Kennelliiton virallisiin terveystutkimuksiin ja jalostustarkastuksiin tulee ensi vuoden alusta käyttöön sähköinen ennakkolähete. Lähete tehdään Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta.

Sähköinen lähete otetaan käyttöön Kennelliiton virallisissa terveystutkimuksissa silmä- ja maksatutkimuksia lukuun ottamatta. Sähköinen ennakkolähete on siis ensi vuoden alusta käytössä DNA-, kuulo-, kävelytesti-, lonkkanivel- ja kyynärniveldysplasia-, polvilumpioluksaatio-, sydän- ja syringomyeliatutkimuksissa. Sähköinen ennakkolähete on tulossa käyttöön myös Kennelliiton hyväksymille ja tallentamille selkätutkimuksille sekä jalostustarkastuksille. Asiasta tulee tarkempi ohjeistus myöhemmin.

Sähköinen lähete otetaan käyttöön, jotta henkilötietojen tietosuoja paranee. Lähetteen käyttöönotto tarkoittaa sitä, että henkilötietoja ei enää välitetä Kennelliitosta eläinlääkäriklinikalle eikä klinikalta Kennelliittoon. Kun lähete tehdään sähköisesti, ei koiranomistajan enää tarvitse kirjoittaa eläinlääkäriasemalla suostumustaan terveystutkimuksen julkaisuun.

Uudet tilausosoitteet käyttöön lähetteille

Sähköinen lähete tehdään osoitteessa kennelliitto.fi/tilaaterveystutkimus. Lähete on Kennelliiton jäsenille edullisempi. Myös muut kuin Kennelliiton jäsenet tilaavat sähköisen lähetteen Omakoira-palvelun heille suunnitellun rajoitetun näkymän kautta.  

Jos lähetettä ei ole muistanut tehdä, voi sen tehdä vielä eläinlääkäriasemalla, mutta silloin lähetteen tekeminen on huomattavasti kalliimpaa. Vuonna 2019 tulee käyttöön verkkosivu, jonka kautta lähete maksetaan tällöin Omakoira-palvelussa, tekstiviestinä saadun koodin avulla.

Koirille tehdään vuosittain noin 64 500 virallista terveystutkimusta. Yleisimpiä tutkimuksia ovat silmä-, lonkka-, kyynär- sekä polviniveltutkimukset.

Lisätietoja

Päivi Rantasalo, jalostuskonsultti
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0229

omakoira@kennelliitto.fi

Tiedotetta on päivitetty 23.1.2019: Sähköistä ennakkolähetettä selkätutkimuksesta ei ole vielä otettu käyttöön. Tiedotamme lähetteen käyttöönotosta heti, kun sähköisen lähetteen tekeminen Omakoiran kautta on mahdollista.