Hallitusohjelman kirjaukset eläinten verkkokaupan sääntelyn kehittämisestä sekä koirien tunnistusmerkinnöistä ja rekisteröinneistä antavat hyvät lähtökohdat karsia vastuutonta koiranpitoa, näkee Suomen Kennelliitto. Kirjaukset jäävät kuitenkin hyvin yleiselle tasolle, joten käytännön toteutus ja sen aikataulu ratkaisevat todelliset vaikutukset.

Tänään aamupäivällä julkaistuun hallitusohjelmaan on kirjattu: ”Kehitetään eläinkaupan sääntelyä erityisesti verkossa tapahtuvan eläinkaupan osalta sekä huolehditaan koirien ja kissojen tunnistusmerkinnöistä ja rekisteristä.” (sivu 45)

– Koiran hankinnan tulisi aina olla huolellisen harkinnan tulos, mutta verkkokauppa mahdollistaa alkuperältään tuntemattomien koirien ostamisen hetken mielijohteesta. Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että esille nostamamme selvä tarve eläinten verkkokaupan sääntelyn kehittämiselle on sisällytetty hallitusohjelmaan, kommentoi Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Lehkonen kiittelee myös viime hallituskaudella lakisääteiseksi linjattujen koirien tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin huomioimista. Kirjauksen muotoilu jää kuitenkin varsin yleiselle tasolle.

– Koirien lakisääteinen tunnistusmerkintä ja omistajarekisteri ovat laajasti kannatettuja keinoja, joiden avulla voidaan eläinten hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisäksi parantaa hallitusohjelmassa mainittua eläinten hyvinvointiin liittyvän lainsäädännön valvontaa. Uuden hallituksen tulisikin turvata näiden mahdollisimman ripeä ja laadukas toteutus, korostaa Lehkonen.

Eläinsuojeluasiamiehen virka palautetaan

Hallitusohjelmaan on kirjattu eläinsuojeluasiamiehen viran perustaminen, mitä Kennelliitto on kannattanut. Puolueettoman eläinsuojeluasiamiehen virka perustettiin vuonna 2013, mutta lakkautettiin määrärahojen puutteessa 2,5 vuoden jälkeen. Nyt virka on määrä perustaa Seinäjoelle.

Hallitus aikoo myös "edistää eläinten hyvinvoinnin kriteeristöä Pohjoismaiden ja EU:n normeissa ja lainsäädännössä." Kennelliitto on tuonut esille, että koiraa ei tulisi rinnastaa kuluttajansuojalainsäädännössä esineeseen. Lisäksi seuraeläinten bakteerien vastustuskykyisyyteen antibiooteille tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota Euroopan unionin kansainvälisessä seurantaohjelmassa.

Hallitusohjelman mukaan "eläinlääkäreille säädetään ilmoitusvelvollisuus perinnöllisten vikojen johdosta lemmikeille tehdyistä toimenpiteistä." (sivu 45)

– Suomen Kennelliiton omavalvonnassa on jo käytäntö, jonka mukaan lyhytkuonoiselle koiralle tehdystä hengitystieoireyhtymän kirurgisesta korjausoperaatiosta voi ilmoittaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Ilmoitus tehdään omistajan ja eläinlääkäriaseman yhteistyönä. Tällöin koira siirretään automaattisesti Ei Jalostukseen -rekisteriin, jolloin koiraa ei Kennelliiton sääntöjen mukaan saa käyttää jalostukseen. Lisäksi kasvattajan on pentueen rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettava mahdollisesta keisarinleikkauksesta, Lehkonen kertoo.

Rodunomainen harrastaminen mahdollistaa lajityypillisen käyttäytymisen toteuttamisen

Hallitusohjelman mukaan ”viime vaalikaudella eduskunnan käsittelyssä ollutta esitystä laiksi eläinten hyvinvoinnista täydennetään siten, että lain perusteluissa tunnistetaan eläimen itseisarvo ja mahdollistaa eläinten lajityypillisen käyttäytymisen.” (sivu 44)

– Nämä ovat periaatteellisesti merkittäviä kirjauksia. Lausunnossamme esityksessä eläinten hyvinvointilaiksi kuitenkin toivoimme, että eläinten itseisarvo kirjattaisiin myös lakitasolla. Koirien kohdalla on muistettava, että rodunomaiset harrastukset mahdollistavat lajityypillisen käyttäytymisen toteuttamisen. On siis huolehdittava siitä, että eri puolilla Suomea on tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa koiran kanssa, Lehkonen painottaa.

Hallitusohjelmassa käsitellään erikseen myös metsästystä. Ohjelman mukaan ”suurpetopolitiikassa lisätään eri toimijoiden välistä vuoropuhelua ja varmistetaan tutkimuksen ja seurannan pysyvä rahoitus.” (sivu 126)

– Kennelliiton tavoitteena on pyrkiä turvaamaan metsästyskoirien käytön edellytykset maastossa. Haluamme yhdessä eri toimijoiden kanssa hakea ratkaisuja sen toteuttamiseen. Kennelliitto on muiden muassa mukana laajassa maa- ja metsätalousministeriön käynnistämässä susikannan hoitosuunnitelmahankkeessa. Uuden hallituksen suurpetopolitiikassa on huolehdittava koiravahinkojen ennaltaehkäisystä, Lehkonen sanoo.

Tulorekisterin tuomat ongelmat on korjattava

Hallitusohjelmassa on huomioitu tulorekisterin aiheuttamat hankaluudet kansalaisjärjestöille ja yhdistyksille:

Selvitetään tulorekisterin käyttöönotossa ilmenneet ongelmat ja korjataan niitä, jotta helpotetaan pienyrittäjien ja kansalaisjärjestöjen toimintaa. (sivu 26)

Kansalaistoimintaa häiritsevää hallintokuormaa puretaan ja lupakäytäntöjä kevennetään. Selvitetään ja poistetaan pikaisesti muun muassa tulorekisterin aiheuttama tarpeeton kansalaistoimintaa häiritsevä hallinnollinen taakka pienille yhdistyksille. (79)

– Tulorekisteri on valitettava osoitus siitä, miten tärkeää lainsäädännön valmistelussa on kuulla kaikkia olennaisia näkökulmia. Hyvä, että hallitusneuvottelijat ovat ymmärtäneet tulorekisterin aiheuttamat haasteet erityisesti pienille yhdistyksille ja vapaaehtoistoiminnalle. Pidämme hyvin tärkeänä, että ongelmat korjataan mahdollisimman pian, Lehkonen sanoo.

Lisätietoja:

Harri Lehkonen
hallituksen puheenjohtaja, Suomen Kennelliitto ry
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
050 329 2188

Voit olla kiinnostunut myös näistä

suomenpystykorvanpentu
Eduskuntavaalit: Kennelliitto julkaisi tavoitteensa hallituskaudelle 2019–2023 Lue lisää
suomenpystykorvanpentu
Kaikkien koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti tukisivat eläinten hyvinvointilain tavoitteita – Kennelliitto antoi lausunnon Lue lisää