Ajankohtaista
Päivitetty DNA-ohje tulee voimaan 1.1.2023. Tämän sivun tekstit päivitetään muutosten osalta vuodenvaihteessa tai alkuvuodesta 2023. Päivitetty ohje löytyy jo sivun alalaidasta.

Hyväksyttävät testit ja tulosten julkaisu

Kennelliiton hyväksymien tutkimusten tulee testata suoraan sairauden tai ominaisuuden aiheuttavaa geenimutaatiota (poikkeuksena jo aiemmin hyväksytty kuparitoksikoosin markkeritutkimus ja shar pein SPAID). Testin tulee perustua tieteellisessä julkaisussa esitettyihin tuloksiin ja testata rodulle merkityksellistä sairautta. Tutkimukset hyväksytään yksitellen rotujärjestön anomuksesta, joten esimerkiksi MyDogDNA-testipaketista tallennetaan vain virallisiksi hyväksytyt osat.

Taulukossa on listattu testit, joiden tulokset on hyväksytty tallennettavaksi Kennelliiton tietokantaan. Tulokset tallennetaan laboratorioista Laboklin, Movet ja MyDogDNA. Laboratoriot tallentavat tulokset suoraan Kennelliiton tietokantaan.

Testattava sairaus/ominaisuus

Rodut, joille tulos tallennetaan

CCA - perinnöllinen ataksia (cerebellar cortical abiotrophy) gordoninsetteri
COMMD-1 - kuparitoksikoosi bedlingtoninterrieri (laboratorio Movet)
DSRA - dental-skeletal-retinal anomaly cane corso
DVL2 - robinow-tyyppinen oireyhtymä continental bulldog
FN - familiaalinen nefropatia cockerspanieli
HSF4 - juveniili katarakta bostoninterrieri
staffordshirenbullterrieri
L-2-HGA - L-2-hydroxyglutaric aciduria staffordshirenbullterrieri
LAD - letaali akrodermatiitti bullterrieri
kääpiöbullterrieri
LP - kurkunpään halvaus, laryngeal paralysis kääpiöbullterrieri
merle - merle-värityksen aiheuttava geeni pitkäkarvainen collie
sileäkarvainen collie
NCL - neuronal ceroid lipofuscinosis englanninsetteri
NCL-A - pikkuaivoataksia amerikanstaffordshirenterrieri
PDP1 - pyruvaattidehydrogenaasifosfaattipuutos clumberinspanieli
PLL - primääri linssiluksaatio kääpiöbullterrieri
parsonrussellinterrieri
prcd-PRA - progressiivinen retinaalinen atrofia novascotiannoutaja
villakoirat
rcd4-PRA - progressiivinen retinaalinen atrofia englanninsetteri
gordoninsetteri
SPAID - shar pein autoinflammatorinen sairaus

Testit tehdään Ruotsin maatalousyliopiston laboratoriossa (SLU, Sveriges lantbruksuniversitet) ja tulokset tallennetaan poikkeuksellisesti Showlinkissa. Koiralle ei tilata sähköistä lähetettä.
Tulos lähetetään tallennettavaksi 
rekisterointi@kennelliitto.fi

shar pei
töpöhäntäisyys australianpaimenkoira
australian töpöhäntäinen karjakoira
bokseri
bourbonnaisinseisoja
brasilianterrieri
bretoni
entlebuchinpaimenkoira
espanjanvesikoira                                      
jackrussellinterrieri
karjalankarhukoira
kroatianpaimenkoira
länsigöötanmaanpystykorva

medimurjenkoira
mudi
pieniamerikanpaimenkoira
polski owczarek nizinny pyreneittenpaimenkoirat

schipperke
tanskalais-ruotsalainen pihakoira
welsh corgi pembroke

 

Hyväksytty laboratorio

Kennelliitto on solminut sopimuksen laboratorioiden Laboklin ja Movet Oy kanssa.

Kennelliitto hyväksyy vain näiden laboratorioiden tekemät polveutumisen varmistukset. Sopimus sisältää periaatteet mm. tulosten toimittamisesta, tutkimuksissa käytettävistä standardeista ja tietojen luovuttamisesta.  Laboratorio saa toiminnassaan käyttää nimitystä "Suomen Kennelliiton hyväksymä laboratorio".

Laboratorion kelpaavuus geenitestitulosten kohdalla käsitellään päätettäessä tulosten tallentamisesta.

Näytteenotto

Virallisia DNA-näytteitä saavat ottaa:

  • Eläinlääkärit
  • DNA-näytteenottoon pätevöidyt kennelneuvojat ja aluekouluttajat (vain poskisolu- ja karvanäyteet).
  • Kennelliiton hyväksymien laboratorioiden edustajat (verinäytteet vain eläinlääkärin valvonnassa)

Kennelliiton näytteenottajien yhteystiedot löydät täältä.

Laboratoriot määrittelevät, millaisesta näytteestä (veri-, poskisolu- vai karvanäyte) tutkimukset tehdään.

Kuinka rotujärjestö voi anoa DNA-testiä viralliseksi?

Koira katsoo sivulle koiranäyttelyssä
Kuva: Jukka Pätynen

Tutkimukset hyväksyy virallisiksi jalostustieteellinen toimikunta DNA-työryhmän esityksestä. Kennelliittoon toimitettavan anomuksen tulee sisältää mahdollisuuksien mukaan seuraavat tiedot:

  • lyhyt selvitys tutkittavasta sairaudesta tai ominaisuudesta ja sen periytymismalli
  • tutkimuksia tekevät laboratoriot
  • tutkimuksen perustana oleva tieteellinen julkaisu
  • minkä verran tutkittavaa sairautta tai ominaisuutta on ilmennyt rodussa
  • tieto siitä, onko rotujärjestö kerännyt aiemmin tehtyjen testien tuloksia omaan tietokantaansa.

Tallennetaanko ”polveutumisen perusteella terve” -tulokset?

Kun kummallakaan vanhemmista ei ole tutkittavaa mutaatiota (eli ne ovat geneettisesti terveitä), ei mutaatio voi periytyä myöskään pennuille. Pennuille voidaan tallentaa tieto terveestä perimästä ilman DNA-tutkimusta, mikäli niiden vanhemmilla on tulos "terve" tutkittavasta ominaisuudesta ja pentueen polveutuminen on varmistettu. Sama koskee myös seuraavia sukupolvia.

DNA-tutkimuksiin liittyviä ohjeita ja lomakkeita


Ohjeet

Downloadable file
DNA-ohje
Ohjeessa kerrotaan Kennelliittoon tallennettavien geenitestitulosten hyväksymisestä, näytteenotosta sekä ohjeistetaan polveutumisen varmistuksesta ja DNA-tunnisteista. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty
DNA-ohje
Ohjeessa kerrotaan Kennelliittoon tallennettavien geenitestitulosten hyväksymisestä, näytteenotosta sekä ohjeistetaan polveutumisen varmistuksesta ja DNA-tunnisteista. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty
DNA-direktiv
I instruktionen ger vägledning om acceptansen och provtagning av genetiska testresultat som sparas i Kennelklubbens databas och redogörs för härstamningsundersökning och DNA-profil. Instruktionen gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Päivitetty
Downloadable file
Näytteenotto-ohje DNA-määritystä varten
Ohjeessa kerrotaan, miten koirasta otetaan DNA-näyte poskisolu-, veri-, sperma- tai karvanäytteenä, miten näyte varatoidaan ja miten se lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Ohje on voimassa 31.12.2022 saakka. Näytteenottoa koskevat ohjeet on sisällytetty vuodenvaihteessa voimaan tulevaan päivitettyyn DNA-ohjeeseen.
Päivitetty
Näytteenotto-ohje DNA-määritystä varten
Ohjeessa kerrotaan, miten koirasta otetaan DNA-näyte poskisolu-, veri-, sperma- tai karvanäytteenä, miten näyte varatoidaan ja miten se lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Ohje on voimassa 31.12.2022 saakka. Näytteenottoa koskevat ohjeet on sisällytetty vuodenvaihteessa voimaan tulevaan päivitettyyn DNA-ohjeeseen.
Päivitetty
Direktiv om provtagning för DNA-analys
I direktiven redogörs för tagning av kindcells-, blod-, spermie- eller hårprov för DNA-analys, lagring av provet och sändning till laboratoriet för analys. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Päivitetty
Downloadable file
PKU:n tieteellisen toimikunnan geenitesteihin liittyviä linjauksia
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan 1.7.2015 kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Päivitetty 30.5.2018
PKU:n tieteellisen toimikunnan linjauksia geenitesteihin liittyen
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan 1.7.2015 kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Päivitetty
NKU:s ställningstagande och policy om användning av gentester i hundavel
Information och ställningstagande från Nordiska Kennelunionens vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande gentester och hundavel.
Päivitetty
NKU Scientific Committees policy regarding genetic tests
Information and policy from the Scientific Committee of the Nordic Kennel Union (NKU/VK) regarding the use of genetic tests in dog breeding.
Päivitetty


Lomakkeet

The form can be filled and saved
Lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun tilataan yksittäiselle koiralle DNA-tunniste polveutumisen varmistamiseksi muualta kuin Laboklinilta.
Päivitetty
Lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun tilataan yksittäiselle koiralle DNA-tunniste polveutumisen varmistamiseksi muualta kuin Laboklinilta.
Päivitetty
Remiss för beställning av DNA-profil
Används vid beställning av DNA-profil för hund. från annat laboratorio än Laboklin.
Päivitetty
Request for a DNA Profile
Use this form when requesting a DNA profile for your dog.
Päivitetty
The form can be filled and saved
Lähete polveutumisen varmistusta varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun pentueelle tai yksittäiselle koiralle tilataan polveutumisen varmistus muualta kuin Laboklinilta.
Päivitetty
Lähete polveutumistutkimusta varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun pentueelle tai yksittäiselle koiralle tilataan polveutumisen varmistus muualta kuin Laboklinilta.
Päivitetty
DNA-härsamningsremiss
Används vid beställning av härstamningsundersökning för hund eller valpkull från annat laboratorio än Laboklin.
Päivitetty
Request for DNA parentage evaluation
Used when ordering a parentage evaluation for a litter or a single dog from a laboratorium other than Laboklin.
Päivitetty

 

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kävelytesti
BOAS-testissä arvioidaan koiran rasituksensietoa Lue lisää