Vuoden alusta voimaan tullut kansallinen tulorekisteri velvoittaa yhdistykset ilmoittamaan verottajalle vapaaehtoisille maksetut korvaukset viiden päivän sisällä maksusta. Yhdistyksissä tulorekisterin säännökset on koettu hyvin vaativina ja ilmoitettavien maksujen 100 € alarajan poistuminen on aiheuttanut epäselvyyttä. Kennelliiton Jäsenyhdistyksille-sivuille on lisätty ohjeistus tulorekisteriin tehtävistä ilmoituksista.

Tulorekisteri on useiden viranomaisten ja työeläkelaitosten hyödyntämä lakiin perustuva kansallinen tietokanta, joka sisältää henkilötasolla maksetut palkat, korvaukset ja etuudet. Yhdistyksen vastuulla on ilmoittaa esimerkiksi vapaaehtoisille maksetut kilometrikorvaukset, korvaukset osallistumisesta talkootyöhön, koko- tai osapäivärahat ja kilpailuissa annettujen tuotepalkintojen arvioitu arvo.

Tulorekisterin yhtenä tarkoituksena on ollut yksinkertaistaa yritysten ja muiden organisaatioiden hallinnollista taakkaa. Kennelliitto on saanut jäsenyhdistyksiltään palautetta siitä, että rekisterin nähdään kuitenkin päinvastoin lisänneen byrokratiaa hyvin vaikeasti toteutettavalla tavalla.

Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu edellyttää Y-tunnusta, jota kaikilla yhdistyksillä ei ole. Ilmoitukset verottajalle on kuitenkin tehtävä viiden päivän sisällä maksusta, minkä toteutus on pienille vapaaehtoisille yhdistyksille hyvin haastavaa ilman soveltuvia järjestelmiä.

Lisäksi tulorekisterin tietojen ilmoittamisessa käytettävä Katso-palvelu on koettu hyvin jähmeäksi ja sen käyttöön tarvittavan Katso-tunnisteiden hankkiminen monimutkaiseksi. Näin on etenkin, jos yhdistyksen pääkäyttäjänä toimivan puheenjohtajan lisäksi halutaan valtuuttaa vaikkapa yhdistyksen rahastonhoitaja hoitamaan asioita yhdistyksen puolesta. Lisähaasteita tuottaa myös tulorekisteriä varten tarvittavien henkilötietojen keräämisen ja tietosuoja-asetuksen vaatimusten yhteensovittaminen.

– Suomen Kennelliitolla on yli 2000 jäsenyhdistystä, joiden joukossa on paljon pieniä vapaaehtoistoimintaan perustuvia koirakerhoja ja harrastusyhdistyksiä. Tulorekisterin tarkoitus on hyvä, mutta vaikuttaa siltä, että sen käytännön toimintaa ei ole kylliksi ajateltu yhdistysten näkökulmasta, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Tulorekisterin sivujen mukaan eduskunnassa hyväksytty lakimuutos edellyttää, että yhdistyksille on jatkossa annettava Y-tunnukset ja yhdistysten tiedot tulevat saataville YTJ:n tietopalveluun. Käytännössä Patentti- ja rekisterihallitus huolehtii Y-tunnusten antamisesta olemassa oleville yhdistyksille eikä tunnuksia tarvitse erikseen hakea. Menettely otetaan oletettavasti käyttöön viimeistään kesällä 2019.

Verohallinto täsmensi ohjeistusta kilpailupalkinnoista

Verottajalle ilmoitettavien kilpailupalkintojen 100 € alarajan poistuminen on jättänyt epäselväksi, tuleeko vähäisetkin palkinnot ilmoittaa. Verohallinto täsmensi maaliskuun lopussa ohjeistustaan yhdistyksille tulorekisterin verkkosivulla. 

Edelleenkään kilpailupalkintojen ilmoittamisvelvollisuudessa ei ole alarajaa, vaan ne on ilmoitettava aina, kun ne ovat veronalaista tuloa ja palkinnolla on rahallinen arvo. Jos palkinnon voi arvioida kasvattavan palkinnon saajan varallisuutta, ilmoitus on tehtävä.

Verohallinnon ohjeiden mukaan yhdistyksen tulee siis ilmoittaa esimerkiksi koiraharrastuskilpailun sponsorin palkinnoksi lahjoittaman koiranruokasäkin arvo. Arvoksi on ilmoitettava se arvo, joka tavarasta saataisiin, jos se myytäisiin välittömästi.

Ilmoittaminen tehdään tulolajilla 316 Muu veronalainen ansiotulo. Arvoltaan merkityksettömiä tai symbolisia palkintoesineitä ja tavarapalkintoja, kuten pokaaleja, mitaleja, näyttelyruusukkeita, karkkipusseja ja kahvipaketteja ei tarvitse ilmoittaa. Merkkipäivälahjoja ei ilmoiteta tulorekisteriin, jos lahja täyttää verovapauden edellytykset eli kyse on enintään 100 euron arvoisesta tavaralahjasta, jota saaja ei ole itse voinut valita.

Lue lisää tulorekisteristä täältä.

Lisätietoja:

Unka Sarsila-Etelämäki
talous- ja hallintopäällikkö, Suomen Kennelliitto ry
unka.sarsila-etelamaki@kennelliitto.fi

(09) 8873 0222