Känn din hund och ta hänsyn till andra för att göra besöket i hundrastgården tryggt och trevligt för alla

Hundrastgårdar besöks av hundar av olika slag och storlekar. Olikheten av besökarna kan främja socialiseringen av en ung hund och lära den att läsa signaler av många olika slags hundar. Det är emellertid viktigt att se till att en ung hund inte får tråkiga upplevelser i rastgården. Därför lönar det sig att besöka rastgården med en grupp bekanta hundar eller i en liten grupp. 

Alla hundar trivs inte i rastgården eller kan inte vara där samtidigt med andra hundar. Andra hundar kan skrämma en skygg hund medan en gammal hund med krämpor kan bli retad av upprymda kompisar. Någon hund kan orsaka stress hos andra hundar genom att bete sig på ett pressande eller förföljande sätt. Det finns också hundar som inte kommer överens med hundar av samma kön eller med annars främmande hundar. Hos en del hundar kan ägarens saker eller en inhägnad gård utlösa aggressivt beteende. För att besöket i hundrastgården ska vara tryggt och trevlig för alla är det viktigt att veta hur den egna hunden reagerar till andra hundar, människor och situationer. En uppmärksam besökare förstår också att andra hundar kan till sin karaktär eller beteendemönster avvika från den egna hunden.

Det lönar sig att ta del av reglerna för den egna hundrastgården innan man besöker den.  Reglerna finns ofta i närheten av porten och finns ofta även tillgängliga på stadens webbplats.

Etikett på hundrastgårdar

 • Se till att din hund är vederbörligt vaccinerad. 
 • Ta inte en löptik eller en sjuk hund till rastgården.
 • Om rastgården har delats upp för små och stora hundar, iaktta fördelningen. Ta inte en stor hund till rastgården som är avsedd för små hundar. En liten hund kan rastas med stora hundar på ägarens ansvar.
 • Hunden tas till rastgården och ut från den i koppel.
 • Om det redan finns en hund i rastgården, fråga ägaren om den kommer överens med andra hundar. Om den inte gör det, vänta att ägaren hinner föra sin hund bort från rastgården. 
 • Om du är med din hund i rastgården och inte är säker på hur din hund beter sig, lämna rastgården när andra kommer dit.
 • När du går till rastgården, klä av halsbandet eller selen av din hund för säkerhets skull.
 • Ta inte med hundens egna leksaker till rastgården och kasta inte käppar eller snöbollar åt hunden.
 • Var med din hund, lämna den inte ensam i rastgården.
 • Se till att din hund inte lyckas hoppa bort från rastgården. Tänk på att snöhögar som samlats vid staketet gör hindret lägre.
 • Låt inte din hund hoppa mot andra människor.
 • Om du har med dig ett barn, fråga andra hundägare i rastgården om deras hundar är vana vid barn.
 • Städa upp efter din hund och släng bajset i sopkärlet avsett för det.
 • Låt inte din hund gräva gropar eftersom de utgör en säkerhetsrisk för springande hundar.
 • Se till att din hund inte stör lugnet i grannskapet med sitt skall, i synnerhet under kvälls- och nattid.

Du visste väl att ordningslagen förpliktar att se till att rastgården hålls städad? Även i hundrastgården ska hunden alltid övervakas av sin ägare eller innehavare enligt lag. Hundägaren eller -innehavaren har alltid ansvaret om hunden genom uppsåt, oaktsamhet eller ovarsamhet orsakar skada till en människa eller en annan hund.