Inmönstring

Vissa raser har öppna rasböcker, vilket innebär att i dessa raser kan det tas in hundar, som inte har registrerade föräldrar.

För närvarande tillämpas inmönstringsförfarandet på följande raser:

 • berger des pyrénées
 • cirneco dell'etna
 • finsk lapphund
 • galgo espanol, giltig 1.4.2024-31.12.2026
 • grönlandshund
 • jack russell terrier
 • lancashire heeler
 • lapsk vallhund
 • norrbottenspets
 • saluki
 • spansk mastiff
 • vit herdehund
 • volpino italiano

En hund som mönstras in i rasen ska vara minst 15 månader gammal och id-märkt. Hunden ska ha undersökningsresultat som överensstämmer med de rasspecifika PEVISA-kraven och senast vid registreringen även en DNA-profil. Inmönstringen utförs av två exteriördomare som specialklubben utsett. Kolla också rasspecifika specialvillkor.

Registrering av hund som finns i ett register utanför FCI

Importerade hundar som är registrerade utanför något FCI:s register, kan av ägaren ansökan och ett beslut från Kennelklubben, registreras under en ras som redan är godkänd av Kennelklubben. I detta fall ska dock följande villkor i Finska Kennelklubbens Registreringsbestämmelser tillgodoses:

 • hunden är minst 15 månader gammal
 • hunden uppfyller rasens PEVISA-villkor
 • registreringen har vägande grunder med tanke på avel och upprätthållande av en frisk stam
 • två exteriördomare som specialklubben utsett har gett ett skriftligt utlåtande som fastställer att hunden överensstämmer med rasstandarden
 • hunden är id-märkt
 • till ansökan har bifogats specialklubbens utlåtande i frågan
 • hunden har en DNA-profil som godkänts av Kennelklubben

I specialvillkoren för följande raser har separat definierats vissa register utanför FCI med hundar som kan registrerats direkt i Kennelklubbens register:

 • american foxhound
 • australian kelpie
 • australian shepherd
 • border collie
 • greyhound
 • jack russell terrier
 • miniature american shepherd (tills 31.12.2025)

En ras som är ny i Finland och som inte är godkänd av FCI

En ras som är ny i Finland och som inte är godkänd av FCI, kan godkännas på beslut av Kennelklubbens styrelse. Rasen kan efter detta registreras i Kennelklubben ER-register. Ansökan är möjlig, om kennelcentralorganisationen i rasens ursprungsland registrerar rasen i sitt av FCI godkända register. Som bilaga till ansökan ska finnas omfattande information om rasen, ursprungslandets rasstandard samt information om omfattningen av den finska och den internationella populationen.

Downloadable file
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Uppdaterad 13.4.2023
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Uppdaterad
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Uppdaterad
PEVISA ja rotukohtaiset erityisehdot
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää rotukohtaiset vaatimukset jalostuskoirille sekä esimerkiksi menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä. PEVISA-ohjelmat sisältävät mm. jälkeläisten rekisteröinnin ehtona olevia terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 5.7.2024.
Uppdaterad