Suomen Kennelliiton silmätarkastuspaneeli järjestetään lauantaina 25.3.2023 Tampereella. Paneeli alkanee aamupäivällä, mutta tarkempi ajankohta varmistuu myöhemmin.

Koiran omistaja voi anoa koiran pääsyä paneeliin vain, jos koira on saanut toisistaan poikkeavat viralliset silmätarkastuslausunnot (diagnoosi ensin vakavampi, sitten lievempi). Kennelliiton Perinnöllisten silmäsairauksien ohjeen mukaan koiran erilaisista silmätarkastuslausunnoista jää huonompi (sairas) voimaan, kunnes Kennelliiton järjestämä silmätarkastuspaneeli on kumonnut sairas-lausunnon. Paneelitarkastuksen suorittaa kolme valtuutettua silmätarkastuseläinlääkäriä.

Omistajan tulee pyytää kirjallisesti pääsyä paneelitutkimukseen. Kennelliitto ja silmätarkastuseläinlääkärit päättävät mitkä koirat hyväksytään paneeliin. Päätöksessä huomioidaan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mukainen silmäsairauksien vastustamisohjelma ja miten suuri merkitys voimassa olevalla diagnoosilla on koiran jalostuskäytön kannalta. Koiran kannalta merkityksettömät sivulöydökset eivät ole ensisijaisia tapauksia. Joitakin synnynnäisistä kehityshäiriöistä annettuja lausuntoja ei voida kumota paneelissa enää koiran vartuttua (esim. CRD/CH). Myöskään hoitotoimenpitein oireettomaksi saatavien sairauksien diagnooseja ei voida kumota paneelissa. Paneelissa on tilaa rajoitetulle määrälle koiria.

Paneeliin ilmoittaudutaan sunnuntaihin 5.3. mennessä osoitteeseen jalostusposti@kennelliitto.fi. Kennelliitto ottaa koiran omistajaan/ilmoitettuun haltijaan yhteyttä sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Paneeliin hyväksytyn koiran omistajan tulee suorittaa 42 euron suuruinen käsittelymaksu viestin antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Aiemmin saapuneet paneelipyynnöt huomioidaan.

Epäilyttävä- tuloksen korjaaminen

Perinnöllisten silmäsairauksien ohjeen mukaan:

Jos koiralla on voimassa epäilyttävä-tulos, tulisi diagnoosi varmistaa viemällä koira uudelleen tutkittavaksi suositellun ajan kuluttua.  Mikäli silmätarkastuseläinlääkäri tällöin toteaa koiralla ko. sairauden, on tämä lausunto voimassa, ellei kohdan 4.1. mukainen paneelitutkimus sitä muuta.

Koiran saama epäilyttävä-lausunto voidaan korjata terveeksi joko paneelitutkimuksen kautta tai mikäli silmätarkastuseläinlääkäri vähintään vuoden kuluttua epäilyttävä-lausunnosta toteaa koiran ko. sairauden osalta terveeksi. Hoitotoimenpitein oireettomaksi saatavien sairauksien diagnooseja ei kuitenkaan voida korjata. Korjattu terve-lausunto on voimassa, ellei uusintatutkimus sitä kumoa.

Käytännössä epäilyttävä-lausunnosta pitää olla kulunut vähintään vuosi ennen kuin koira hyväksytään paneeliin (riittävä seuranta-aika, jotta nähdään muutosten kehitys).

 

Lisätietoja:

jalostusposti@kennelliitto.fi
09 8873 0342