Ohjeistuksia tuontikoiran rekisteröintiin

Suomeen tuotu ulkomainen jalostuslainakoira tulee rekisteröidä tuontikoirana viimeistään sen jälkeen, kun sen ensimmäisen Suomeen rekisteröidyn pentueen syntymästä on kulunut 12 kuukautta, mikäli sitä tämän jälkeen käytetään jalostukseen Suomessa. Ulkomainen jalostuslaina on koira, jonka omistaja/omistajat asuvat ulkomailla ja jonka jalostusoikeus on luovutettu Suomessa asuvalle henkilölle.

Koirien maahantuontiin ja vientiin liittyvät määräykset antaa viranomainen − löydät ne Ruokaviraston (entinen Elintarviketurvallisuusvirasto) sivuilta.

HUOM! Tuontikoirat Venäjältä ja Valko-Venäjältä ->

Rekisteröinti ja tarvittavat asiakirjat

Tuontikoiran rekisteröinnin voi aloittaa Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelussa. Kennelliitossa koiran sukutaulusta tallennetaan neljä sukupolvea, mikäli ne on kirjattu koiran alkuperäiseen rekisteritodistukseen (export pedigree). Sukutauluun tallennetaan vain FCI-hyväksytyssä rekisterissä olevat koirat.

Tuontikoiran rekisteröinti tehdään Omakoira-palvelussa täyttämällä koiran tiedot sähköiseen lomakkeeseen. Lomake tulostetaan ja lähetetään export pedigreen kera Kennelliiton rekisteröintipalveluihin lomakkeessa näkyvään osoitteeseen. 

Tiedot tuontikoiran kaikista omistajista todennetaan Omakoira-palvelun kautta. Jos tuontikoiralla on useampi omistaja, lähtee heille sähköpostitse omistajatietojen hyväksymispyyntö, joka tehdään Omakoira-palvelussa. Jos hyväksymispyynnön saajalla ei ole vielä Omakoira-tunnuksia, hän voi tilata ne sähköpostitse lähetettävän linkin kautta.

Jos koiralla on ulkomainen omistaja tai alaikäinen omistaja, jolla ei ole Omakoira-tunnuksia, tarvitaan häneltä allekirjoitus koiran rekisteröintilomakkeeseen.

Tuontikoiran tulee olla tunnistusmerkitty ja mikrosiru- tai tatuointinumeron tulee olla merkitty rekisteritodistukseen tai passiin (jolloin mukaan liitetään kopio passista). Koiran rekisteröintiin liittyvien todistusten hankkiminen on koiran omistajan vastuulla ja tapahtuu hänen kustannuksellaan. Osasta maista vaaditaan tuontikoiran rekisteröintiä varten erillinen vientiä varten annettu polveutumistodistus, esim. export pedigree. Pohjoismaista riittää kyseisen maan alkuperäinen rekisteritodistus lukuunottamatta Norjaa, Tanskaa ja Islantia, joista vaaditaan myös kyseisen maan antama omistajatodistus.

Tarkemmat ohjeet tuontikoiran rekisteröintiin Omakoira-palvelussa alempana lomakkeissa (Koiran ostajalle, omistajalle ja kasvattajalle Tuontikoiran rekisteröinti Omakoira-palvelussa).

Esimerkkejä yleisimmistä tuontimaista ja tarvittavista asiakirjoista 
Alankomaat, Portugali, Liettua, Sveitsipedigree + erillinen export pedigree -dokumentti
USApedigree certificate + registration certificate -dokumentti /
31.5.2019 alkaen export pedigree -dokumentti
Bulgariapedigree certificate + erillinen export pedigree -dokumentti
Irlantiexport pedigree certificate + registration certificate -dokumentti
Iso-Britanniacertified export pedigree
Itävaltapedigree + erillinen export zertifikat -dokumentti
Saksarotujärjestön pedigree + erillinen VDH:n export pedigree -dokumentti

 

 Esimerkkejä maista, joissa riittää vain yksi  dokumentti (export pedigree)
Belgia, Espanja, Italia, Latvia, Ranska, Serbia, Venäjä, Viro

Alkuperäiseen rekisteritodistukseen tai export pedigree -dokumenttiin merkitään koiran suomalainen rekisterinumero tarralla ja todistus palautetaan omistajalle.

Kennelliitto rekisteröi FCI:n hyväksymiin rekistereihin merkittyjä koiria. FCI:n ulkopuolisesta rekisteristä tuotavan koiran rekisteröintiä on anottava koirakohtaisesti, ellei rodun rotukohtaisissa erityisehdoissa määritellä muuta. Monirotuisen tuontikoiran voi ilmoittaa Kennelliiton tunnistusmerkintätietokantaan.

Luonnontöpöhäntäistä tuontikoiraa rekisteröitäessä vaaditaan töpöhäntäisyyden vahvistavan geenitestin tulos. Tulokseksi hyväksytään toinen seuraavista:

  1. testitulos jostain seuraavista laboratorioista: Laboklin, Movet, MyDogDNA
  2. ulkomainen T-box-mutaatiota koskeva testitulos.
    Ulkomaiseen tulokseen tulee liittää eläinlääkärin antama todistus näytteenotosta ja tunnistusmerkinnän tarkastamisesta näytteenototn yhteydessä.

Toimi näin geenitestin osalta:

  1. Tilaa sähköinen lähete Omakoira-palvelusta 
  2. Vie koira DNA-näytteenottoon ja mainitse näytteenottajalle, että koirasta on Kennelliiton ennakkolähete tehtynä
  3. Laboratorio tallentaa tuloksen lähetteelle ja tulos näkyy koiralla Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. 

Lisätietoja geenitesteistä.

Rekisteröintimaksu

Tuontikoiran rekisteröinnistä peritään toisen maksuluokan mukainen maksu, ks. hinnasto.

Koiran tulokset ulkomailta

Jos koiralla on ulkomailla saavutettuja terveys- tai muita tuloksia, voidaan hyväksyttävät tulokset tallentaa koiran tietoihin rekisteröinnin yhteydessä. Liitä tällöin kopiot todistuksista ja lausunnoista muiden asiakirjojen mukaan. Kennelliittoon ei tallenneta yksittäisiä ulkomaisia näyttely- tai koetuloksia, ainoastaan valionarvot ja muut tittelit. Terveystutkimusten kohdalla hyväksyttävät lausunnot on määritelty sairauskohtaisissa ohjeissa.

PEVISA-ehdot tai muut rotukohtaiset erityisehdot eivät koske tuontikoiran rekisteröintiä, mutta ne on täytettävä mikäli koiraa käytetään Suomessa jalostukseen.

Tuontikoiran rekisteröintiin liittyvät ohjeet ja lomakkeet

Voit valtuuttaa toisen henkilön noutamaan tuontikoiran rekisteritodistuksen puolestasi tällä valtakirjalla.

Downloadable file
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Updated 13.4.2023
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Updated
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Updated
The form can be filled and saved
Tuontikoiran rekisteröinti
Tällä lomakkeella pyydetään rekisteröimään tuontikoira Suomen Kennelliiton rekisteriin. Allekirjoitetun lomakkeen mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteröintitodistus. Lomake lähetetään osoitteeseen Showlink - Tuontikoirien rekisteröinti/Registrering av importhund, PL 20, FI-79101 Leppävirta.
Updated 20.3.2024
Tuontikoiran rekisteröinti
Tällä lomakkeella pyydetään rekisteröimään tuontikoira Suomen Kennelliiton rekisteriin. Allekirjoitetun lomakkeen mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteröintitodistus. Lomake lähetetään osoitteeseen Showlink - Tuontikoirien rekisteröinti/Registrering av importhund, PL 20, FI-79101 Leppävirta.
Updated
Registrering av importerad hund
Uppdaterad 20.3.2024.
Updated