Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 16.8.2018 päivittää lonkka- ja kyynärnivelen kasvuhäiriöohjeet ja polvilumpioluksaatio-ohjeen sekä selkäohjeen. Lisäksi hallitus vahvisti listan roduista, joille ei jatkossa ollenkaan anneta kyynärniveldysplasialausuntoja. Kaikki päätökset tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen.

Lonkkanivelen kasvuhäiriöohjeessa ja kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohjeessa sekä polvilumpioluksaatio-ohjeessa tuodaan vielä selvemmin esiin, että koiran Suomessa saama lausunto ei muutu ulkomaisen tuloksen perusteella. Lisäksi ohjeissa annetaan tiedoksi, että lonkka- tai kyynärniveldysplasian tai polvilumpioluksaation takia operoitu koira saa kyseisen nivelen kohdalle ”operoitu” merkinnän. Merkintä operoitu huomioidaan lonkkien ja kyynärnivelten osalta indeksilaskennassa huonoimman luokan mukaisena tuloksena ja rinnastetaan jalostuskäytössä siihen. Myös patellaluksaation vuoksi operoidun koiran kohdalla asia huomioidaan jalostuskäytössä asteikon huonoimpana tuloksena. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tällaisia koiria ei Koirarekisteriohjeen mukaan saa käyttää jalostukseen (ohjeen kohta 7.5).

Ohjeisiin on myös kirjattu jo vuosia noudatettu käytäntö, että mikäli koiralle on sattunut tapaturma, jonka takia kyseistä niveltä ei voida arvostella, koira saa kyseisen nivelen kohdalla ”ei lausuntoa” merkinnän. Tällöin koiran tulos määräytyy vain toisen nivelen perusteella. Merkinnän saamiseksi jalostustietokantaan tulee terveystutkimuslähetteen mukana olla tapauksen sairauskertomus ja röntgenkuvat.

Kyynärniveldysplasialausuntoa ei enää kaikille roduille

Hallitus vahvisti listan roduista, joille ei jatkossa ollenkaan anneta kyynärniveldysplasialausuntoja. Kyynärluun kasvulinjan ennenaikaisen sulkeutumisen aiheuttama kyynärnivelen nivelpintojen inkongruenssi eli epäyhdenmukaisuus on merkittävä hyvinvointiongelma monissa kondrodystrofisissa eli matalaraajaisissa roduissa. Nykyinen kyynärniveldysplasian kuvaus- ja lausuntoprotokolla on tarkoitettu isompien rotujen kyynärnivelen kasvuhäiriöiden seulontaan eikä se siksi anna oikeaa tietoa matalaraajaisten rotujen kyynärnivelen rakenteesta ja terveydestä.

Lista roduista, joille ei 1.1.2019 alkaen anneta kyynärniveldysplasialausuntoja:

 • kaikki bassetit, lukuun ottamatta basset houndia ja grand basset griffon vendeeniä
 • dreeveri
 • kiinanpalatsikoira
 • lhasa apso
 • länsigöötanmaanpystykorva
 • mäyräkoirat
 • shih tzu
 • skyenterrieri
 • tiibetinspanieli

Lista roduista, joille ei 1.1.2020 alkaen anneta kyynärniveldysplasialausuntoja:

 • welsh corgi pembroke
 • welsh corgi cardigan

Corgien nykyisessä PEVISA-ohjelmassa on paremman tutkimusmenetelmän puuttuessa mukana kyynärniveldysplasiatutkimuspakko ensi vuoden loppuun saakka. Tämän vuoksi rajoitus tulee näillä roduilla voimaan vasta 2020 alkaen.

Hallitus myönsi jalostustieteelliselle toimikunnalle oikeuden tarvittaessa päivittää näiden rotujen listaa.

Selkäohjeeseen on lisätty tiedoksi, että kalkkeutuneita välilevyjä koskevan IDD-lausunnon voi saada vain kerran, koska osa kalkkeutumista voi kadota myöhemmin.

 

Ohjeet (uudet ohjeet löydät kohdasta muut versiot)

Downloadable file
Polvilumpioluksaatio-ohje
Ohjeessa kerrotaan Kennelliiton hyväksymän polvilumpion sijoiltaanmenon tutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely sekä lausuntojen voimassaoloajat. Voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated
Ohje polvilumpioluksaation tutkimisesta ja luokituksesta (Polvilumpioluksaatio-ohje)
Ohjeessa kerrotaan Kennelliiton hyväksymän polvilumpion sijoiltaanmenon tutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely sekä lausuntojen voimassaoloajat. Voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated
Patellainstruktion
I direktiven redogörs för genomförandet av en knäundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2022.
Updated
Downloadable file
Selkäohje
Ohje selän muutosten röntgenkuvauksista ja luokituksesta. Ohjeessa määritellään selän muutosten (spondyloosi, epämuodostuneet nikamat, kalkkeutuneet välilevyt, välimuotoinen lanne-ristinikama) varalta tehdyn röntgenkuvauksen lausuntomenettely, arvosteluasteikot sekä ohjeet röntgenkuvauksen toteutuksesta. Voimassa 1.2.2024 alkaen.
Updated
Ohje selän muutosten röntgenkuvauksista ja luokituksesta
Ohje selän muutosten röntgenkuvauksista ja luokituksesta. Ohjeessa määritellään selän muutosten (spondyloosi, epämuodostuneet nikamat, kalkkeutuneet välilevyt, välimuotoinen lanne-ristinikama) varalta tehdyn röntgenkuvauksen lausuntomenettely, arvosteluasteikot sekä ohjeet röntgenkuvauksen toteutuksesta. Voimassa 1.2.2024 alkaen.
Updated

Lisätiedot

Päivi Rantasalo
Jalostusneuvoja
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0229

Liisa Lilja-Maula
Eläinlääkäri
liisa.lilja-maula@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0224

 

Voit olla kiinnostunut myös näistä