Om parning sker utomlands eller om artificiell insemination utförs med importerad sperma, godkänns en DNA-profil som hanhundens id-märkning. Uppgifter om valparnas id-märkningar sparas i samband med valpkullsregistreringen.

Instruktioner om id-märkning vid valpkullsregistrering

Downloadable file
Instruktion för ID-märkning av valpar
I direktiven redogörs för hur valparnas id-märkning och därtill hörande valpkullsanmälan görs. Direktiven är särskilt avsedd för uppfödare och id-märkare. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Uppdaterad 30.5.2018
Ohje pentujen tunnistusmerkitsemisestä
Ohjeessa kerrotaan, miten koiranpentujen tunnistusmerkintä ja siihen liittyvä pentueilmoitus tehdään. Ohje on tarkoitettu lähinnä kasvattajille ja tunnistusmerkitsijöille. Ohje on voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för ID-märkning av valpar
I direktiven redogörs för hur valparnas id-märkning och därtill hörande valpkullsanmälan görs. Direktiven är särskilt avsedd för uppfödare och id-märkare. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Uppdaterad