Finska Kennelklubbens styrelse godkände på sitt möte 4.4.2019 en ny ras som registreras i Finska Kennelklubben, den ryska spanieln. Rasen placeras i FCI grupp 8, dvs. stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar.

Rasstandarden för rysk spaniel grundar sig på ryska kennelklubbens rasstandard. Rasens historia i Ryssland började vid slutet av 1800-talet. Rasen härstammar från cocker spaniels och springer spaniels som fördes in till landet. Rasen har utvecklats till en jakthund som lämpar sig för de ryska förhållanden.

Venäjänspanielipentu

Rasens första rasstandard fastställdes år 1951. Från år 1972 har rasen inte längre korsats med andra spanielraser. Valet av avelshundar har utgått från utställnings- och fältprovsresultat. Rasen är nuförtiden en av Rysslands populäraste jakthundsraser. Rysk spaniel används som stötande fågelhund och även för jakt på övrigt vilt, så som vildsvin och rådjur.

Före 1990-talet var rasen sällsynt utanför Rysslands gränser. Nuförtiden finns den åtminstone i Ryssland, Förenta Staterna, Kanada, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Ukraina och Finland.

Ryska spaniels registrerade i av FCI erkända register kan registreras i Finska Kennelklubbens register för rashundar genast när tekniska färdigheter för detta finns och när beslutet har getts till kännedom för arbetsutskottet för Nordisk Kennel Union NKU.

Rasen kan delta i utställningar, prov och tester från och med 1.1.2020. I tävlingar så som agility och lydnadsprov kan rasen delta i genast.

Kennelklubbens styrelse beslöt att för rysk spaniel gäller ett PEVISA-program för perioden 1.1.2020–31.12.2024. Programmet är samma som hos stamrasen cocker spaniel. Valparnas föräldrar bör ha resultat från höftledsröntgen före parning samt ett ögonundersökningsresultat som är i kraft vid parningstillfället. Gränsvärdet för höftledsdysplasi är D (gäller alla raser). Hund med höftledsresultat D ska paras med en hund som har resultat A. Resultat från ögonundersökning får inte vara äldre än 24 månader vid parningstillfället.

För mera information

Föredragande och sekreterare för utställnings- och domarkommittén
Paula Rekiranta
paula.rekiranta@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0219

Avelskonsulent
Päivi Rantasalo

paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0229