Från och med början av nästa år tas en digital, förhandsbeställd remiss till Kennelklubbens officiella hälsoundersökningar och avelsgranskningar i bruk. Remissen görs via Kennelklubbens Omakoira-tjänst.

Den digitala remissen tas i bruk för Kennelklubbens officiella hälsoundersökningar, med undantag av ögon- och leverundersökningar. Med andra ord används den digitala förhandsbeställda remissen från och med början av nästa år för DNA-, hörsel-, gångtest-, höft- och armbågsleds-, patella-, rygg-, hjärta- och syringomyeliundersökningar. Den digitala förhandsbeställda remissen används också för avelsgranskningar som är godkända och sparas av Kennelklubben. En noggrannare instruktion om detta publiceras i ett senare skede.

Den digitala remissen tas i bruk i syfte att förbättra dataskyddet för personuppgifter. Ibruktagandet av remissen innebär att personuppgifter inte längre förmedlas från Kennelklubben till veterinärkliniken och inte heller från kliniken till Kennelklubben. När remissen görs elektroniskt är hundägaren inte längre tvungen att skriva samtycke på veterinärkliniken för publicering av undersökningsresultat.

Nya adresser för beställning av remisser

Den digitala remissen görs på adressen kennelliitto.fi/sv/remisstillhalsoundersokning. Remissen är förmånligare för dig som är medlem i Finska Kennelklubben. Också de som inte är medlemmar i Kennelklubben beställer den digitala remissen via en begränsad vy i Omakoira-tjänsten.  

Om du inte har kommit ihåg att göra remiss på förhand kan du fortfarande göra den på veterinärkliniken, men detta är betydligt mycket dyrare i jämförelse med en förhandsbeställd remiss. År 2019 öppnas en webbsida där remissen i dessa fall betalas med hjälp av en kod som skickas som textmeddelande.

Varje år görs ca 64 500 officiella hälsoundersökningar. Vanligaste undersökningar är ögon-, höft- och armbågsleds- samt patellaundersökningar.

För ytterligare information

Margit Vekkeli, projektkoordinator
margit.vekkeli@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0240

Päivi Rantasalo, avelskonsulent
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0229