Sydämen ultraäänitutkimuksen näyttötilaisuus eläinlääkäreille toukokuussa

 |  Terveystarkastukset
Tässä uutisessa
Seuraava sydänultran näyttötilaisuus 5.5.2018 Helsingissä.
Ilmoittaudu viimeistään 28.2.2018.
Pääsyvaatimuksiin kuuluvat Kennelliiton auskultaatio-oikeudet.

Seuraava sydämen ultraäänitutkimuksen näyttötilaisuus järjestetään 5.5.2018 Helsingissä. Hakemusten tulee olla lähetetty viimeistään 28.2.2018. Tilaisuuden toteutuminen edellyttää, että osallistujia on tarpeeksi monta.

Kennelliiton hyväksymän sydämen ultraäänitutkimuksen saa suorittaa Suomessa laillistettu eläinlääkäri, joka on osallistunut hyväksytysti Kennelliiton sydänsairauksien työryhmän järjestämään näyttötilaisuuteen. Poikkeuksena ovat pieneläinten kardiologian eurooppalaisen tai amerikkalaisen Diplomate-tutkinnon suorittaneet eläinlääkärit, joiden ei tarvitse osallistua näyttötilaisuuteen. Muun ulkomailla hyväksytyn, virallisia sydämen ultraäänitutkimuksia tekemään oikeuttavan jatkokoulutuksen riittävyyden arvioi hakemuksesta sydänsairauksien työryhmä.

Ultraäänitutkimuksen näyttötilaisuus

Osallistuakseen näyttötilaisuuteen eläinlääkärin tulee lähettää hakemus Kennelliiton sydänsairauksien työryhmälle. Hakemuksen tulee sisältää ansioluettelo, josta tulee selvitä eläinlääkärin riittävä työkokemus pieneläinkardiologiassa, käydyt jatkokoulutuskurssit, sekä sydäntutkimuksessa käytettävissä oleva laitteisto (ultraäänikone ja sydänfilmitutkimus). Hakemukseen tulee liittää eläinlääkärin työssään käyttämällä ultraäänilaitteella suoritettu täydellinen sydäntutkimus kahdesta potilaasta (toisella potilaalla tulee olla läppäsairaus). Ultraäänitutkimuksen ohjeet ovat saatavissa sydänsairauksien työryhmältä. Näyttötilaisuuden osallistujat hyväksytään hakemusten perusteella. Osallistuakseen eläinlääkärillä tulee olla myös Kennelliiton auskultaatio-oikeudet. 

Ultraäänitutkimuksen seuraava näyttötilaisuus järjestetään lauantaina 5.5.2018 Yliopistollisessa eläinsairaalassa Viikissä, jos osallistujia on tarpeeksi. Osallistumismaksu on omakustanteinen. Postita hakemus viimeistään 28.2.2018 osoitteella Kennelliiton sydänsairauksien työryhmä / Katariina Mäki, Kamreerintie 8, 02770 Espoo. Lisätietoja sähköpostitse: sydänsairauksien työryhmän sihteeri katariina.makiatkennelliitto.fi.