Med temaåret för samhällspåverkan förstärks Kennelklubbens strategiska målsättning att vara en stark opinionsbildare och vägvisare.

Temaåret har tre prioriteringsområden: politiskt inflytande, påverkande kommunikation och samarbete med intressentgrupper samt utveckling av organisationens interna påverkan.

Politiskt inflytande

I Finland finns 700 000 hundar och därmed inverkar Kennelklubbens verksamhetsområde direkt eller indirekt på ett betydande antal finländare. Också i år fortsätter vi med att aktivt påverka lagen om djurens välbefinnande och beredningen av andra lagstiftningsprojekt som berör hundar. Vi verkar bland annat för genomförandet av officiell id-märkning och registrering samt är med i förvaltningsplanen för vargstammen i Finland och medborgarinitiativet Rajat Räiskeelle, som tar ställning till försäljningen av fyrverkeripjäser till konsumenter.

I Finland är år 2019 ett riktigt superår inom politiken: på våren förrättas riksdags- och Europaparlamentsvalet, och ifall landskapsreformen förverkligas kan vi eventuellt räkna med även landskapsvalet. I juli börjar dessutom Finlands period som EU:s ordförandeland. I samband med dessa kan vi sträva efter att lyfta fram teman som är viktiga för oss.

Påverkande kommunikation och samarbete med intressentgrupper

Finska Kennelklubben har grundats år 1889 och är Nordens äldsta expertorganisation inom hundbranschen. Under temaåret lyfter vi fram Kennelklubbens verksamhet och insatser på ett mångsidigt sätt. Kennelklubben utövar omfattande samarbete med olika aktörer, och vi kommer att förstärka våra partnerskap ytterligare.

Temat samhällspåverkan har en framträdande roll även på våra evenemang under Hunddagen, på seminarieevenemanget Agria KoiraExpo, på debattevenemanget SuomiAreena samt på den finska hundmässan Koiramessut.

Utveckling av påverkan

Kennelklubben är en takorganisation för över 2000 föreningar. Våra medlemsföreningar är 19 kenneldistrikt, som representerar Kennelklubben inom sina respektive områden, specialklubbar, som ansvarar för de rasspecifika avelsstrategierna för sina raser, samt olika rasföreningar, jaktsällskap, grenförbund och övriga hundsportföreningar. Under året skapar vi verksamhetsmodeller och mallar som våra medlemsföreningar kan använda i sin egen kommunikation och påverkande. Påverkande är en fråga som är av allas gemensamma intresse och fortsätter även efter temaåret.