Ohjaajaksi kesäleirille?

Innokkaita leiriohjaajia haussa kesän 2022 leirille! Leiriohjaajien tehtäviin kuuluu nuorten ohjaaminen ja eri koiraharrastuslajien kouluttaminen sekä leirien yleisestä järjestyksestä vastaaminen. Leiriohjaajalta edellytetään vähintään 18 vuoden ikää ja kokemusta tai innostuneisuutta nuorten ohjaamisesta. Ensiaputaidot katsotaan eduksi.

Valituille ohjaajille järjestämme maksuttoman koulutuksen 27.–29.5.2022 Marttisten leirikeskuksessa, jossa perehdymme ohjaajan tehtäviin ja vastuisiin. Koulutusviikonlopun aikana suunnittelemme leiriohjelmaa ja tutustumme muihin ohjaajiin. Koulutusviikonloppuun osallistuminen on leiriohjaajana toimimisen edellytys.

Leiriohjaajana saat hienon kokemuksen lisäksi majoituksen, täysihoidon ja vakuutuksen. Kulukorvauksena ohjaajalle maksetaan matkakorvaukset sekä päivärahaa vastaava korvaus.

Leiriohjaajien haku on auki 25.3.–6.4.2022.

Hakijoilta tullaan pyytämään lasten kanssa toimivien vapaaehtoisen rikostaustan selvittämisestä annetun lain (148/2014) 6 § 2 momentin mukainen suostumus hankkia rikosrekisteriote ja kyseinen rikosrekisteriote mainitun lain ja rikosrekisterilain (20.8.1993/770) 6 a § mukaisesti.

HAE LEIRIOHJAAJAKSI TÄSTÄ!


Lisätietoja
Laura Jousi

puh. 09 8873 0245
laura.jousi@kennelliitto.fi