En utländsk hund som importerats till Finland (också s.k. avelslån) bör registreras som importhund senast 12 månader efter födseln av dess första valpkull som registrerats i Finland, om hunden därefter används ytterligare i avel i Finland.

Bestämmelser som gäller vid import och export av hundar utfärdas av myndigheter – dessa hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

OBS! Importhundar från Ryssland och Belarus ->

Registrering och nödvändiga dokument

Registreringsprocessen för importerad hund kan inledas i Omakoira-medlemstjänsten. I Finska Kennelklubben sparas fyra generationer för hunden, om dessa har antecknats i hundens registreringsbevis i original (Export Pedigree). Endast de hundar i stamtavlan som är införda i ett av FCI godkänt register sparas.

Registreringen av en importerad hund görs på Omakoira-tjänsten genom att fylla i ett elektroniskt formulär. Formulären skrivs ut och skickas med hundens Export Pedigree till Finska Kennelklubbens registreringstjänster, till den adress som anges på formulären. 

Informationen om importhundens samtliga ägare bekräftas via Omakoira-tjänsten. Har en importhund flera ägare, skickas begäran om godkännande av ägaruppgifter till dessa per e-post. Själva godkännandet ges på Omakoira-tjänsten. Om den som fått begäran om godkännande inte ännu har ett Omakoira-konto, kan hen beställa användarkoder till tjänsten. Dessa skickas via en länk per e-post.

Om hunden har en utländsk eller minderårig ägare som inte har ett Omakoira-konto, behövs det en underskrift av denna person på registreringsblanketten.

En importerad hund ska vara id-märkt och chip- eller tatueringsnumret ska vara antecknat i registreringsbeviset eller i hundens pass (då bifogas en kopia av hundens pass). Anskaffning av de intyg som behövs för registrering sker på hundägarens ansvar och bekostnad. Från en del länder behövs ett särskilt härstamningsbevis för export, till exempel Export Pedigree. Från de nordiska länderna räcker registreringsbeviset i original, med undantag av Norge, Island och Danmark från vilka det alltid krävs ett ägarintyg utfärdat av respektive land.

Exempel av de mest populära importländerna och dokument som behövs  

Nederländerna, Portugal, Litauen, Schweiz

Pedigree + avskilt Export Pedigree

USA

Pedigree Pedigree Certificate + Registration Certificate /
fr.o.m. 31.5.2019 Export Pedigree

Bulgarien

Pedigree Certificate + avskilt Export Pedigree

Irland

Export Pedigree Certificate + Registration Certificate

Storbritannien

Certified Export Pedigree

Österrike

Pedigree + avskilt Export Zertifikat

Tyskland

Specialklubbens Pedigree + avskilt VDH Export Pedigree

 

Exempel på länder från vilka ett dokument räcker (Export Pedigree)

Belgien, Spanien, Italien, Lettland, Frankrike, Serbien, Ryssland, Estland

På registreringsbeviset i original eller på hundens Export Pedigree antecknas hundens finska registernummer med ett klistermärke, varefter stamtavlan återlämnas till ägaren.

Finska Kennelklubben registrerar hundar som är införda i register som är godkända av FCI. Om den importerade hunden är i ett register som står utanför FCI bör ägaren göra en särskild anhållan om registrering för hunden, om inte annat anges i de rasspecifika specialvillkoren för rasen i fråga. En importerad blandrashund kan anmälas till Finska Kennelklubbens id-märkningsdatabas.

Vid registrering av en importhund med medfödd stubbsvans krävs ett gentestresultat som bekräftar stubbsvanshet. Som resultat godkänns något av följande:

  1. testresultat från något av följande laboratorium: Laboklin, Movet, MyDogDNA
  2. ett utländskt testresultat som bekräftar T-box-mutation
    Till ett utländskt resultat bör bifogas ett av veterinären utfärdat intyg om provtagning och granskning av id-märkning i samband med provtagning.

Så här gör du gentestet:

  1. Beställ en remiss från Omakoira-medlemstjänst
  2. Ta hunden till DNA-provtagning och nämna för provtagaren att det finns en Kennelklubb-remiss av hunden
  3.  Laboratoriet registrerar resultatet och resultatet visas på hunden i Kennelklubbens avelsdatasystem

Läs mer om genetiska tester.

Registreringsavgift

För registrering av en utländsk hund tas en avgift enligt prisklass 2, se prislista.

Resultat från utlandet

Om en hund har utländska resultat från hälsoundersökningar eller andra resultat, kan de godtagbara resultaten inskrivas i hundens uppgifter i samband med registrering. Bifoga då kopior på intyg och utlåtanden med övriga dokument. Kennelklubben registrerar inte enstaka utländska utställnings- eller provresultat, utan bara championat och övriga titlar. Godtagbara hälsoresultat har fastställts i de sjukdomsspecifika anvisningarna.

PEVISA-villkor och andra rasspecifika specialvillkor gäller inte registreringen av en importerad hund, men villkoren måste uppfyllas om hunden ska användas i avel i Finland.

Anvisningar och blanketter för registrering av importerade hundar

Downloadable file
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Uppdaterad 13.4.2023
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Uppdaterad
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Registrering av importerad hund
Uppdaterad 20.3.2024.
Uppdaterad 20.3.2024
Tuontikoiran rekisteröinti
Tällä lomakkeella pyydetään rekisteröimään tuontikoira Suomen Kennelliiton rekisteriin. Allekirjoitetun lomakkeen mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteröintitodistus. Lomake lähetetään osoitteeseen Showlink - Tuontikoirien rekisteröinti/Registrering av importhund, PL 20, FI-79101 Leppävirta.
Uppdaterad
Registrering av importerad hund
Uppdaterad 20.3.2024.
Uppdaterad