Omakoira blir mobilapp

Den mest betydande digitala tjänsten som tas i bruk under temaåret är mobilappen Omakoira. Det ska bli möjligt att ladda upp en bild på den egna hunden till hundens uppgifter i appen. Målet är också att vaccinationsuppgifter ska synas i den digitala tjänsten. Via appen ska det bli möjligt att skicka meddelanden och olika begäran om godkännande, exempelvis för valpkullsregistrering och ägarbyten, samt besked om prov- och tävlingsresultat och hälsoundersökningar. Man kan dessutom ta i bruk bland annat ett digitalt medlemskort via appen.

Avelsdatasystemet förnyas

Vidareutvecklingen av Kennelklubbens avelsdatasystem inleds under temaåret. Vi kommer att utnyttja den feedback som fås av besökare. Användargränssnittet förnyas så att det i fortsättningen ska bli lättare att använda avelsdatasystemet med mobilapparat.

Digital lärmiljö stegvis i bruk

Hösten 2017 tog vi i bruk en ny digital lärmiljö. Lärmiljön är ett nytt verktyg för nätstudier och för bearbetning av kursmaterial. Lärmiljön kommer i fortsättningen att bli ett viktigt verktyg för bland annat distriktsutbildare i kenneldistrikt. Lärmiljön används redan nu på exteriördomarkursen 2017. I fortsättningen blir det möjligt att framställa kursmaterial för exempelvis blivande hunduppfödare samt material för nyblivna hundägare.

Kennelklubbens webbplats förnyas

Kennelklubbens webbplats ska i fortsättningen kunna användas även som mobilversion. Vi förnyar www.kennelliitto.fi-webbplatsen före sommaren. Webbplatsen får nya funktioner och användbarheten förbättras. Vi lyfter Kennelklubbens tjänster bättre fram på webbplatsen.

Vi utvecklar Kennelklubbens kommunikation på sociala medier och ökar växelverkan på olika kanaler.

Utvecklingen av tjänster är en kontinuerlig process och slutar inte vid temåaret. Under temaåret och också efter det kan nya utvecklingsbehov för tjänster samt ideér för nya digitala tjänster dyka upp.

Digitala tjänster presenteras på olika evenemang under året

Vi presenterar Kennelklubbens förnyade digitala tjänster på olika evenemang under 2018. Vid sidan om de digitala tjänsterna berättar vi också hur viktigt det är med registrering och ID-märkning av hundar, och visar hur Kennelklubbens hundregister fungerar i praktiken. Kennelklubbens mål är att ID-märkning av hundar med ett landspecifikt mikrochip ska bli obligatoriskt och att alla hundar i Finland införs i ett register.

Nytt under temaåret
  • Omakoira-mobilapp
  • Kennelklubbens nya webbplats på adressen www.kennelliitto.fi
  • Kennelklubbens digitala lärmiljö
  • Uppdatering av avelsdatasystemet