Listasimme tähän tiedotteeseen tärkeimmät muutokset Kennelliiton toiminnassa vuoden 2024 alusta.

Kennelliiton jäsenmaksuja korotetaan hieman, mutta koirien rekisteröintimaksut pysyvät ennallaan ensi vuonna. Vuodenvaihteessa Kennelliitossa on yli 140 000 jäsentä, joista noin 2000 on yhdistyksiä.

Kennelliiton jäsenmaksut nousevat hieman vuonna 2024

Kennelliiton vuoden 2024 jäsenmaksuja korotetaan hieman, sillä yleinen kustannustaso on noussut. Nuorisojäsenten ja jäsenyhdistysten maksut eivät nouse.

Rekisteröintimaksuihin ei tule muutoksia, mutta maksu pentueen rekisteröintitodistusten lähettämisestä nousee. 

Vuoden 2024 hinnasto löytyy täältä.

Kennelliitolle uusi jalostusstrategia ja PEVISA-sääntö

Kennelliiton uusi, päivitetty jalostusstrategia otetaan käyttöön vuosille 2024–2028. Jalostusstrategiassa on otettu huomioon vuonna 2024 voimaan tuleva eläinten hyvinvointilaki sekä Luonnonvarakeskuksen (LUKE) raportissa vuodelta 2023 mainitut koiranjalostuksen ongelmakohdat. Jalostusstrategia noudattaa kansainvälisen kennelunioni FCI:n kasvatusta ohjeistavaa säännöstöä, FCI:n ohjeistusta rotujen ja rotumuunnosten risteytyksistä, ja on linjassa myös FCI:n kansainvälisen jalostusstrategian kanssa. Uusi jalostusstrategia löytyy täältä.

Uusi sääntö Koirien perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmasta eli PEVISAsta tulee voimaan vuoden alusta. Myös siinä huomioidaan uusi eläinten hyvinvointilaki ja LUKEn raportissa mainitut koiranjalostuksen ongelmakohdat. Uuden säännön mukaan Kennelliiton hallitus voi erittäin painavista syistä asettaa rodulle PEVISA-ohjelman, jos rodun terveys ja hyvinvointi sitä vaatii, eikä rotujärjestö itse esitä rodulle PEVISAa. Uusi PEVISA-ohje löytyy täältä.

Yhteensä 186 rotua tai rotumuunnosta on mukana PEVISA-ohjelmassa

Vuoden 2024 alusta voimassaolevia jalostuksen tavoiteohjelmia (JTO) on 225. Voimassaolevia perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmia (PEVISA) on 164, ja ne koskevat 182 rotua tai rotumuunnosta. Lista pentujen rekisteröintiin vaikuttavista PEVISA-erityisehdoista löytyy täältä.

Olkanivelen osteokondroosin arvosteluasteikon termeihin muutoksia 1.1.2024 alkaen

Nykyinen asteikko on Sairas, Terve ja Tulkinnanvarainen. Termit Sairas ja Terve poistuvat käytöstä ja niiden sijasta olkanivelen osteokondroosi luokitellaan 1.1.2024 alkaen termein Todettu tai Ei todettu. Termiin Tulkinnanvarainen ei tule muutosta. Termit muuttuvat takautuvasti myös ennen 1.1.2024 annettuihin Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä näkyviin lausuntoihin. 

Arvosteluperusteisiin ei tule muutosta. Olkanivelen osteokondroosin vuoksi operoidun nivelen osalta tulokseksi merkitään Operoitu ja mikäli koiralle on sattunut tapaturma, jonka vuoksi kyseistä niveltä ei voida arvostella, merkitään tulokseksi Ei lausuntoa

Termit muutetaan, jotta asteikko vastaisi paremmin olkanivelen osteokondroosin osalta kansainvälisesti käytettyjä termejä Affected ja Unaffected.

Lisää tietoa olkanivelen osteokondroosin seulontatutkimuksista löydät täältä.

Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnalla ja tulevaisuustoimikunnalla uudet vetäjät

Kennelliiton hallituksen puheenjohtajana jatkaa Esa Kukkonen, varapuheenjohtajana Kimmo Mustonen ja hallituksen jäseninä Jukka Immonen, Kari Leppänen, Jussi Liimatainen, Molli Nyman, Kirsi Sainio, Sanna Törnroos ja Risto Ylitalo. Uutena hallituksessa aloittaa Carina Savander-Ranne.

Kirsi Sainio vetää jalostustieteellistä toimikuntaa, Molli Nyman kasvattajatoimikuntaa, Risto Ylitalo koe- ja kilpailutoimikuntaa, Kimmo Mustonen näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikuntaa, Sanna Törnroos nuorisotoimikuntaa ja Jussi Liimatainen tulevaisuustoimikuntaa. Hallituksen alaisten toimikuntien ja työryhmien kokoonpanot löytyvät täältä. Kokoonpanoja täydennetään vielä vuoden 2024 alussa.

Koirien hyvinvointityöryhmä aloittaa toimintansa vuoden alusta

Koirien hyvinvointityöryhmä toimii asiantuntijaelimenä suoraan Kennelliiton hallituksen alaisuudessa. Työryhmän tehtävänä on edistää koirien hyvinvointia koiratoiminnassa seuraamalla koirien hyvinvointiin liittyvää tutkimusta sekä tuomalla tietoa soveltuvin osin Kennelliitolle, tehdä ennakoivaa kehitystyötä, ja laatia tarvittaessa ehdotuksia koirien hyvinvoinnin parantamiseksi Kennelliiton alaisessa toiminnassa. 

Koirien hyvinvointityöryhmän puheenjohtajana toimii FT Tarja Koistinen. Työryhmän jäsenet koostuvat sekä ulkopuolisista että Kennelliiton toiminnassa mukana olevista asiantuntijoista. Työryhmän jäseniä ovat Toni Lahtinen, Sari Laitinen, Tuire Kaimio, Hannu Kyllönen, Leila Stenlund ja Sari Vähäniitty. Työryhmän varapuheenjohtajana toimii Molli Nyman. Työryhmää on tarkoitus vielä täydentää muun muassa eläinlääketieteen asiantuntijalla. Voit tutustua työryhmän jäseniin täällä.

Uusi eettinen lautakunta aloittaa työnsä

Kennelliiton uusi, toimikaudelle 2024-2026 valittu eettinen lautakunta aloittaa työnsä. Lautakunnan puheenjohtaja on OTK Nina Pärssinen ja jäseniä ovat VT, OTM, HTM Johanna Pekkanen, Reino Korpela, OTK Simo Pietiläinen, Tapio Toivola, Harri Lehkonen ja OTK Tuula Sario.

Vuoden 2024 teemana on Koiran terveys ja hyvinvointi

Kennelliiton vuoden 2024 teemana on Koiran terveys ja hyvinvointi. Teemavuoden päätapahtuma on Helsingissä 13.–15. kesäkuuta yhdessä International Partnership for Dogs’in kanssa järjestettävä kansainvälinen konferenssi International Dog Health Workshop. Teemavuosi tulee näkymään myös muun muassa Kennelliiton ja Agria Eläinvakuutuksen yhteisissä webinaareissa ja Koiranpäivänä.

Kennelliiton vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan voi tutustua täällä.

Kennelliiton tytäryhtiöt yhdistyivät

Kennelliiton kolme tytäryhtiötä Showlink Oy, Prettybit Projects Oy ja Kustannus Oy Koiramme yhdistyivät yhdeksi tytäryhtiöksi, Showlink Oy:ksi. Yhdistymisen taustalla on Kennelliiton konsernirakenteen yksinkertaistaminen ja palveluiden kehittäminen. 

Showlink Oy:n toimitusjohtajana jatkaa Johanna Tuomi. Yhdistyvien yhtiöiden nimet säilyvät Showlink Oy:n aputoiminiminä. Tapio Eerola jatkaa Koiramme-lehden päätoimittajana ja Juha Tenhunen Prettybit Projectsin tuotekehitysjohtajana. Lisää tietoa löydät Kennelliiton verkkosivuilla julkaistusta tiedotteesta.

Kennelliitto muuttaa vuonna 2024 uusiin toimitiloihin Pitäjänmäelle

Kennelliiton vuokrasopimus Kamreerintiellä Espoossa päättyy elokuussa 2024. Kennelliiton toimisto muuttaa ensi kesän aikana uusii tiloihin Pitäjänmäelle Helsinkiin. 

Niin sanottuun Valimon kiinteistöön Pitäjänmäellä osoitteessa Valimotie 17-19 muuttaa toimiston 32 työntekijää. Kennelliiton käyttöön tulee Valimon kiinteistön kolmannesta kerroksesta noin 600 neliön kokoinen tila, joka remontoidaan toimiston tarpeisiin.

Voit lukea lisää muutosta täältä.

 

Katso tärkeimmät vuodenvaihteen muutokset Kennelliiton alaisissa kokeissa, kilpailuissa ja näyttelyissä täältä.