Vuosi 2019 toi eräitä muutoksia Kennelliiton toimintaan. Listasimme tärkeimmät muutokset tähän tiedotteeseen.

Koirien terveys ja hyvinvointi

Vuoden alusta kaikkiaan 147 rodulla on voimassaoleva jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) ja 137 rodulla on voimassaoleva perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA). Lista pentujen rekisteröintiin vaikuttavista PEVISA-erityisehdoista sekä muista rotukohtaisista erityisehdoista on julkaistu Koiramme-lehdessä 12/2018 ja viimeisin päivitys PEVISA-ohjeista löytyy Kennelliiton verkkosivuilta. Tietoa löytyy myös jalostustietojärjestelmästä ja rotujärjestöjen sekä -yhdistysten verkkosivuilta.

Vuoden alusta tulivat voimaan uudet PEVISA- ja JTO-ohjeet. Ohjeiden päivityksen tarkoitus on muun muassa helpottaa PEVISA- ja JTO-esitysten käsittelyä rotujärjestöissä ja Kennelliitossa. Uudet JTO- ja PEVISA-esitykset sekä päivitykset tulee toimittaa Kennelliittoon 31.5. mennessä, jotta ne voivat tulla voimaan vuoden 2020 alusta. Jos esityksiä ei ole toimitettu ajoissa Kennelliittoon, ei niitä ehditä käsitellä ajoissa, vaan vanhoja ohjelmia voidaan jatkaa vuodella eteenpäin.

Kennelliiton virallisissa terveystutkimuksissa silmä- ja maksatutkimuksia lukuun ottamatta otettiin vuoden alusta käyttöön sähköiset ennakkolähetteet. Sähköinen ennakkolähete on tulossa käyttöön myös Kennelliiton hyväksymille ja tallentamille jalostustarkastuksille, ja tästä annetaan tarkemmat ohjeet kevään aikana.

Päivitetyt luusto- ja niveltutkimusohjeet tulivat voimaan vuoden alusta alkaen. Samalla listattiin ne matalaraajaiset rodut, joille ei enää anneta kyynärniveldysplasialausuntoja.

Vuoden alusta tulivat voimaan myös uudet ohjeet terveystarkastusten järjestämisestä.

Kevään aikana on tulossa käyttöön lomake, jolla lyhytkuonoisen koiran omistaja voi ilmoittaa Kennelliittoon tiedon koiralleen tehdystä kirurgisesta operaatiosta hengitystieoireyhtymän (BOAS) korjaamiseksi.

Pentueilmoituksiin on lisätty kohta, johon merkitään, onko pentue syntynyt luonnollisesti vai sektion avulla.

Uudet koirarodut

Kennelliiton toiminnan piirissä on nyt yhteensä 385 koirarotua. Pohjoismainen Kennelunioni hyväksyi viime vuonna kaksi uutta rotua, roturyhmään kolme sijoitettavan biewerterrierin ja ryhmään viisi jakutianlaikan.

Rekisteröidyt biewerterrierit saavat osallistua näyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin 1.1.2019 alkaen. Rekisteröidyt jakutianlaikat saavat osallistumisoikeuden näyttelyihin, kokeisiin ja testeihin 1.1.2020 alkaen, mutta kilpailuihin, kuten esimerkiksi agilityyn, rotu saa osallistumisoikeuden heti.

Ohjeet ja säännöt

Vuoden alusta tulivat voimaan uusitut valionarvosäännöt dreevereille ja laikoille sekä collieille. Lisäksi tulevat voimaan alaskanmalamuuttien kuormanvetokokeen uusitut säännöt ja rodulle uusi kuormanvetovalionarvo. Tarkempaa tietoa löytyy Kenneluutisista.

Kun valionarvovaatimuksia päivitetään, ei luonnetestiä ja MH-luonnekuvausta enää hyväksytä päivitettyihin valionarvovaatimuksiin, vaan ne siirretään rotujen jalostuksen tavoiteohjelmiin. Nyt voimassa olevat valionarvovaatimukset säilyvät ennallaan niin kauan, kunnes rodun jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO päivitetään. JTO:hon tulee sisällyttää tiedot siitä, millainen rodunomainen käyttäytyminen ja käyttöominaisuudet ovat toivottuja. Ohjelma sisältää myös virallisten käyttäytymisen arviointimenetelmien ihanneprofiilit. Rotujärjestö voi myös perustellusta syystä esittää näiden arviointien lisäämistä rodun PEVISA-ohjelmaan. Tarkempaa tietoa löytyy täältä.

Näyttelyiden järjestämisohjetta on tarkistettu vuoden alusta alkaen siten, että paperisen luettelon vaihtoehtona voidaan tuottaa sähköinen näyttelyluettelo.

RKO-raportointi eli raportointi rotukohtaisista liioitelluista piirteistä koiran ulkomuodon arvostelussa on otettu vuoden alusta käyttöön vuoden alusta lähtien kaikissa virallisissa koiranäyttelyissä.

Vihaisten koirien väliaikaiset näyttely- ja kilpailukiellot on otettu vuoden alusta alkaen käyttöön Kennelliiton alaisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa.

Kennelliiton ansiomerkkeihin lisättiin vuoden alusta alkaen mukaan uusi nuorisotoiminnan huomionosoitus (Pro Iuvenes).

Kennelliiton hallitus ja toimikunnat

Kennelliiton hallitusta luotsaa Harri Lehkonen. Hallituksessa ovat mukana Tuula Laitinen (varapuheenjohtaja), Esa Kukkonen, Vesa Lehtonen, Kari Leppänen, Kimmo Mustonen, Kimmo Nokelainen, Kirsi Sainio, Tapio Toivola ja Risto Ylitalo.

Tuula Laitinen vetää kasvattajatoimikuntaa, Kimmo Mustonen näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikuntaa, Kimmo Nokelainen nuoristoimikuntaa, Kirsi Sainio jalostustieteellistä toimikuntaa, Tapio Toivola koe- ja kilpailutoimikuntaa ja Risto Ylitalo tulevaisuustoimikuntaa. Hallituksen alaisten toimikuntien ja työryhmien kokoonpanot löytyvät täältä.

Kennelliiton toimihenkilöt

Nuorisotoiminnan kouluttajien nimike muuttui vuoden alusta nuorisokoordinaattoriksi. Tehtävän roolia on selkiytetty, ja tarjolle tulee uusi nuorille suunnattu kurssi koiraharrastuksista sekä aikuisille vapaaehtoisille tarkoitettu koulutus nuorisotyön perusteista.

Kaverikoiravastaavien nimikkeen alle on lisätty myös lukukoiravastaavan tehtäviä. Vuonna 2017 aloitettu lukukoiratoiminta on kasvattanut nopeasti suosiotaan ja tullee kasvamaan voimakkaasti jatkossa.

Lisätiedot:

Koirien terveys ja hyvinvointi
Päivi Rantasalo, jalostusneuvoja
puh. 09 8873 0229
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi

Koiranäyttelyt
Paula Rekiranta, näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan esittelijä-sihteeri
puh. 09 8873 0219
paula.rekiranta@kennelliitto.fi

Kokeet ja kilpailut
Kaisa Åkerman, koe- ja kilpailusihteeri
puh. 09 8873 0286
kaisa.akerman@kennelliitto.fi

Nuorisotoiminta
Nina Frantsi, nuorisotyön suunnittelija
puh. 09 8873 0245
nina.frantsi@kennelliitto.fi

Kaveri- ja lukukoiratoiminta
Sanna Pirinen, kaveri- ja lukukoirakoordinaattori
puh. 09 8873 0204
sanna.pirinen@kennelliitto.fi