FCI on kokouksessaan hyväksynyt moniväriset villakoirat omaksi muunnoksekseen elokuun 2024 alusta alkaen. Lue lisää siitä, kuinka päätös vaikuttaa villakoirien rekisteröintiin, jalostukseen ja näyttelyihin.

Muutoksia rekisteröintiin 

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta päätti 18.6. kokouksessaan, että ennen FCI:n 1.8.2024 voimaan astuvaa päätöstä rekisteröidyt, muilla rotunimillä olevat, FCI:n hyväksymiin rekistereihin rekisteröidyt villakoirat, voidaan omistajan anomuksesta rekisteröidä monivärisiksi villakoiriksi. FCI:n päätöksen voimaantulon jälkeen rekisteröidyiltä koirilta vaaditaan export pedigree villakoirana, ja muilla rotunimillä merkittyjä koiria ei enää hyväksytä rekisteröitäväksi villakoirina. Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Villakoirien uudet värit ovat kaksivärinen, merkkivärinen, kolmivärinen ja muut moniväriset (brindle ja brindle valkoisin merkein) 

Jalostus ja näyttelyt 

Suomessa moniväristen villakoirien risteyttäminen yksiväristen kanssa on mahdollista vain Kennelliiton myöntämällä poikkeusluvalla, joka on haettava ennen astutusta. Risteytyksestä syntyneet pennut rekisteröidään aina monivärisiksi. Moniväriseksi rekisteröity villakoira voidaan siirtää värimuunnoksesta toiseen ainoastaan geenitestituloksen perusteella. Eri moniväristen risteyttämistä keskenään sekä yksiväristen kanssa voidaan vielä tarkentaa rodun erityisehdoissa. 

Ruotsin, Norjan ja Tanskan kennelliitot eivät ole rajoittaneet värimuunnosten risteyttämistä eivätkä tule tekemään sitä jatkossakaan. Myöskään FCI ole rajoittanut moniväristen risteyttämistä yksivärisiin. Rodun kotimaassa Ranskassa värien risteyttämiseen tarvitaan poikkeuslupa.

Koiranäyttelyiden osalta moniväriset villakoirat voidaan vielä tällä hetkellä ilmoittaa yksivärisenä villakoirana, ja siirtää näyttelypäivänä oikeaan luokkaan. 1.8. alkaen myös toyvillakoirat kilpailevat näyttelyissä väreittäin muiden kokomuunnosten tapaan.