Vuosi 2020 tuo eräitä muutoksia Kennelliiton toimintaan. Listasimme tähän tiedotteeseen heti vuoden alusta ja kevään aikana voimaan tulevat tärkeimmät muutokset.

Kennelliiton uudet säännöt käyttöön vuoden alusta

Kennelliiton yleiskokouksen marraskuussa 2019 hyväksymät liiton uudet säännöt otetaan käyttöön 1.1.2020 alkaen. Muutoksia verrattuna nykyisiin sääntöihin on hyvin vähän. Pykälää, jossa kerrotaan Kennelliiton tarkoituksesta, on muutettu. Puhdasrotuisten koirien sijaan puhutaan rekisteröidyistä rotukoirista. Säännöissä on todettu Kennelliiton tärkein omaisuus, eli koirarekisteri ja rotukirjat.

Säännöissä on uudistettu nykyistä kolmijakoa rotujärjestö, rotua harrastava yhdistys ja rotuyhdistys. Termejä on selkiytetty niin, että nyt puhutaan rotujärjestöstä, rotuyhdistyksestä ja rotukerhosta. Näiden lisäksi Kennelliiton jäsenyhdistyksinä voi olla lajiliittoja ja koiratoimintaa harjoittavia harrastusyhdistyksiä. Kurinpitolautakunnan nimi muuttuu Eettiseksi lautakunnaksi. Yleiskokouksessa hyväksytty sääntöesitys löytyy täältä.

Noseworkista Kennelliiton uusi koemuoto

Kennelliiton alaisuuteen tulee uusi koemuoto, nosework. Kennelliiton alaiseen nosework-kokeeseen voi osallistua vuoden alusta 2020 alkaen vähintään 12 kuukauden ikäinen, Kennelliiton rotukoira- tai tunnistusmerkintärekisteriin merkitty koira. Koiranohjaajana voi toimia myös liikuntarajoitteinen henkilö.

Kokeisiin osallistuvia koiria koskevat Kennelliiton antidoping-säännökset. Kokeisiin osallistuva koira ei saa olla aggressiivinen. Noseworkia voi suorittaa sekä yhden etsintämuodon että kaikkien neljän etsintämuodon (laatikkoetsintä, sisäetsintä, ulkoetsintä ja ajoneuvoetsintä) kokeina. Noseworkin säännöt löytyvät täältä.

Näyttelyitä ja niiden järjestämistä koskevat ohjeet päivittyivät

Päivitetyt näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet ja näyttelyiden järjestämisohjeet tulevat voimaan vuoden 2020 alusta. Ohjeisiin on tehty täsmennyksiä näyttelyiden järjestäjien työn helpottamiseksi. Lisätietoa muutoksista löytyy täältä.

Kokeita koskevat muutokset

Niissä koemuodoissa, joissa sähköinen tulosten lähetys on mahdollista, ei tuloksia enää oteta 1.1.2020 alkaen vastaan paperimuodossa. Ohje koetulosten sähköiseen tallennukseen löytyy täältä.

Vuoden alusta tulevat voimaan koiratanssikilpailun, tottelevaisuuskokeen ja rekikoirakokeiden kilpailukokeen uudet säännöt. Vinttikoirakokeiden sääntömuutos tulee voimaan 1.3.2020 alkaen.

Palveluskoirakokeiden käyttövalionarvosääntö muuttuu vuoden alusta siten, että palveluskoirakokeiden käyttövalionarvoon edellytettävä koe voi olla mikä tahansa palvelus- tai pelastuskoirakoe. Vuoden alusta tulee muutoksia myös agilityvalionarvosääntöihin, koiratanssivalionarvosääntöihin sekä hovawartien muotovalionarvosääntöihin.

Uuden kirjaamistavan mukaisia Suomen käyttövalionarvoja aletaan kirjata koemuotokohtaisesti vuoden 1.1.2020 jälkeen saatujen koetulosten mukaan. Kirjaamistavan muutos ei muuttanut itse  käyttövalionarvosääntöä.

Koetoimitsijoiden koulutus- ja pätevöintiohje päivittyy vuoden alusta. Jatkossa koetoimitsijan pätevyys on voimassa toistaiseksi.

Uudet rokotusmääräykset voimaan helmikuun alusta

Kennelliiton rokotusmääräykset päivittyvät 1.2.2020 alkaen. Päivitetyn ohjelman mukaan koiralla tulee olla Kennelliiton alaisiin tapahtumiin osallistuessaan voimassa rokotus penikkatautia, parvovirusta, maksatulehdusta ja raivotautia vastaan. 

PEVISA- ja muut rotukohtaiset erityisehdot julkaistu joulukuun Koiramme-lehdessä

Vuoden alusta kaikkiaan noin 150 rodulla on voimassaoleva jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) ja 139 rodulla on voimassaoleva perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA). Lista pentujen rekisteröintiin vaikuttavista PEVISA-erityisehdoista sekä muista rotukohtaisista erityisehdoista on julkaistu Koiramme-lehdessä 12/2019 ja viimeisin päivitys PEVISA-ohjeista löytyy Kennelliiton verkkosivuilta. Tietoa löytyy myös jalostustietojärjestelmästä ja rotujärjestöjen sekä -yhdistysten verkkosivuilta.

Roturisteytysohje uudistettu

Roturisteytysohje päivittyy vuoden alusta. Uuden ohjeen mukaan ensimmäisen roturisteytyssukupolven eli F1-polven koirat merkitään Kennelliiton EJ- eli Ei jalostukseen -rekisteriin. Jos koiria halutaan käyttää jalostukseen, voidaan ne siirtää ER-rekisteriin harkinnan mukaan.

Tutkimusohjeet päivittyvät

Vuoden alusta päivittyvät perinnöllisten silmäsairauksien ohje, polvilumpioluksaation terveystutkimusohje, kyynärnivelen kasvuhäiriöohje, selkäohje sekä sydänsairausohje.

Kävelytestin aikaraja 11 minuuttia

Ranskanbulldoggin, mopsin ja bostoninterrien kävelyn aikarajaksi Kennelliiton lyhytkuonoisten rotujen kävelytestissä tulee vuoden alusta 11 minuuttia.

Ulkomuodon- ja käyttäytymisen jalostustarkastusohje eriytyivät

Jalostustarkastusohje päivittyy vuoden alusta siten, että aiemmin voimassa ollut ohje koskee vain ulkomuodon jalostustarkastusta. Käyttäytymisen jalostustarkastuksen ohje on eriytetty omaksi ohjeekseen.

Uusi kennelnimisääntö voimaan vuoden alusta

Uusi kennelnimisääntö tulee voimaan vuoden alusta. Sääntöön ei tule suuria uudistuksia. Kennelnimen siirron edellytyksiä on hieman muutettu ja kennelnimen muotoa tarkennettu.

Polvi- ja sydänlausuntojen paperitallennus päättyy siirtymäajalla

Paperiset polvi- ja sydänlausunnot tulevat maksullisiksi 2.1.2020 alkaen. Kesäkuun 2020 alussa paperitallennus lopetetaan kokonaan. Jos koiran omistaja ei ole tehnyt sähköistä ennakkolähetettä polvi- tai sydäntutkimuksesta ennen itse tutkimuksen tekoa tai eläinlääkäri ei ole tallentanut lausuntoa sähköisesti, ja toimittaa lausunnon paperimuodossa Kennelliittoon, laskuttaa Kennelliitto lausunnon tallennuksesta 20 euroa. Tarkempaa tietoa löytyy täältä.

Venäjänspanielit ja markiesjet uudet koirarodut

Kennelliiton toiminnan piirissä on nyt yhteensä 387 koirarotua. Pohjoismainen Kennelunioni hyväksyi viime vuonna kaksi uutta rotua, FCI:n roturyhmään 8 kuuluvan venäjänspanielin ja roturyhmään 9 kuuluvan markiesjen. Rekisteröidyt venäjänspanielit ja markiesjet saavat osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja testeihin vuoden 2020 alusta alkaen.

Myös vuonna 2018 omaksi rodukseen hyväksytyt, rekisteröidyt jakutianlaikat saavat osallistumisoikeuden näyttelyihin vuoden 2020 alusta alkaen.

FCI:n 7-roturyhmän nimi muuttuu vuoden alusta. Uusi nimi on kansainvälisen käytännön mukaan Seisovat lintukoirat.

Kennelliiton hallitus jatkaa lähes entisellä kokoonpanolla

Kennelliiton hallitusta luotsaa Harri Lehkonen. Hallituksessa ovat mukana Tuula Laitinen (varapuheenjohtaja), Esa Kukkonen, Vesa Lehtonen, Kari Leppänen, Kimmo Mustonen, Kimmo Nokelainen, Risto Ojanperä, Kirsi Sainio ja Risto Ylitalo.

Esa Kukkonen vetää koe- ja kilpailutoimikuntaa, Tuula Laitinen kasvattajatoimikuntaa, Kimmo Mustonen näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikuntaa, Kimmo Nokelainen nuorisotoimikuntaa, Kirsi Sainio jalostustieteellistä toimikuntaa ja Risto Ylitalo tulevaisuustoimikuntaa. Hallituksen alaisten toimikuntien ja työryhmien kokoonpanot löytyvät täältä.

Kennelliiton uuden valtuuston kolmivuotinen kausi alkaa vuoden 2020 alusta. Valtuustoa luotsaa Eeva Anttinen ja varapuheenjohtajana toimii Kari Järvinen. Tietoa valtuustosta löytyy täältä.

Kennelliiton toimiston organisaatiossa muutoksia

Kaverikoira- ja lukukoiratoiminta sekä nuorisotoiminta siirtyvät 1.1.2020 alkaen Kennelliiton toimistossa järjestöosastolta kansainvälisten asioiden ja tapahtumaosastolle osastopäällikkö Kirsi Salmijärven alaisuuteen. Kaveri- ja lukukoiratoiminnasta toimistolla vastaavat kaveri- ja lukukoirakoordinaattori Sanna Pirinen sekä suunnittelija Anni Hirvonen. Nuorisotoiminnasta vastaa nuorisokoordinaattori Laura Jousi.

Järjestöosastolle jäävät jalostustoimintaan liittyvät asiat, kasvatustoimintaan liittyvät asiat, sekä näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin liittyvät asiat. Järjestöosaston päällikön tehtävä tulee auki alkuvuodesta.

Kaisa Huttunen siirtyy vuoden alusta viestintäosastolle verkkoviestinnän asiantuntijaksi. Hän vastaa Kennelliiton sähköisen oppimisalusta Digitassun sekä verkkosivujen kehittämisestä.

 

Lisätiedot:


Koirien terveys ja hyvinvointi
Päivi Rantasalo, jalostusneuvoja
puh. 09 8873 0229

paivi.rantasalo@kennelliitto.fi

Koiranäyttelyt ja koirarodut
Paula Rekiranta, näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan esittelijä-sihteeri
puh. 09 8873 0219

paula.rekiranta@kennelliitto.fi

Kokeet ja kilpailut
Kaisa Åkerman, koe- ja kilpailusihteeri
puh. 09 8873 0286

kaisa.akerman@kennelliitto.fi

 

Tiedotetta on täsmennetty 9.1.2020: Kennelliiton sääntömuutokset jäsenyhdistysten osalta on kerrottu tiedotteessa tarkemmin.

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Paimenkoiranpentu
Omakoira-palvelun käyttöohjeet eläinlääkäreille Lue lisää
Paimenkoiranpentu
Tutkimusohjeet ja lomakkeet eläinlääkäreille Lue lisää