Hyväksyttävät testit ja tulosten julkaisu

Kennelliiton hyväksymien tutkimusten tulee testata suoraan sairauden tai ominaisuuden aiheuttavaa geenimutaatiota (poikkeuksena jo aiemmin hyväksytty kuparitoksikoosin markkeritutkimus). Testin tulee perustua tieteellisessä julkaisussa esitettyihin tuloksiin ja testata rodulle merkityksellistä sairautta. Tutkimukset hyväksytään yksitellen, joten esimerkiksi Genoscoper Oy:n tarjoamasta MyDogDNA-testistä tallennetaan vain virallisiksi hyväksytyt osat.

Kennelliiton tietokantaan on tallennettu aiemmin DNA-tutkimustuloksista polveutumisen varmistaminen ja bedlingtoninterriereiden kuparitoksikoosilausunto.  Sähköisesti Omakoira-palvelun kautta on 15.2.2017 alkaen aloitettu tallennus alla olevassa taulukossa näkyville sairauksille niiltä roduilta, joilla DNA-testi on hyväksytty Kennelliitossa, ja joista osalla DNA-testistä saatava tulos on rekisteröinnin edellytys.

Testattava sairaus/ominaisuus

Rodut

Testiä tekevät yhteistyölaboratoriot

familiaarinen nefropatia (FN)

cockerspanieli

Laboklin, Movet,
Genoscoper

juveniili katarakta (HSF4)

bostoninterrieri

Laboklin, Movet

neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL)

englanninsetteri

Laboklin, Movet,
Genoscoper

perinnöllinen ataksia (CCA, cerebellar cortical abiotrophy) gordoninsetteri Laboklin, Genoscoper

primäärinen linssiluksaatio (PLL)

parsonrussellinterrieri

Laboklin, Movet,
Genoscoper

progressiivinen retinaalinen atrofia (prcd-PRA)

novascotiannoutaja, villakoirat

Laboklin, Movet, Genoscoper

progressiivinen retinaalinen atrofia (rcd4-PRA)

englanninsetteri, gordoninsetteri

Laboklin, Movet

pyruvaattidehydrogenaasifosfaattipuutos (PDP1)

clumberinspanieli

Laboklin, Movet,
Genoscoper

töpöhäntäisyys

australianpaimenkoira
australian töpöhäntäinen karjakoira
bokseri
bourbonnaisinseisoja
brasilianterrieri
bretoni
entlebuchinpaimenkoira
espanjanvesikoira                                      
jackrussellinterrieri
karjalankarhukoira
kroatianpaimenkoira
länsigöötanmaanpystykorva
mudi
pieniamerikanpaimenkoira
polski owczarek nizinny pyreneittenpaimenkoirat

Laboklin, Movet,
Genoscoper

shar pein autoinflammatorinen sairaus, SPAID

*testi tallennetaan poikkeuksellisesti Showlinkissa,
omistaja ei voi tehdä sähköistä lähetettä.
Tulos lähetetään tallennettavaksi 
rekisterointi@kennelliitto.fi

shar pei

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Sähköisesti Omakoira-palvelun kautta tehtyjen DNA-tutkimusten tulokset tallennetaan kaikille taulukossa mainittujen rotujen testatuille koirille. Paperilomakkeella DNA-tutkimusten tuloksia tallennetaan myös muista kyseisille roduille hyväksytyistä laboratorioista, mutta vain pentueen rekisteröinnin yhteydessä DNA-tutkimustuloksen ollessa rodulla rekisteröinnin ehtona. Paperitulosteista tulee käydä ilmi, että näyte on otettu virallisella näytteenottajalla, koiran tunnistusmerkintä on tarkistettu ja näytteenottopäivä on selvillä.

Hyväksytty laboratorio

Kennelliitto on solminut sopimuksen laboratorioiden Genoscoper Oy, Laboklin ja Movet Oy kanssa. Kennelliitto hyväksyy vain näiden laboratorioiden tekemät polveutumisen varmistukset. Sopimus sisältää periaatteet mm. tulosten toimittamisesta, tutkimuksissa käytettävistä standardeista ja tietojen luovuttamisesta.  Laboratorio saa toiminnassaan käyttää nimitystä "Suomen Kennelliiton hyväksymä laboratorio".

Laboratorion kelpaavuus geenitestitulosten kohdalla käsitellään päätettäessä tulosten tallentamisesta.

Näytteenotto

Virallisia DNA-näytteitä saavat ottaa:

  • Eläinlääkärit
  • DNA-näytteenottoon pätevöidyt kennelneuvojat ja aluekouluttajat (vain poskisolu- ja karvanäyteet).
  • Kennelliiton hyväksymien laboratorioiden edustajat (verinäytteet vain eläinlääkärin valvonnassa)

Kennelliiton näytteenottajien yhteystiedot löydät täältä.

Laboratoriot määrittelevät, millaisesta näytteestä (veri-, poskisolu- vai karvanäyte) tutkimukset tehdään.

Kuinka rotujärjestö voi anoa DNA-testiä viralliseksi?

Koira katsoo sivulle koiranäyttelyssä
Kuva: Jukka Pätynen

Tutkimukset hyväksyy virallisiksi jalostustieteellinen toimikunta DNA-työryhmän esityksestä. Kennelliittoon toimitettavan anomuksen tulee sisältää mahdollisuuksien mukaan seuraavat tiedot:

  • lyhyt selvitys tutkittavasta sairaudesta tai ominaisuudesta ja sen periytymismalli
  • tutkimuksia tekevät laboratoriot
  • tutkimuksen perustana oleva tieteellinen julkaisu
  • minkä verran tutkittavaa sairautta tai ominaisuutta on ilmennyt rodussa
  • tieto siitä, onko rotujärjestö kerännyt aiemmin tehtyjen testien tuloksia omaan tietokantaansa.

Tallennetaanko ”polveutumisen perusteella terve” -tulokset?

Kun kummallakaan vanhemmista ei ole tutkittavaa mutaatiota (eli ne ovat geneettisesti terveitä), ei mutaatio voi periytyä myöskään pennuille. Pennuille voidaan tallentaa tieto terveestä perimästä ilman DNA-tutkimusta, mikäli niiden vanhemmilla on tulos "terve" tutkittavasta ominaisuudesta ja pentueen polveutuminen on varmistettu. Sama koskee myös seuraavia sukupolvia.

DNA-tutkimuksiin liittyviä ohjeita ja lomakkeita

Downloadable file
DNA-ohje
Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Päivitetty 30.5.2018
DNA-ohje
Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Päivitetty
DNA-instruktion
Gäller från 1.1.2017.
Päivitetty
Downloadable file
PKU:n tieteellisen toimikunnan linjauksia geenitesteihin liittyen
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Päivitetty 30.5.2018
PKU:n tieteellisen toimikunnan linjauksia geenitesteihin liittyen
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Päivitetty
Policy beträffande genetisk testing fru00e5n NKUs vetenskapliga kommittu00e9
Information och ställningstagande från Nordisk Kennel Unions vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande bruket av genetisk testning inom hundavel.
Päivitetty
NKU's scientific committee's policy regarding genetic tests
Information and policy from the Scientific Committee of the Nordic Kennel Union (NKU/VK) regarding the use of genetic tests in dog breeding.
Päivitetty