Du kan skriva ut hälsoutlåtanden och ägarintyg från tjänsten alltid när du behöver dem. Betalningar som gjorts till Kennelklubben sparas i Omakoira-tjänsten och ett kvitto på betalningen kan skrivas ut när som helst i efterhand.

Behandling av de egna och hundens uppgifter

På Omakoira-tjänsten kan du:

 • uppdatera dina egna kontaktuppgifter
 • granska egna kompetens och förtroendeuppdrag
 • ändra din prenumeration av tidskriften Koiramme – Våra hundar och
 • underteckna uppfödarförbindelse.

Vid dina hundar kan du

 • granska uppgifterna för de hundar du äger
 • göra ägaranmälningar och ägarbyten
 • skriva ut en värdering på din hund
 • överlåta hundens avelsrätt
 • beställa en dubblett på din hunds registreringsbevis
 • beställa en elektronisk remiss till hälsoundersökningar
 • göra elektronisk valpkullsanmälan och, om du önskar, annonsera valpar på valplistan
 • ansöka om championat
 • ansöka om kennelnamn
 • markera din hund som avliden
 • ansöka om ett ägarintyg för en oregistrerad hund/blandrashund (FIX-hundar)
 • registrera en importerad hund

Registrering

Omakoira-medlemstjänsten är en personlig tjänst för medlemmar där medlemmen ser endast sina egna uppgifter. Medlemmar kan registrera sig till tjänsten med det egna medlemsnumret och egna bankkoder eller med mobil-ID.

Din identitet bekräftas genom att bankens sida besöks, varefter du styrs tillbaka till Omakoira-tjänsten. Födelsedatumet är en obligatorisk uppgift, eftersom den hjälper till med att avskilja dig från personer som har samma namn.

Efter registrering skickar vi automatiskt ett lösenord till din e-postadress. Första gången du loggar in använder du det lösenord vi skickat dig, när du loggat in kan du byta ditt lösenord till vad du önskar. Ditt medlemsnummer är ditt användarnamn.

Ägaranmälan och -byte

Du kan göra ägaranmälan på din hund genast efter att du har registrerat dig. För att göra ägaranmälan eller -byte via Omakoira behövs en fullmaktsnyckel. Nyckeln har skrivits ut på registreringsbevisets del för ägaranmälan sedan våren 2009 och den finns också med på ägarintyget. Fullmaktsnyckeln kan användas endas en gång och den byts när ägaren byts. Om du inte har en fullmaktsnyckel kan du göra ägaranmälan fritt formulerat per post.

Om du redan har fått hundens ägarintyg har hunden redan antecknats i ditt namn och ägaranmälan behöver inte göras på nytt i Omakoira. Om din hund dock inte syns i Omakoira-tjänsten, kontakta omakoira@kennelliitto.fi.

Ange i meddelandet ditt namn och ditt medlemsnummer och gärna också hundens registernummer eller åtminstone hundens namn och ras. Den första ägaranteckningen dvs. ägaranmälan är avgiftsfri. Ägarbyte är avgiftsbelagt. Du kan välja om du vill ha ägarintyget per post eller elektroniskt. I fortsättningen syns intyget också i Omakoira-tjänsten.

Ägaranmälan eller -byte när ägarna är flera

Om din hund får flera ägare kan den första ägaren välja antalet ägare i Omakoira-tjänsten.  Varje ägare gör ägaranmälan för sin egen del på sina egna Omakoira-sidor genom att använda samma fullmaktsnyckel som den första ägaren använt. Om alla ägare inte är Kennelklubbens medlemmar bör ägaranmälan för deras del göras skriftligt.

Vid ägarbyte inmatas den tidigare ägarens fullmaktsnyckel eller de tidigare ägarnas fullmaktsnycklar. Om någon av de nya ägarna inte använder Omakoira-tjänsten görs ägarbytet för dennas del skriftligt med en fritt formulerad anmälan. Från anmälan borde framgå hundens namn och registernummer, den nya ägarens namn, adressuppgifter och underskrift. Därtill ska de övriga ägarnas namn anges.