Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 23. marraskuuta 2018, että vihaisista koirista tehtyjen ilmoitusten perusteella annetut väliaikaiset kilpailukiellot laajennetaan koskemaan myös kokeita ja kilpailuja. Väliaikaisten kilpailukieltojen menettely on tällä hetkellä käytössä koiranäyttelyissä. Lisäksi hallitus päätti, että Kennelliiton työryhmä, joka käsittelee ilmoituksia koirien vihaisesta käyttäytymisestä Kennelliiton tapahtumissa, voi asettaa harkintansa perusteella koiran osallistumiskieltoon, joka tulee voimaan heti. Uusi ohje tulee voimaan 1.1.2019 alkaen.

Koiran vihaisesta käyttäytymisestä tehdään koiranäyttelyssä, kokeessa tai kilpailussa ilmoitus erillisellä lomakkeella koiranäyttelyn, kokeen tai kilpailun järjestäjälle. Mikäli koira käyttäytyy kokeessa, kilpailussa tai näyttelyssä vihaisesti ja puree ihmistä tai toista koiraa, voi näyttelyssä ulkomuototuomari tai näyttelyohjaaja, ja kokeessa tai kilpailussa ylituomari asettaa koiran väliaikaiseen viiden vuorokauden mittaiseen osallistumiskieltoon näyttely-, kilpailu- tai koepäivästä alkaen.

Ilmoitukset vihaisista koirista käsitellään Kennelliiton työryhmässä

Ilmoitukset koirien vihaisesta käyttäytymisestä koiranäyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa käsitellään Kennelliiton hallituksen alaisessa työryhmässä. Työryhmä voi asettaa harkintansa perusteella koiran osallistumiskieltoon, joka tulee voimaan työryhmän päätöksentekopäivänä. Työryhmän antama osallistumiskielto on voimassa siihen asti, kunnes hallitus käsittelee asian kokouksessaan.

Työryhmä kirjaa kaikki vihaisista koirista tehdyt ilmoitukset Kennelliiton järjestelmiin. Työryhmä valmistelee saatujen ilmoitusten perusteella hallitukselle päätettäväksi ne tapaukset, joista se esittää vihaisesti käyttäytyneille koirille seuraamuksia. Koiran omistaja saa työryhmän kokouksen jälkeen tiedon koiran väliaikaisesta osallistumiskiellosta.

Kennelliiton hallitus voi määrätä koiran määräaikaiseen osallistumiskieltoon

Jos koira on suljettu pois tai hylätty kokeessa, kilpailussa tai näyttelyssä kolme kertaa sillä perusteella, että se on selvästi vihainen, voi Kennelliitto asettaa koiran osallistumiskieltoon. Sen pituus määrätään tapauskohtaisesti. Huomioitavaa on, että koiralle voidaan antaa osallistumiskielto jo yhdestä suljettu tai hylätty -kerrasta, mikäli seuraukset ovat olleet vakavat.

Kennelliitto voi asettaa koiran osallistumiskieltoon myös sillä perusteella, että se on hyökännyt tai käynyt kiinni ihmiseen tai toiseen koiraan koe- tai näyttelyalueella tai sen välittömässä läheisyydessä, tai käyttäytynyt muuten uhkaavasti siten, että siitä on tehty ilmoitus.

Osallistumiskiellon pituutta määrättäessä otetaan erityisesti huomioon tapausten seuraukset ja niiden vakavuus. Osallistumiskiellon lisäksi koiran  mahdollisesti saamat tulokset tapahtumassa, jossa se on käyttäytynyt vihaisesti, voidaan poistaa.

Suomen Palveluskoiraliitolla, Suomen Vinttikoiraliitolla ja Suomen Agilityliitolla on kullakin omat menettelynsä siitä, miten koiran vihaisesta käyttäytymisestä tehdyt ilmoitukset niiden järjestämissä tapahtumissa käsitellään. Näiden liittojen tekemät päätökset voidaan ottaa huomioon Kennelliiton päätöstä tehtäessä.

Lisätiedot

Heidi Karjalainen
jalostussihteeri
heidi.karjalainen@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0213

Paula Rekiranta
näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan esittelijä-sihteeri
paula.rekiranta@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0219

Kaisa Åkerman
koe- ja kilpailutoimikunnan sihteeri
kaisa.akerman@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0286