Ohjaajaksi kesäleirille?

Innokkaita leiriohjaajia haussa kesän 2024 leirille!

Suomen Kennelliitto järjestää yhteistyössä Etelä-Hämeen kennelpiirin kanssa nuorten kesäleirin 8.-12.7.2024 Koivu ja Kuusi Eräkeskuksessa Tammelassa. Leirille osallistuu noin 70 vuosina 2007-2012 syntynyttä nuorta koirineen. Leiriohjaajien tehtäviin kuuluu nuorten ohjaaminen ja eri koiraharrastuslajien kouluttaminen sekä leirien yleisestä järjestyksestä vastaaminen. Leiriohjaajalta edellytetään vähintään 18 vuoden ikää, Kennelliiton jäsenyyttä ja kokemusta tai innostuneisuutta nuorten ohjaamisesta. Ensiaputaidot katsotaan eduksi. Ohjaajahaussa etusijalla ovat Etelä-Hämeen kennelpiirin alueen hakijat.

Valituille ohjaajille järjestämme maksuttoman koulutuksen 18.5. Riihimäellä (paikka vahvistuu), jossa perehdymme ohjaajan tehtäviin ja vastuisiin. Koulutuspäivään osallistuminen on leiriohjaajana toimimisen edellytys.

Leiriohjaajana saat hienon kokemuksen lisäksi majoituksen, täysihoidon ja vakuutuksen. Kulukorvauksena ohjaajalle maksetaan matkakorvaukset sekä päivärahaa vastaava korvaus.

Leiriohjaajien haku on auki 1.–15.3.2024.

Hakijoilta tullaan pyytämään lasten kanssa toimivien vapaaehtoisen rikostaustan selvittämisestä annetun lain (148/2014) 6 § 2 momentin mukainen suostumus hankkia rikosrekisteriote ja kyseinen rikosrekisteriote mainitun lain ja rikosrekisterilain (20.8.1993/770) 6 a § mukaisesti.

HAE LEIRIOHJAAJAKSI TÄSTÄ!


Lisätietoja:


nuoriso@kennelliitto.fi