Lauantaina ensimmäistä kertaa pidetty rotujärjestöjen koulutus- ja seminaaripäivä kokosi lähes sata jäsenyhdistystemme aktiivia Vantaalle. Yhteistyön vahvistaminen niin rotujärjestöjen kesken kuin Kenneliitonkin kanssa oli päivän annissa vahvasti läsnä.

Rotujärjestöt ovat Kennelliiton valtakunnallisia jäsenyhdistyksiä, jotka ohjaavat rotujen jalostusta, seuraavat edustamansa rodun terveystilannetta ja jakavat siitä tietoa eri kanavissa. Lisäksi rotujärjestöt edistävät rodun harrastamista, kouluttavat ja valistavat rodun kasvattajia ja rodusta kiinnostuneita sekä järjestävät koulutusta rodun ulkomuototuomareille. Rotujärjestöjä on tällä hetkellä 93. Kennelliiton valtuusto hyväksyy yhdistykselle rotujärjestön statuksen. Edellytyksenä sille on, että yhdistys on toiminnallaan pystynyt osoittamaan, että se kykenee hoitamaan rotujärjestön tehtävät. Oman rotujärjestösi ja sen yhteystiedot löydät täältä.

Koiraharrastuksen tulevaisuutta tarkasteltiin rotujärjestöpäivän alustuksissa ja ryhmätöissä päivänpolttavien teemojen kautta. Kennelliiton työntekijät ja luottamushenkilöt valottivat esityksissään yhteiskunnallista vaikuttamista, viestintää, Kennelliiton verkko-oppimisympäristö Digitassua, nuorisotoimintaa, nose workia ja matalan kynnyksen harrastamista, perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustustamisohjelman (PEVISA) ja jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ohjeistuksia sekä kasvattajatoimikunnan työtä. Lisäksi ideariihessä vaihdettiin ajatuksia rotujärjestöjen ja Kennelliiton viestintä- ja vaikuttamisyhteistyön kehittämisestä.

– Ohjelmassa on erittäin ajankohtaisia aiheita, joita rotujärjestöjenkin on hyvä miettiä omassa toiminnassaan. Toiveena on, että saatte tästä päivästä uusia ja vahvempia välineitä omaan toimintaanne, Suomen Kennelliiton hallituksen ja kasvattajatoimikunnan jäsen Vesa Lehtonen kertoi päivän avauspuheenvuorossaan.

Ryhmätöiden purkamisen ja esitysten lomassa käydyn runsaan keskustelun perusteella niitä kertyikin aimo annos kotimatkalle vietäväksi. Ideariihen tulosten tiivistyksissä nousi usein esille, että rotujärjestöjen olisi hyödyllistä tehdä keskenään aiempaa enemmän yhteistyötä esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä. Rotujärjestöjen viestinnän kannalta keskeiseksi nostettiin paitsi omaan rotuun liittyvän tiedon tarjoaminen, myös tarinat koiraharrastuksen tuomasta hyvinvoinnista ja ilosta yksittäisille ihmisille. Kommenttipuheenvuoroissa kiiteltiin päivän tarjonneen valaistumisia ja uutta inspiraatiota tekemiseen sekä esitettiin Kennelliitolle lukuisia kehitysehdotuksia.

Osa näistä on jo työn alla, kuten yhteisten työkalujen ja koulutuksen tarjoaminen vaikuttamisen ja viestinnän tueksi. Lisäksi moni osallistujista kaipasi foorumia, jonka kautta rotujärjestöjen toimijat voisivat verkostoitua helpommin ja vaihtaa keskenään hyviä käytäntöjä. Tapahtuman jälkeen Facebookiin perustettiinkin Rotujärjestöt-ryhmä, joka on tarkoitettu rotujärjestöjen toimihenkilöille. Suljettuun ryhmään pääsee lähettämällä liittymispyynnön ja vastaamalla pyynnön jälkeen esitettyihin kysymyksiin. Antoisaksi koetun päivän aikana esille nousseita ideoita hyödynnetään ensi vuoden yhteiskunnallisen teemavuoden suunnittelun lisäksi laajemminkin Kennelliiton ja jäsenyhdistysten vuoropuhelun vahvistamisessa.