Listasimme tähän tiedotteeseen tärkeimmät vuodenvaihteen muutokset Kennelliiton alaisissa kokeissa, kilpailuissa ja näyttelyissä.

Pohjoismaiset juniori- ja veteraanisertifikaatit käyttöön

Pohjoismainen kennelunioni PKU ottaa vuoden 2024 alusta käyttöön pohjoismaiset juniori- ja veteraanisertifikaatit sekä pohjoismaiset juniori- ja veteraanivalionarvot. Pohjoismaisia sertifikaatteja jaetaan NORD-näyttelyissä. Pohjoismaista juniori- ja veteraanivalionarvoa (NORDIC JMVA tai NORDIC VMVA) voi anoa, jos on saanut kolme juniori- tai kolme veteraanisertifikaattia kolmesta eri Pohjoismaasta kolmelta eri tuomarilta.

Muutoksia muotovalionarvosääntöihin

Vuoden alusta tulee voimaan boksereiden uusi muotovalionarvosääntö sekä griffon bleu de gascognen muotovalionarvosääntö. Valionarvosääntö löytyy täältä.

Sääntö kokeiden ja kilpailujen ajankohdan siirrosta uudistui

Kennelliiton yleinen kokeiden ja kilpailujen ajankohdan siirto tai peruutus -sääntö uudistuu. Olennaisin muutos on se, että koe pitää siirtää, jos sää- tai keliolosuhteet ovat koirille tai mahdollisille riista- tai kohde-eläimille kohtuuttoman epäedulliset niitä vahingoittavat, tai eläinten hyvinvoinnille aiheutuisi tarpeetonta vaaraa. Jos siirto ei ole mahdollinen, tulisi koe peruuttaa. Kokeissa, joissa maastot ovat laajalla alueella, voi yksittäisen tai yksittäisten koirien koesuorituksen keskeyttää ilman, että koko koe joudutaan perumaan. Suositusluonteinen lämpötilaraja kaikille koirakokeille tai -kilpailuille on +/- 20 astetta. Koemuodon haltija laatii tarvittaessa ohjeistuksen koemuodon lämpötilarajoista ja siitä, miten niiden osalta toimitaan. 

Uusi sääntö kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Yhtenäiset nartun osallistumisoikeutta synnytyksen jälkeen koskevat rajoitukset kaikkiin kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin

Valtuusto päätti, että kaikkia koemuotoja koskevaksi säännöksi nartun osallistumisoikeuden rajoitukseksi tulee vähintään 75 vuorokautta pentujen synnytyksen jälkeen. Koemuotokohtaisissa säännöissä osallistumisoikeuden rajoitus voi olla myös pidempi kuin 75 vuorokautta.

Muutos tulee voimaan 1.1.2024 niissä koemuodoissa, joissa nartun osallistumisaika kokeisiin, kilpailuihin tai testeihin on tällä hetkellä lyhyempi kuin 75 vuorokautta.

Muita koesääntöuudistuksia

Vuoden 2024 alusta tulevat voimaan vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen (VAHI) uudistetut säännöt ja muutos vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen (FI-KVA-VAHI) käyttövalionarvoon. Muutoksen mukaan FI KVA-VAHI -käyttövalionarvon voi saada koira, jolla on kolme hyväksyttyä tulosta vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeesta, ja näistä yksi on käytännön jäljen kokeesta. 

Lisäksi vuoden 2024 alusta tulevat voimaan kansalliset poikkeukset FCI:n perinteisen paimennuksen paimennuskoesäännöstä. Paimennuskokeiden säännöstö löytyy täältä.

Luolakoirien taipumuskokeiden (LUT) uudet säännöt tulevat voimaan 1.6.2024. Tällä hetkellä voimassaolevilla säännöillä luolakoirien taipumuskokeita ei saa enää järjestää.

Yleisiin kokeita ja kilpailuja koskeviin ohjeisiin tulleita muutoksia

Ohje rajoituksista kennelpiirien/ Kennelliiton myöntämissä kokeissa on päivitetty. Oleellisin muutos koskee kokeen osallistujamäärää. Sen ollessa rajoitettu valinta suoritetaan ilmoittautumisjärjestyksessä tai koeilmoituksessa määrätyllä tavalla, rajoitukset huomioon ottaen. 

Palkinto- ja ylituomareiden koulutus-, pätevöiminen sekä toiminta -ohjetta on päivitetty. Palkintotuomareiden osalta oleellisin muutos on uutena osiona lisätty palkintotuomarioikeuksien peruuttaminen ja palauttaminen. Ylituomareiden osalta oleellisimmat muutokset ovat ylituomariksi aikoville henkilöille asetettuihin yleisiin vaatimuksiin tehdyt tarkennukset. Uutena ylituomareita koskevana kohtana on ohjeeseen lisätty ylituomarina toimiminen, joka tarkentaa kokeeseen nimetyn ylituomarin vaihtamismahdollisuutta.

Ohje määräaikaisilmoituksista on muuttunut agilityn osalta uusien koemuotojen (Gamblers-, Snooker- ja Hoopers) tullessa mukaan lajivalikoimaan.

Toimintaohjeessa Kennelliiton edustusjoukkueille on täsmennetty alaikäisten esittämisessä edustusjoukkueeseen. Lisäksi joukkueen esittämisessä Kennelliitolle on asetettu kahden viikon vähimmäisaika ennen joukkueen ilmoittamista kyseiseen kilpailuun.

 

Katso tärkeimmät muutokset Kennelliiton toiminnassa vuoden 2024 alusta täältä.


Tiedotetta on täsmennetty 11.1.2024 kohdassa Sääntö kokeiden ja kilpailujen ajankohdan siirrosta uudistui.