.

Kennelpiirit pystyvät ylläpitämään myös oman kennelpiirinsä jäsenyhdistysten tietoja.

Jäsenyhdistyksille tarjottavien palveluiden lisäksi kennelpiirit voivat Omakoirassa muiden muassa:

  • puoltaa ja hyväksyä näyttelyanomuksia
  • ylläpitää henkilöiden pätevyyksiä
  • ylläpitää yhdistystensä jäsenmaksutilannetta ja
  • tulostaa osoite-, tarra- ja sähköpostilistauksia piirinsä yhdistysten luottamushenkilöistä.

Pätevyyksien ylläpito

Kennelpiirillä on mahdollisuus ylläpitää myös henkilöiden pätevyyksiä. Tällä hetkellä kyseisiä pätevyyksiä ovat kehätoimitsija, koetoimitsija, palkintotuomari, koulutusohjaaja/toimitsija sekä pöytäkirjan tarkastaja.

Toiminto on ainoastaan kennelpiirien käytössä – ei muiden yhdistystyyppien.

Yhdistysten osoitelistat

Kennelpiirit voivat tuottaa yhdistysten osoitteista ja luottamushenkilöistä listauksia, tulostaa tarroja sekä siirtää listoja taulukkolaskentaan.

Kehätoimitsijan kielitaidon ylläpito

Omakoira-palvelussa on käyttäjällä mahdollisuus ylläpitää kielitaitojaan, mikäli hänellä on kehätoimitsijan pätevyys. Perustietoihin on avattu eri kielille vaihtoehdot Pyörittävä, Kirjoittava sekä Avustava.

Henkilön itsensä lisäksi myös kennelpiirin edustaja voi ylläpitää tiedot, mikäli hänellä on valtuudet ylläpitää oman kennelpiirinsä henkilöiden pätevyystietoja. Tietoja saavat ylläpitää esimerkiksi kennelpiirin sihteeri, ylläpitäjä.