Suomen Kennelliiton polvipaneeli järjestetään tiistaina 10.10.2023 Espoossa. Kennelliiton silmätarkastuspaneeli järjestetään lauantaina 11.11.2023 Helsingissä.

Polvipaneeli Espoossa tiistaina 10.10.2023

Suomen Kennelliiton polvipaneeli järjestetään tiistaina 10.10.2023. Illalla pidettävän paneelin aloitusaika tarkentuu myöhemmin. Paikkana on Kennelliiton koulutustila Espoossa.

Paneeliin otetaan koiria, jotka ovat saaneet toisistaan poikkeavat polvilumpioluksaatiolausunnot. Huonompi lausunto jää voimaan, kunnes paneeli on tutkinut koiran. Paneelissa koiran tarkastaa kolme ortopediaan erikoistunutta eläinlääkäriä ja paneelin päätös korvaa aiemmat lausunnot.

Tilaa on rajoitetulle määrälle koiria ja tarvittaessa koirat saapuvat porrastetun aikataulun mukaisesti. Omistajan tulee suorittaa Kennelliiton määräämä 42 euron käsittelymaksu sekä tilata koiralle lähete polvilausuntoa varten ennen paneelia. Käsittelymaksua ei palauteta.

Paneeliin ilmoittaudutaan viimeistään 25.9. osoitteella jalostusposti@kennelliitto.fi tai Suomen Kennelliitto/Polvipaneeli, Kamreerintie 8, 02770 Espoo. Ilmoittautumisessa tulee mainita koiran nimi ja rekisterinumero, omistajan yhteystiedot sekä sähköpostiosoite. Kennelliitto ottaa hakijoihin yhteyttä ilmoittautumisajan päätyttyä ja toimittaa ohjeet käsittelymaksun suorittamiseksi.

Silmätarkastuspaneeli Helsingissä lauantaina 11.11.2023

Suomen Kennelliiton silmätarkastuspaneeli järjestetään lauantaina 11.11.2023 Helsingissä. Paneeli alkaa aamupäivällä, mutta tarkempi ajankohta varmistuu myöhemmin.

Koiran omistaja voi anoa koiran pääsyä paneeliin vain, jos koira on saanut toisistaan poikkeavat viralliset silmätarkastuslausunnot (diagnoosi ensin vakavampi, sitten lievempi). Kennelliiton Perinnöllisten silmäsairauksien ohjeen mukaan koiran erilaisista silmätarkastuslausunnoista jää huonompi (sairas) voimaan, kunnes Kennelliiton järjestämä silmätarkastuspaneeli on kumonnut sairas-lausunnon. Paneelitarkastuksen suorittaa kolme valtuutettua silmätarkastuseläinlääkäriä.

Omistajan tulee pyytää kirjallisesti pääsyä paneelitutkimukseen. Kennelliitto ja silmätarkastuseläinlääkärit päättävät mitkä koirat hyväksytään paneeliin. Päätöksessä huomioidaan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mukainen silmäsairauksien vastustamisohjelma ja miten suuri merkitys voimassa olevalla diagnoosilla on koiran jalostuskäytön kannalta. Koiran kannalta merkityksettömät sivulöydökset eivät ole ensisijaisia tapauksia. Joitakin synnynnäisistä kehityshäiriöistä annettuja lausuntoja ei voida kumota paneelissa enää koiran vartuttua (esim. CRD/CH). Myöskään hoitotoimenpitein oireettomaksi saatavien sairauksien diagnooseja ei voida kumota paneelissa. Paneelissa on tilaa rajoitetulle määrälle koiria.

Paneeliin ilmoittaudutaan sunnuntaihin 22.10. mennessä osoitteeseen jalostusposti@kennelliitto.fi. Kennelliitto ottaa koiran omistajaan/ilmoitettuun haltijaan yhteyttä sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Paneeliin hyväksytyn koiran omistajan tulee suorittaa 42 euron suuruinen käsittelymaksu viestin antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Aiemmin saapuneet paneelipyynnöt huomioidaan.

Epäilyttävä-tuloksen korjaaminen

Perinnöllisten silmäsairauksien ohjeen mukaan:

Jos koiralla on voimassa epäilyttävä-tulos, tulisi diagnoosi varmistaa viemällä koira uudelleen tutkittavaksi suositellun ajan kuluttua.  Mikäli silmätarkastuseläinlääkäri tällöin toteaa koiralla ko. sairauden, on tämä lausunto voimassa, ellei kohdan 4.1. mukainen paneelitutkimus sitä muuta.

Koiran saama epäilyttävä-lausunto voidaan korjata terveeksi joko paneelitutkimuksen kautta tai mikäli silmätarkastuseläinlääkäri vähintään vuoden kuluttua epäilyttävä-lausunnosta toteaa koiran ko. sairauden osalta terveeksi. Hoitotoimenpitein oireettomaksi saatavien sairauksien diagnooseja ei kuitenkaan voida korjata. Korjattu terve-lausunto on voimassa, ellei uusintatutkimus sitä kumoa.

Käytännössä epäilyttävä-lausunnosta pitää olla kulunut vähintään vuosi ennen kuin koira hyväksytään paneeliin (riittävä seuranta-aika, jotta nähdään muutosten kehitys).

 

Lisätietoja:

jalostusposti@kennelliitto.fi
09 8873 0342

 

Uutinen julkaistu ensimmäisen kerran 2.8.2023.