Hyväksyttävät testit ja tulosten julkaisu

Kennelliiton hyväksymien tutkimusten tulee testata suoraan sairauden tai ominaisuuden aiheuttavaa geenimutaatiota (poikkeuksena jo aiemmin hyväksytty kuparitoksikoosin markkeritutkimus ja shar pein SPAID). Testin tulee perustua tieteellisessä julkaisussa esitettyihin tuloksiin ja testata rodulle merkityksellistä sairautta. Tutkimukset hyväksytään yksitellen, joten esimerkiksi Genoscoper Oy:n tarjoamasta MyDogDNA-testistä tallennetaan vain virallisiksi hyväksytyt osat.

Kennelliiton tietokantaan on tallennettu aiemmin DNA-tutkimustuloksista polveutumisen varmistaminen ja bedlingtoninterriereiden kuparitoksikoosilausunto.  Sähköisesti Omakoira-palvelun kautta on 15.2.2017 alkaen aloitettu tallennus alla olevassa taulukossa näkyville sairauksille niiltä roduilta, joilla DNA-testi on hyväksytty Kennelliitossa, ja joista osalla DNA-testistä saatava tulos on rekisteröinnin edellytys.

Testattava sairaus/ominaisuus

Rodut

Testiä tekevät yhteistyölaboratoriot

COMMD-1 (kuparitoksikoosi)-geeni bedlingtoninterrieri Movet

familiaarinen nefropatia (FN)

cockerspanieli

Laboklin, Movet,
Genoscoper

juveniili katarakta (HSF4)

bostoninterrieri

Laboklin, Movet

kurkunpään halvaus, laryngeal paralysis (LP) kääpiöbullterrieri Laboklin, Movet

letaali akrodermatiitti (LAD)

bullterrieri, kääpiöbullterrieri Laboklin, Movet,
Genoscoper

neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL)

englanninsetteri

Laboklin, Movet,
Genoscoper

perinnöllinen ataksia (CCA, cerebellar cortical abiotrophy) gordoninsetteri Laboklin, Genoscoper
pikkuaivoataksia (NCL-A) amerikanstaffordshirenterrieri Laboklin, Movet, Genoscoper

primäärinen linssiluksaatio (PLL)

kääpiöbullterrieri, parsonrussellinterrieri

Laboklin, Movet,
Genoscoper

progressiivinen retinaalinen atrofia (prcd-PRA)

novascotiannoutaja, villakoirat

Laboklin, Movet, Genoscoper

progressiivinen retinaalinen atrofia (rcd4-PRA)

englanninsetteri, gordoninsetteri

Laboklin, Movet

pyruvaattidehydrogenaasifosfaattipuutos (PDP1)

clumberinspanieli

Laboklin, Movet,
Genoscoper

töpöhäntäisyys

australianpaimenkoira
australian töpöhäntäinen karjakoira
bokseri
bourbonnaisinseisoja
brasilianterrieri
bretoni
entlebuchinpaimenkoira
espanjanvesikoira                                      
jackrussellinterrieri
karjalankarhukoira
kroatianpaimenkoira
länsigöötanmaanpystykorva
mudi
pieniamerikanpaimenkoira
polski owczarek nizinny pyreneittenpaimenkoirat

Laboklin, Movet,
Genoscoper

shar pein autoinflammatorinen sairaus, SPAID

*testi tallennetaan poikkeuksellisesti Showlinkissa,
omistaja ei voi tehdä sähköistä lähetettä.
Tulos lähetetään tallennettavaksi 
rekisterointi@kennelliitto.fi

shar pei

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Sähköisesti Omakoira-palvelun kautta tehtyjen DNA-tutkimusten tulokset tallennetaan kaikille taulukossa mainittujen rotujen testatuille koirille. Paperilomakkeella DNA-tutkimusten tuloksia tallennetaan myös muista kyseisille roduille hyväksytyistä laboratorioista, mutta vain pentueen rekisteröinnin yhteydessä DNA-tutkimustuloksen ollessa rodulla rekisteröinnin ehtona. Paperitulosteista tulee käydä ilmi, että näyte on otettu virallisella näytteenottajalla, koiran tunnistusmerkintä on tarkistettu ja näytteenottopäivä on selvillä.

Hyväksytty laboratorio

Kennelliitto on solminut sopimuksen laboratorioiden Laboklin, Movet Oy ja Genoscoper Oy kanssa. Varmista kuitenkin Genoscoperilta ennen näytteen lähettämistä tekevätkö he tällä hetkellä kyseistä DNA-tutkimusta (*päivitetty 23.4.2021).

Kennelliitto hyväksyy vain näiden laboratorioiden tekemät polveutumisen varmistukset. Sopimus sisältää periaatteet mm. tulosten toimittamisesta, tutkimuksissa käytettävistä standardeista ja tietojen luovuttamisesta.  Laboratorio saa toiminnassaan käyttää nimitystä "Suomen Kennelliiton hyväksymä laboratorio".

Laboratorion kelpaavuus geenitestitulosten kohdalla käsitellään päätettäessä tulosten tallentamisesta.

Näytteenotto

Virallisia DNA-näytteitä saavat ottaa:

  • Eläinlääkärit
  • DNA-näytteenottoon pätevöidyt kennelneuvojat ja aluekouluttajat (vain poskisolu- ja karvanäyteet).
  • Kennelliiton hyväksymien laboratorioiden edustajat (verinäytteet vain eläinlääkärin valvonnassa)

Kennelliiton näytteenottajien yhteystiedot löydät täältä.

Laboratoriot määrittelevät, millaisesta näytteestä (veri-, poskisolu- vai karvanäyte) tutkimukset tehdään.

Kuinka rotujärjestö voi anoa DNA-testiä viralliseksi?

Koira katsoo sivulle koiranäyttelyssä
Kuva: Jukka Pätynen

Tutkimukset hyväksyy virallisiksi jalostustieteellinen toimikunta DNA-työryhmän esityksestä. Kennelliittoon toimitettavan anomuksen tulee sisältää mahdollisuuksien mukaan seuraavat tiedot:

  • lyhyt selvitys tutkittavasta sairaudesta tai ominaisuudesta ja sen periytymismalli
  • tutkimuksia tekevät laboratoriot
  • tutkimuksen perustana oleva tieteellinen julkaisu
  • minkä verran tutkittavaa sairautta tai ominaisuutta on ilmennyt rodussa
  • tieto siitä, onko rotujärjestö kerännyt aiemmin tehtyjen testien tuloksia omaan tietokantaansa.

Tallennetaanko ”polveutumisen perusteella terve” -tulokset?

Kun kummallakaan vanhemmista ei ole tutkittavaa mutaatiota (eli ne ovat geneettisesti terveitä), ei mutaatio voi periytyä myöskään pennuille. Pennuille voidaan tallentaa tieto terveestä perimästä ilman DNA-tutkimusta, mikäli niiden vanhemmilla on tulos "terve" tutkittavasta ominaisuudesta ja pentueen polveutuminen on varmistettu. Sama koskee myös seuraavia sukupolvia.

DNA-tutkimuksiin liittyviä ohjeita ja lomakkeita


Ohjeet

Downloadable file
DNA-ohje
Ohjeessa kerrotaan, miten koiralta otetaan geenitesti, ja miten sen tulokset tallennetaan Kennelliiton tietokantaan. Ohje on voimassa 1.1.2017 alkaen.
Päivitetty 30.5.2018
DNA-ohje
Ohjeessa kerrotaan, miten koiralta otetaan geenitesti, ja miten sen tulokset tallennetaan Kennelliiton tietokantaan. Ohje on voimassa 1.1.2017 alkaen.
Päivitetty
DNA-instruktion
I instruktionen redogörs för provtagning till gentester och hur resultat från dessa sparas i Kennelklubbens databas. Direktiven gäller från 1.1.2017.
Päivitetty
Downloadable file
Näytteenotto-ohje DNA-määritystä varten
Ohjeessa kerrotaan, miten koirasta otetaan DNA-näyte poskisolu-, veri-, sperma- tai karvanäytteenä, miten näyte varatoidaan ja miten se lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Ohje on voimassa 1.1.2017 alkaen.
Päivitetty 30.5.2018
Näytteenotto-ohje DNA-määritystä varten
Ohjeessa kerrotaan, miten koirasta otetaan DNA-näyte poskisolu-, veri-, sperma- tai karvanäytteenä, miten näyte varatoidaan ja miten se lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Ohje on voimassa 1.1.2017 alkaen.
Päivitetty
Direktiv om provtagning för DNA-analys
I direktiven redogörs för tagning av kindcells-, blod-, spermie- eller hårprov för DNA-analys, lagring av provet och sändning till laboratoriet för analys. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Päivitetty
Downloadable file
PKU:n tieteellisen toimikunnan geenitesteihin liittyviä linjauksia
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan 1.7.2015 kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Päivitetty 30.5.2018
PKU:n tieteellisen toimikunnan linjauksia geenitesteihin liittyen
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan 1.7.2015 kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Päivitetty
NKU:s ställningstagande och policy om användning av gentester i hundavel
Information och ställningstagande från Nordiska Kennelunionens vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande gentester och hundavel.
Päivitetty
NKU Scientific Committees policy regarding genetic tests
Information and policy from the Scientific Committee of the Nordic Kennel Union (NKU/VK) regarding the use of genetic tests in dog breeding.
Päivitetty


Lomakkeet

The form can be filled and saved
Lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun tilataan yksittäiselle koiralle DNA-tunniste polveutumisen varmistamiseksi.
Päivitetty 30.5.2018
Lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun tilataan yksittäiselle koiralle DNA-tunniste polveutumisen varmistamiseksi.
Päivitetty
Remiss för beställning av DNA-profil
Används vid beställning av DNA-profil för hund.
Päivitetty
Request for a DNA Profile
Use this form when requesting a DNA profile for your dog.
Päivitetty
Downloadable file
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun koiralle tehdään polveutumismääritys Laboklinin laboratoriossa.
Päivitetty 21.6.2021
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun koiralle tehdään polveutumismääritys Laboklinin laboratoriossa.
Päivitetty
Laboklins remiss för DNA-profilering
Används vid beställning av DNA-profil för hund.
Päivitetty
Request to Laboklin for DNA Profiling
Use this form when placing an order to Laboklin for DNA profiling.
Päivitetty
Downloadable file
Laboklinin lähete pentueen DNA-polveutumismääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun pentueelle halutaan tilata DNA-polveutumismääritys Laboklinin laboratoriosta.
Päivitetty 2.7.2021
Laboklinin lähete pentueen DNA-polveutumismääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun pentueelle halutaan tilata DNA-polveutumismääritys Laboklinin laboratoriosta.
Päivitetty
Laboklins remiss till valpkullens härstamningsanalys
Denna remiss används bid beställning av härstamningsanalys för valpkull hos Laboklin.
Päivitetty
Submission form to Laboklin for Parentage analysis
Use this form when placing an order for litter parentage analysis to Laboklin.
Päivitetty
The form can be filled and saved
Laboklinin geenitestien tilauslomake
Tätä lomaketta käytetään, kun tilataan geenitesti koiralle. Geenitestiä tilatessasi katso Laboklinin sivuilta https://laboklin.fi/ tilaamasi geenitestin numero, joka merkitään tilauslomakkeeseen.
Päivitetty 29.1.2020
Laboklinin geenitestien tilauslomake
Tätä lomaketta käytetään, kun tilataan geenitesti koiralle. Geenitestiä tilatessasi katso Laboklinin sivuilta https://laboklin.fi/ tilaamasi geenitestin numero, joka merkitään tilauslomakkeeseen.
Päivitetty
Submission form for genetic testing
When placing an order, please check the number of the genetic test you are about to order on Laboklin’s website https://laboklin.fi. Please write the number on the form.
Päivitetty

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kävelytesti
Kävelytestissä arvioidaan koiran rasituksensietoa Lue lisää