Kennelliiton hallituksen 24.11.2023 pidetyssä kokouksessa päätettyjä asioita.

Uudet jäsenyhdistykset

Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 24.11.2023 Suomen Kennelliiton jäseniksi seuraavat jäsenyyttä anoneet yhdistykset:

Haukivuoren Eräveikot ry, Mikkeli, Suur-Savon kennelpiiri

Kaiku agility ry, Hämeenlinna, Etelä-Hämeen kennelpiiri

 

Koirien positiivisista dopingnäytteistä johtuvat osallistumiskiellot näkyviin jalostustietojärjestelmään

Positiivisen dopingnäytteen perusteella osallistumiskieltoon asetetun koiran tiedoissa jalostustietojärjestelmässä ei ole näkynyt tietoa osallistumiskiellosta.

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 24.11.2023, että positiivisista dopingnäytteistä johtuvat osallistumiskiellot näkyvät Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä.

Lisätietoa antidopingista löytyy täältä.

 

Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikuntaan uusi Kennelliiton edustaja

Kennelliiton hallitus nimesi kokouksessaan 24.11.2023 ELT Katarina Thomsonin Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan (EKADT) Kennelliiton toiseksi edustajaksi Marja Kososen tilalle. 

 

Uusia kaverikoiravastaavia

Kennelliiton hallitus nimesi kokouksessaan 24.11.2023 seuraavat uudet kaverikoiravastaavat:

Heli-Maarit Makkonen nimettiin Varsinais-Suomen kennelpiirin kaverikoiravastaavaksi koeajalle 27.10.2024 saakka.

Emilia Toikkanen nimettiin Keski-Suomen kennelpiirin kaverikoiravastaavaksi.

Kati Kulmalahti nimettiin Salpauselän kennelpiirin kaverikoiravastaavaksi.

Virpi Lappalainen nimettiin Pohjois-Karjalan kennelpiirin kaverikoiravastaavaksi.

 

Luonnetesti- ja MH-kuvaustyöryhmä

Kennelliiton hallitus nimesi kokouksessaan 24.11.2023 luonnetesti- ja MH-kuvaustyöryhmään uusina jäseninä Palveluskoiraliiton hallituksen nimeämät Heli Herrasen ja Carina Savander-Ranteen. Työryhmää vetää Kirsi Sainio, muina jäseninä ovat Tapio Eerola ja Anu Hatunpää.

 

Kansainväliset asiat

Suomen Kennelliiton edustajaksi FCI:n vinttikoiratoimikunnassa esitetään 1.1.2024 alkaen Tiina Sarjasta.

Suomen Kennelliiton edustajaksi FCI:n palveluskoiratoimikunnassa esitetään 1.1.2024 alkaen Johanna Nivalaa.

Suomen ehdotuksesta on perustettu FCI:n ulkomuototuomaritoimikunnan työryhmä, joka ryhtyy valmistelemaan uutta FCI:n tuomariohjeistusta. Kimmo Mustonen valittiin jäseneksi työryhmään.

 

Kennelliitto anoo FCI:n vuoden 2025 koiratanssin kilpailuja 

Kennelliiton hallitus päätti, että Suomen Kennelliitto ry anoo vuoden 2025 (vaihtoehtoisesti 2026) FCI koiratanssin (KT-HTM, KT-FS) MM-kilpailujen 2025 järjestämistä. 

Päätös edellyttää, että Suomen Palvelukoiraliitto (SPKL) ry sitoutuu kilpailujen vastuullisena järjestäjänä kantamaan kilpailujen järjestämisestä koituvan taloudellisen vastuun. 

Hallitus myönsi tapahtumalle 10 000 euron kiinteän korvauksen.

 

Uusia dna-näytteenottajia
 

Kennelliitto järjesti kennelneuvojille 17.-18.6.2023 Kuopiossa vuosittaisen jatkokoulutuksen ja koulutukseen osallistunet viimeksi pätevöidyt kennelneuvojat koulutettiin samalla DNA-näytteenottajiksi.

Kennelliiton hallitus myönsi kokouksessaan 24.11.2023 DNA-näytteenotto-oikeudet seuraaville henkilöille:

Meiju Kangaskorte, Keski-Suomen kennelpiiri

Riikka Mäkelä, Keski-Pohjanmaan kennelpiiri

Susanne Känsäkangas, Keski-Pohjanmaan kennelpiiri

Tina Korpela, Vaasan kennelpiiri

Minna Huppunen, Varsinais-Suomen kennelpiiri

 

Uusia näyttelyohjaajia


Kennelliiton hallitus nimesi kokouksessaan 24.11.2023 seuraavat uudet näyttelyohjaajat:

 Toni Miettinen, Lapin kennelpiiri
- Anna-Maija Mellin, Uusimaa

 

Tarkennus venäläisiä koiria koskevasta rekisteröintipäätöksestä

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 24.11.2023, että toiseen FCI maahan rekisteröity venäläinen koira voidaan rekisteröidä Suomeen, vaikka sen alkuperäinen export pedigree olisi kirjattu 15.3.2022 jälkeen. 

 

Perinnöllisten silmäsairauksien ohjeen päivitys

Kennelliiton silmätyöryhmä on tarkistanut silmäsairauksien vastustamisohjeen ja yhdenmukaistanut sen uuden koirarekisteriohjeen mukaisesti. Päivitetty silmäohje tulee voimaan 1.1.2024.

 

PEVISA-ohjeen päivitys

Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman ohje (PEVISA-ohje) on korjattu vastamaan päivitettyä PEVISA-sääntöä, mikä hyväksytty Kennelliiton hallituksen kokouksessa 13/23. Ohjeen sisältöä on selkeytetty ja lisätty kohdat eläinten hyvinvointilaista. Uusi ohje tulee voimaan 1.1.2024.

 

Uusi JTO-ohje

Kennelliiton ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta on korjattu vastamaan päivitettyä PEVISA-sääntöä ja PEVISA-ohjetta. Ohjeen sisältöä on selkeytetty ja lisätty kohdat eläinten hyvinvointilaista. Uusi ohje tulee voimaan 1.1.2024.