Om parning sker utomlands eller om artificiell insemination utförs med importerad sperma, godkänns en DNA-profil som hanhundens id-märkning. Uppgifter om valparnas id-märkningar sparas i samband med valpkullsregistreringen.

Instruktioner om id-märkning vid valpkullsregistrering

Missing content item.