Vid inloggning till Omakoira-tjänsten används det egna personliga medlemsnumret. Det går inte att registrera sig som Omakoira-användare med föreningens medlemsnummer. Föreningens ordförande och sekreterare har automatiskt tilldelats rätt att uppdatera respektive förenings kontaktuppgifter och förtroendeuppdrag. Ordföranden och sekreteraren kan också ge "uppdaterare- " eller "eventuppdaterare-” rättigheter till en annan medlem i föreningen.

Anhållan om prov och utställningar görs också via Omakoira-tjänsten. Ordföranden, sekreteraren, uppdaterarna och eventuppdaterarna i föreningar kan anhålla om prov och tävlingar elektroniskt.

I Omakoira-tjänsten kan föreningar bland annat

  • uppdatera innehavare av förtroendeposter i realtid
  • anmäla det årliga medlemsantalet
  • uppdatera föreningens uppgifter
  • specialklubbar kan en gång om året anmäla grundvärden för sina raser för kalkylering av försäkringsvärden samt
  • anhålla om prov, kurser och utställningar.
  • spara provresultat från ett prov som anhållts
  • ladda ner specialklubbsmaterial

Att göra verksamhetsanmälan

Verksamhetsanmälan kan göras i Omakoira-tjänsten. Tre faser ingår i verksamhetsanmälan:

  1. avslutande av förtroendeuppdrag som upphört
  2. öppnande av nya förtroendeuppdrag
  3. inmatning av medlemsantal

Det spelar ingen roll i vilken ordning dessa görs. På samma gång kan man uppdatera eventuella ändrade kontaktuppgifter.

Inga åtgärder krävs för de förtroendeuppdrag som inte har ändrats.

Förtroendeuppdrag

På förtroendeuppdrag-sidan anges personer som har förtroendeuppdrag i föreningen, deras respektive uppdrag samt kontaktuppgifter. Genom att klicka på den önskade raden med förtroendeuppdrag, ser du närmare uppgifter om förtroendeuppdraget i lådan till höger.

Om förtroendeuppdraget avslutas och dagens datum anges som avslutningsdag, gäller personens förtroendeuppdrag ännu till slutet av dygnet.

Obs! Uppgifter om förtroendeuppdrag sparas hos Kennelklubben, även om personen som innehaft posten har avgått. Personen kan då granska sin förtroendeuppdragshistoria på sin personliga Omakoira-sida.