Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 14.6.2018 ohjeen Kennelliiton virallisten terveystarkastusten järjestämisestä. Ohje tulee voimaan 1.1.2019.

Joukkotarkastuksista on tullut Kennelliittoon yhteydenottoja, joiden perusteella nousi esille tarve ohjeistaa kaikkien tarkastusten järjestämistä tarkemmin, kertoo jalostusneuvoja Päivi Rantasalo Kennelliitosta. 

- On muun muassa käynyt ilmi, että kaikkien koirien tunnistusmerkintöjä ei ole aina tarkastettu asianmukaisesti. Tarkastuksen tilat ja ympäristö eivät ole aina olleet sopivat. Esimerkiksi sydänkuuntelussa tutkimustila ei saa olla rauhaton tai meluisa.

- On hienoa, että joukkoterveystarkastuksia järjestetään, jotta mahdollisimman moni voi tutkittaa koiransa. Uusien ohjeiden tarkoitus on edistää laadukkaita, luotettavia terveystarkastuksia, hän painottaa.

Ohjeen mukaan joukkoterveystarkastuksissa tarkastukseen käytettyjen tilojen tulee olla sopivat. Tarkastuksissa on käytettävä riittävästi aikaa tutkittavaa koiraa kohden. Tavan, jolla tarkastukset tehdään, on oltava Kennelliiton ohjeiden mukainen. Eläinlääkärin on tarkastettava koiran tunnistusmerkintä välittömästi terveystarkastuksen yhteydessä.

Ohjeen mukaan joukkotarkastuksista on ilmoitettava Kennelliittoon, jotta niiden laatua voidaan valvoa. Kennelliitto päättää, mihin joukkotarkastustapahtumiin tehdään valvontakäynti. Vuoden 2019 aikana valvontakäyntejä tehdään tarpeen mukaan. Käynnin suorittaa pyynnöstä Kennelliiton luottamustoimessa oleva henkilö, joka raportoi tapahtumasta Kennelliitolle.

Joukkotarkastuksia koskevat ilmoitukset toimitetaan toistaiseksi osoitteeseen jalostusposti@kennelliitto.fi.

Lisätietoja:
Päivi Rantasalo
Jalostusneuvoja
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0229

Voit olla kiinnostunut myös näistä