Suomen Kennelliiton hallitus on tehnyt päätöksen, että 1.1.2019 alkaen luonnetestin (LTE) tai MH-luonnekuvauksen (MH) tuloksia ei hyväksytä enää valionarvovaatimuksina. LTE ja MH siirretään rodun jalostuksen tavoiteohjelmaan.

Nyt voimassa olevat valionarvovaatimukset säilyvät ennallaan niin kauan, kunnes rodun jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO päivitetään. JTO:hon tulee sisällyttää tiedot siitä, millainen rodunomainen käyttäytyminen ja käyttöominaisuudet ovat toivottuja. Ohjelma sisältää myös virallisten käyttäytymisen arviointimenetelmien ihanneprofiilit. Rotujärjestö voi myös perustellusta syystä esittää näiden arviointien lisäämistä rodun PEVISA-ohjelmaan.

Ensimmäisenä JTO:t päivitetään seuraavilta roduilta, joilla luonnetesti tai MH-luonnekuvaus on sisältynyt valionarvovaatimuksiin: australianpaimenkoira, collie, amerikanakita ja espanjanvesikoira.

Luonnetesti, MH-luonnekuvaus ja käyttäytymisen jalostustarkastus antavat viitteitä jalostuskelpoisuudesta

Luonnetestin tarkoitus on arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilanteessa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi. Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittämiseen ja koulutuskelpoisuuden arviointiin.

MH-luonnekuvauksen tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran MH kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuna.

Myös Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastus tarjoaa mahdollisuuden arvioida koiran käyttäytymistä erilaisissa arkipäiväisissä tilanteissa.

Kaikkien käyttäytymistä arvioivien kuvausten kohdalla on olennaista verrata koiran saamaa tulosta rodun ihanneprofiiliin ja arvioida sen perusteella koiran jalostuskäyttöä.

Luonne on koiran keskeisin ominaisuus. Esimerkiksi ääniarkuuden tiedetään olevan voimakkaasti perinnöllistä ja elämä tällaisen aran koiran kanssa saattaa olla varsin haasteellista. Hyväluonteinen, kaikin tavoin rodunomainen koira on jokaisen kasvattajan tavoite – tai ainakin pitäisi olla. Hyväluonteisen koiran kanssa voi harrastaa, tehdä töitä tai muuten vaan viettää hyvää yhteiseloa. Jos koiran luonne kuitenkin sisältää epämiellyttäviä ominaisuuksia, esimerkiksi haittaavaa arkuutta tai liikaa aggressiivista reagointia ympäristöön päin, ei elämä sellaisen koiran kanssa ole hauskaa eikä tyydyttävää. Tällaista koiraa ei myöskään pidä käyttää jalostukseen.

Lisätiedot

Päivi Rantasalo, Kennelliiton jalostusneuvoja
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
09 8873 0229

Valionarvon saamista koskevat tiedustelut:

 Kaisa Åkerman, Koe- ja kilpailusihteeri
kaisa.åkerman@kennelliitto.fi
09 8873 0286