Vid inloggning till Omakoira-tjänsten används det egna personliga medlemsnumret. Det går inte att registrera sig som Omakoira-användare med kenneldistriktets medlemsnummer. Kenneldistriktets ordförande och sekreterare har automatiskt tilldelats rätt att uppdatera respektive kenneldistrikts kontaktuppgifter och förtroendeuppdrag. Ordföranden och sekreteraren kan också ge "uppdaterare- " eller "eventuppdaterare-"rättigheterna till en annan medlem.

Handläggning av prov, utställningar och kurser sker också via Omakoira-tjänsten. Ordföranden, sekreteraren, uppdaterarna och eventuppdaterarna i kenneldistriktet kan även göra elektroniska anhållanden och förorda och godkänna dessa.

Kenneldistrikten kan också uppdatera sina medlemsföreningars uppgifter.

I Omakoira har kenneldistrikten tillgång till de funktioner som erbjuds alla medlemsföreningar, och dessutom kan de bl.a.:

  • förorda och godkänna anhållan om utställning
  • uppdatera personers kompetenser
  • betala föreningens medlemsavgift och
  • skriva ut adress-, klistermärkes- och e-postförteckningar över förtroendevalda i kenneldistriktet.

Uppdatering av kompetenser

Kenneldistrikten kan också uppdatera personers kompetenser. Sådana kompetenser är för närvarande ringsekreterare, provfunktionär, prisdomare, instruktör samt protokollgranskare.

Funktionen kan alltså endast användas av kenneldistrikt, inte övriga föreningar.

Adresslistor

I Omakoira kan kenneldistrikt hämta listor över föreningars adresser och personer med förtroendeuppdrag, skriva ut klistermärken samt överföra listor till kalkylprogram.

Uppdatering av ringsekreterarnas språkkunskaper

I Omakoira kan användaren uppdatera sina språkkunskaper, förutsatt att hen har ringsekreterarkompetens. I grunduppgifterna har öppnats alternativen Inkallande, Skrivande och Assisterande för olika språk.

Förutom personen själv kan också kenneldistriktets representant uppdatera uppgifterna, om hen har befogenhet att uppdatera kompetensuppgifter inom det egna kenneldistriktet. Uppgifterna kan uppdateras av bland annat kenneldistriktets sekreterare eller uppdaterare.