Kennelliitto järjestää käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimihenkilökoulutuksen 26.-27.10.2024. Koulutus järjestetään alustavasti Lahden seudulla, sijainti tarkentuu elokuun alussa. Hakuaikaa on 8.9.2024 saakka.

Tarkemmat tiedot koulutuksesta löytyvät Kurssit ja koulutukset-sivun tapahtumalistasta, sivun alalaidasta. Sinne lisätään myös elokuun alkupuolella linkki hakemukseen. Hakijat tarvitsevat puollon rotujärjestöltä, -yhdistykseltä tai -kerholta, joten hakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa ajoissa.

Etukäteisvaatimukset vastaavan toimitsijan koulutukseen pääsemiselle ovat:

  • Kennelliiton jäsen
  • riittävät fyysiset ominaisuudet; kykenee vaivatta istumaan, kyykistymään, seisomaan ja juoksemaan. Riittävä näkö ja kuulo.
  • hyvä koirankäsittelytaito
  • riittävät vuorovaikutustaidot
  • täysi-ikäinen
  • koetoimitsijan peruskurssi suoritettu
  • puolto sopivuudesta käyttäytymisen jalostustarkastuksen vastaavaksi toimitsijaksi

Etukäteisvaatimukset käyttäytymisen jalostustarkastajan koulutukseen pääsemiselle ovat:

  • käyttäytymisen jalostustarkastuksen vastaavan toimitsijan pätevyys
  • ylituomarin peruskurssi suoritettu
  • puolto rotujärjestöltä, -yhdistykseltä tai -kerholta sopivuudesta käyttäytymisen jalostustarkastajaksi. Puollon tulee ottaa kantaa siihen, että hakija on tehtävään sopiva henkilö. Sopivaksi voidaan katsoa henkilö, jolla on pitkä kokemus erilaisten koirien käyttäytymisen havainnoinnista ja niiden kanssa toimimisesta erilaisissa tilanteissa tai harrasteissa. Hakijalla tulee siis olla hyvä kyky havainnoida ja ymmärtää koiran eleitä ja käyttäytymistä.

Luonnetestituomarit ja MH-luonnekuvaajat voivat hakea osallistumisoikeutta ilman yhdistyksen puoltoa ja suoraan tarkastajakoulutukseen, tai hakea jalostustarkastajan pätevyyttä suoraan itseopiskelun ja harjoittelun kautta.

Osallistujille lähetään tarkempi tieto opiskeltavasta ennakkomateriaalista ja vaadituista ennakkotehtävistä sekä viikonlopun ohjelmasta samalla, kun he saavat tiedon koulutukseen hyväksymisestä.

Lisätietoja

Ota yhteyttä
jalostusposti@kennelliitto.fi