Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 4.4.2019 uudeksi rekisteröitäväksi roduksi venäjänspanielin. Rotu sijoittuu FCI:n roturyhmään 8, eli ylösajavat koirat ja vesikoirat.

Venäjäspanielin rotumääritelmä perustuu Venäjän kennelliiton rotumääritelmään. Rodun historia Venäjällä alkaa 1800-luvun lopulla ja pohjautuu maahan tuotuihin cockerspanieleihin ja springerspanieleihin. Rotua on kehitetty Venäjän olosuhteisiin sopivaksi metsästyskoiraksi.

Rodun ensimmäinen rotumääritelmä vahvistettiin vuonna 1951. Vuoden 1972 jälkeen rotua ei ole risteytetty muiden spanielirotujen kanssa. Jalostuskoirien valinta on perustunut näyttely- ja kenttäkoetuloksiin. Nykyisin rotu on yksi Venäjän suositummista metsästyskoiraroduista. Venäjänspanieleita käytetään ylösajavana lintukoirana sekä myös muun riistan, kuten villisian ja kauriiden metsästykseen.

Venäjänspanielipentu

Ennen 1990-lukua rotua ei juuri tavattu Venäjän ulkopuolella. Nykyään sitä on ainakin Venäjällä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Valko-Venäjällä, Ukrainassa ja Suomessa.

FCI:n tunnustamaan rekisteriin merkittyjä venäjänspanieleita voidaan alkaa rekisteröidä Suomen Kennelliiton rotukoirarekisteriin heti, kun tekniset valmiudet ovat kunnossa, ja päätös on viety tiedoksi Pohjoismaisen Kennelunioni PKU:n työvaliokunnalle.

Rotu saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja testeihin 1.1.2020 alkaen. Kilpailuihin kuten esimerkiksi agilityyn ja tottelevaisuuskokeisiin rotu voi osallistua heti.

Kennelliiton hallitus päätti, että venäjänspanielilla on PEVISA-ohjelma kaudelle 1.1.2020 – 31.12.2024. Se on sama kuin kantarodulla cockerspanielilla. Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on aste D (koskee kaikkia rotuja). Tuloksen D saanut koira pitää parittaa tuloksen A saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.

Lisätiedot

Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan esittelijä-sihteeri
Paula Rekiranta
paula.rekiranta@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0219

Jalostusneuvoja
Päivi Rantasalo
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0229