Oslon käräjäoikeus totesi päätöksessään 31.1.2022, että englanninbulldoggien ja cavalier kingcharlesinspanielien kasvatus on Norjan eläinsuojelulain vastaista. Tämä on herättänyt keskustelua myös Suomessa. Suomen Kennelliiton näkemys on, että rotukiellot eivät ole paras tapa edistää koirien terveyttä ja hyvinvointia.

- Meillä Suomessa koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on ottanut isoja askeleita viime vuosina, sanoo Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio.

Verrattuna moniin muihin maihin Suomen Kennelliitto on hyvin edistyksellinen ja suomalaiset koiraharrastajat pääosin hyvin valveutuneita. Kaikkiaan 175 koirarotua tai rotumuunnosta on tällä hetkellä Kennelliiton Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman eli PEVISAn piirissä.

Suomessa lyhytkuonoisten rotujen terveysongelmiin on puututtu

Suomi on ottanut ensimmäisenä Pohjoismaana käyttöön laajat jalostussäännökset usealle lyhytkuonoiselle koirarodulle. Kennelliitto myös kannustaa lyhytkuonoisten rotujen rotujärjestöjä avoimeen keskusteluun pitkäjänteisistä, harkituista roturisteytyksistä.

Englanninbulldoggilla on Suomessa hyvin kattava terveysohjelma. Jalostukseen käytettäviltä englanninbulldoggeilta on vaadittu 1.7.2021 alkaen kävelytesti, lonkkatutkimus, polvilumpioiden sijoiltaanmenon varalta tehtävä tutkimus ja silmätutkimus.

Cavalier kingcharlesinspanielien terveyttä on tutkittu Suomessa jo pitkään

Cavalier kingcharlesinspanielilla on ollut jo useita vuosia voimassa terveysohjelma, jonka mukaan jalostukseen käytettäviltä koirilta vaaditaan polvilumpioiden sijoiltaanmenon varalta tehtävä tutkimus ja silmätutkimus sekä sydämen auskultaatiotutkimus. Useat rodun kasvattajat ovat tehneet jo pitkään myös pikkuaivojen ahtautta arvioivaa syringomyelian seulontatutkimuksia koirilleen.

Koirien terveyttä ja hyvinvointia edistetään parhaiten yhteistyöllä eri toimijoiden kesken

Keskeisessä roolissa koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ovat rotuyhdistykset ja koirankasvattajat. Useat rotuyhdistykset ovat lähteneet aktiivisesti mukaan terveystalkoisiin. Kasvattajat näkevät koirien kasvatuksen yhä enemmän myös terveyden jalostamisena, toteaa Kirsi Sainio.

Tärkeää on myös yhteistyö eläinlääkärien ja tutkijoiden kanssa sekä kansainvälinen vuoropuhelu. Suomen Kennelliitto tekee tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa ja on aktiivinen kansainvälisillä kennelliittojen foorumeilla koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

- Avoin keskustelu ongelmista ja ratkaisuista niihin on paras tie koirien terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, painottaa Sainio. Työtä on vielä paljon tehtävänä.

Lisätiedot

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja
FT, dosentti Kirsi Sainio

kirsi.sainio@kennelliitto.fi
puh. 044 218 4431

 

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Koira pöydällä_Jukka Pätynen
Koirille tehdään yhä enemmän terveystutkimuksia: Kennelliiton koirarekisteriin kirjattiin vuonna 2021 yli 94 000 terveystutkimuslausuntoa Lue lisää
Kirsi Sainio ja koirat
Roturisteytyksistä voi olla apua koiranjalostuksen pullonkauloille Lue lisää